STEM

Проектът „Дигитални хоризонти за малки откриватели и изследователи“ включва създаване на специфична образователна среда, обучение на учители и адаптиране на учебни занятия, разработени по ново учебно съдържание, учебни планове и учебни програми, които заедно създават по-добро разбиране на направлението STEM и са пряко свързани с изучавания учебен материал в области на знанието и развиването на умения и компетентности у учениците.

В проекта участват следните компоненти:

  1. Въвеждане на ново учебно съдържание по Програмиране като избираем учебен час за учениците от 5 до 7 клас, един час седмично по програма.

      2. Ново учебно съдържание по по Роботика като Факултативна подготовка за учениците от 5 до 7 клас.

План за реализация на проекта

I етап. Създаване на функционален модел на центъра “Дигитални хоризонти за малки откриватели и изследователи”.

II етап. Обучение по Програмиране и Роботика на 15 учители от обучители за добри практики при използване на LEGO Education през юли 2021г. още преди стартиране на проекта.

III етап. Сертифицирани учители по международни програми на LEGO Education

IV етап. Откриване на центъра и първи дейности за ученици от 5 клас

V етап. Вътрешноучилищно обучение и адаптиране на модули от 34 учебни часа за учениците от 5 клас по Програмиране като избираем учебен час и 34 учебни часа по Роботика като факултативна подготовка в 5 клас, които ще се провеждат в новия център.

VI етап. Въвеждане на система от измерители за удовлетвореност и промяна на нагласите на всяка от целевите групи.

 

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски