Училищен живот „Будилник“

Училищен живот „Будилник“ брой 4 Честит празник, нека всеки от нас съхрани детското в себе си!

Млад огнеборец

Отново сме първи! Гордост за нашето училище е представянето на отбора „Млад огнеборец“ с ръководител г-н Свилен Бояджиев, който зае I място от седем училища в Габрово, участващи в общинското състезание „Млад огнеборец“, проведено на 09.05.2022г. Победителите получиха статуета и 3 грамоти: I място за 

Ден на отворените врати ОУ „Неофит Рилски“ 18.05.2022г. от 18 часа

https://youtu.be/5g6SYaUOCUQ

Видео

https://youtu.be/5sQ_-adl9Z8 https://youtu.be/qVL1CdCS-fc

Съобщение за обучението от 7.02.2022 г.

Уважаеми родители, учители и ученици от 7.02.2022 до 11.02.2022, ще учат присъствено 1, 2,3,4 и 7 клас. Останалите ученици от 5 и 6 клас ще се обучават в ОРЕС. Прилагам заповедта на министъра на МОН, която е от днес!

Коледен брой на Училищен живот „Будилник“

Презентация добра практика по История от Анатолий Антов представена пред РУО-Габрово.

Презентация добра практика представена по История от Анатолий Антов

ПРОГРАМИ

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите