School menu

School menus

Elementary School is truly an extraordinary place of learning. Our talented staff provides each student with a rigorous standards.

The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens.

Презентации от уроци през учебната 2023-2024г.

Открит урок на тема: „Космонавтика – разходка по повърхността на Луната по зададен маршрут“ Открит урок по История и цивилизации и 

Открит STEM урок по География и икономика и Технологии и предприемачество на тема „ Връзката на климата с населението в континентите Африка, Южна Америка, Северна Америка и Азия“

Открит STEM урок по География и икономика и Технологии и предприемачество на тема „ Връзката на климата с населението в 

Работно време на комисията за записване на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

Резултатите на класираните деца за I-ви клас ще бъдат публикувани в 17 часа на 06.06.2024 г. тук ДАТА ДЕН ОТ 

Презентации от уроци през учебната 2023-2024г.

Открит урок на тема: „Космонавтика – разходка по повърхността на Луната по зададен маршрут“ Открит урок по История и цивилизации и 

Открит STEM урок по География и икономика и Технологии и предприемачество на тема „ Връзката на климата с населението в континентите Африка, Южна Америка, Северна Америка и Азия“

Открит STEM урок по География и икономика и Технологии и предприемачество на тема „ Връзката на климата с населението в 

Работно време на комисията за записване на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

Резултатите на класираните деца за I-ви клас ще бъдат публикувани в 17 часа на 06.06.2024 г. тук ДАТА ДЕН ОТ