УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор-домакин за  провеждане на Националния кръг на олимпиада „Знам и  мога“ , който ще се проведе на 02.04.2022 г. (събота) от 9:00 часа.

Класирани за участие в националния кръг.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор-домакин за  провеждане на Националния кръг на олимпиада по Физика, който ще се проведе на 01.04.2022 г. (петък) от 14:00 часа.

Класирани за участие в националния кръг.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор-домакин за  провеждане на Националния кръг на олимпиада по Биология и здравно образование, който ще се проведе на 26.03.2022 г. (събота).

Класирани за участие в националния кръг.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор-домакин за  провеждане на областен кръг по Националната олимпиада по Физика, който ще се проведе на 19.02.2022 г. (събота).

Във връзка с организацията на националните олимпиади и състезания и писмо от МОН с №9105-36/21.01.2022 г., Ви информираме:

 1. Присъствено провеждане на националните олимпиади и състезания се допуска само при провеждане на изследване за COVID с бързи антигенни тестове. Тестването ще се извършва в ОУ „Неофит Рилски“ от медицинското лице.
 2. Учениците се явяват в 13,00 ч. в ОУ „Неофит Рилски“ за тестване.
 3. Учениците, които имат сертификат за ваксиниране или преболедуване, трябва да го представят за справка. Явяват се в 13,30 ч. в ОУ „Неофит Рилски“.
 4. На входа се изисква представяне на ученическа или лична карта от ученика.
 5. Педагогическите специалисти, които придружават учениците да разполагат с валидни документи за ваксинация.
 6. По време на престоя в ОУ „Неофит Рилски“ е задължително носенето на защитна маска!
 7. Начало на олимпадата – 14,00 ч.
 8. Времетраене – 4 астрономически часа.

Регламент на националната олимпиада по физика.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 19.02.2022 г.

ПРОТОКОЛ за резултатите от Областен кръг на олимпиадата по физика, проведен на 19.02.2022 година в област Габрово.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор-домакин за  провеждане на областен кръг по Националната олимпиада по биология и здравно образование, който ще се проведе на 20.02.2022 г. (неделя).

Информация, относно провеждане

 на областен кръг

на националната олимпиада

по Биология и здравно образование – 20.02.2022 г.

Във връзка с организацията на националните олимпиади и състезания и писмо от МОН с №9105-36/21.01.2022 г., Ви информираме:

 1. Присъствено провеждане на националните олимпиади и състезания се допуска само при провеждане на изследване за COVID с бързи антигенни тестове. Тестването ще се извършва в ОУ „Неофит Рилски“ от медицинското лице.
 2. Учениците се явяват в 8,00 ч. в ОУ „Неофит Рилски“ за тестване.
 3. Учениците, които имат сертификат за ваксиниране или преболедуване, трябва да го представят за справка. Явяват се в 8,30 ч. в ОУ „Неофит Рилски“.
 4. На входа се изисква представяне на ученическа или лична карта от ученика.
 5. Педагогическите специалисти, които придружават учениците да разполагат с валидни документи за ваксинация.
 6. По време на престоя в ОУ „Неофит Рилски“ е задължително носенето на защитна маска!
 7. Начало на олимпадата – 9,00 ч.

Времетраене – 4 астрономически часа.

Регламент на националната олимпиада по биология и здравно образование.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 20.02.2022 г.

ПРОТОКОЛ за резултатите от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 20.02.2022 година в област Габрово.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор-домакин за  провеждане на областен кръг по Националната олимпиада „Знам и  мога“, който ще се проведе на 26.02.2022 г. (събота).

Във връзка с организацията на националните олимпиади и състезания и писмо от МОН с №9105-36/21.01.2022 г., Ви информираме:

 1. Присъствено провеждане на националните олимпиади и състезания се допуска само при провеждане на изследване за COVID с бързи антигенни тестове. Тестването ще се извършва в ОУ „Неофит Рилски“ от медицинското лице.
 2. Учениците се явяват в 8,00 ч. в ОУ „Неофит Рилски“ за тестване.
 3. Учениците, които имат сертификат за ваксиниране или преболедуване, трябва да го представят за справка.
 4. На входа се изисква представяне на ученическа или лична карта от ученика.
 5. Педагогическите специалисти, които придружават учениците да разполагат с валидни документи за ваксинация.
 6. По време на престоя в ОУ „Неофит Рилски“ е задължително носенето на защитна маска!
 7. Начало на олимпадата 9,00 ч.
 8. Времетраене 2 учебни часа /80 минути/.

Регламент на националната олимпиада "Знам и мога".

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ - 26.02.2022 Г. – 9:00 ч.

ПРОТОКОЛ за резултатите на участниците в областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога” за учениците от IV клас

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски