School menus

Elementary School is truly an extraordinary place of learning. Our talented staff provides each student with a rigorous standards.

The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens.

ОТКРИТ УРОК ЗА МЕДА И ПЧЕЛИТЕ

На медена закуска с всички деца от III в клас и класния ръководител, г-жа Илиана Петкова присъстваха гостите ни от Посолството на Словения – г-жа Наташа Бергел, посланник на Словенското посолство и г-жа Зорница Здравкова, икономически сътрудник към Словенското посолство. На открития урок по Технологии 

Комбиниран открит урок по география и икономика и информационни технологии – Анатолий Антов и Станислав Георгиев ОУ „Неофит Рилски: гр. Габрово

https://youtu.be/Ny9_0HB9GdU

Родителски срещи за I и V клас на 12.септ.2022 от 17:30 часа

Скъпи ученици, уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че: на 12 септември 2022 година (понеделник) от 17:30 часа ще се проведе първата родителска среща за всички паралелки на първи клас.; на 12 септември 2022 година (понеделник) от 17:30 часа ще се проведе първата родителска среща за всички 

ОТКРИТ УРОК ЗА МЕДА И ПЧЕЛИТЕ

На медена закуска с всички деца от III в клас и класния ръководител, г-жа Илиана Петкова присъстваха гостите ни от Посолството на Словения – г-жа Наташа Бергел, посланник на Словенското посолство и г-жа Зорница Здравкова, икономически сътрудник към Словенското посолство. На открития урок по Технологии 

Комбиниран открит урок по география и икономика и информационни технологии – Анатолий Антов и Станислав Георгиев ОУ „Неофит Рилски: гр. Габрово

https://youtu.be/Ny9_0HB9GdU

Родителски срещи за I и V клас на 12.септ.2022 от 17:30 часа

Скъпи ученици, уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че: на 12 септември 2022 година (понеделник) от 17:30 часа ще се проведе първата родителска среща за всички паралелки на първи клас.; на 12 септември 2022 година (понеделник) от 17:30 часа ще се проведе първата родителска среща за всички