ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

Разпределение на часовете

за времето от 04.01.2021 г. до 08.01.2021 г.

I – II клас

1 час 8.00 – 8.35
2 час 8.55 – 9.30
3 час 10.05 – 10.40
4 час 10.50 – 11.25
5 час 11.35 – 12.10

III – IV клас

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 10.00 – 10.40
4 час 10.50 – 11.30
5 час 11.40 – 12.20
6 час 12.30 – 13.10

Обучение в ЕСР

в Microsoft Teams

V – IIVклас

1 час 8.00 – 8.30
2 час 8.45 – 9.15
3 час 9.30 – 10.00
4 час 10.40 – 11.10
5 час 11.25 – 11.55
6 час 12.10 – 12.40
7 час 13.10 – 13.40
8 час 13.50 – 14.20
Час I клас Дейност
12.00 -12.45 Обяд
1 час 12.55 -13.20 Организиран отдих и физическа активност
2 час 13.20-13.55 Самоподготовка
3 час 14.10-14.45 Самоподготовка
4 час 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност
5 час 15.40-16.15 Занимания по интереси
6 час 16.25-17.00 Занимания по интереси
Час II клас Дейност
1 час 12.00 -12.35 Организиран отдих и физическа активност
12.35 -13.20 Обяд
2 час 13.20-13.55 Самоподготовка
3 час 14.10-14.45 Самоподготовка
4 час 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност
5 час 15.40-16.15 Занимания по интереси
6 час 16.25-17.00 Занимания по интереси
Час III клас Дейност
1 13.10 – 14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси
Час IV клас Дейност
1 13.10 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност. Обяд
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси

 

 

 

V – VI  КЛАС

за паралелките със заложен в програмата шести учебен час

Час V – VI клас Дейност
1 час 13:10 -13:40 Организиран отдих и физическа активност
2 час 13:50 -14:20 Самоподготовка
3 час 14:30 -15:00 Самоподготовка
4 час  15:30 – 16:00 Организиран отдих и физическа активност
5 час 16:10-16:40 Занимания по интереси
6 час 16:50-17:20 Занимания по интереси

за паралелките със заложен в програмата седми учебен час

Час V – VI клас Дейност
1 час 14:00 -14:30 Организиран отдих и физическа активност
2 час 14:30 -15:00 Самоподготовка
3 час 15:10 -15:40 Самоподготовка
4 час  15:50 – 16:20 Организиран отдих и физическа активност
5 час 16:30-17:00 Занимания по интереси
6 час 17:10-17:50 Занимания по интереси

Седмично разписание

Седмично разписание Ia клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Музика Околен свят  Технологии и предпиемачество Български език и литература ИУЧ  Български език и литература 
2 8.45 – 9.20 Математика Български език и литература Математика  Математика  Математика 
3 9,40 – 10.15 Български език и литература Матиматика ИУЧ Български език и литература а  Музика Български език и литература а 
4 10.45 – 11.10 Български език и литература Изобразително изкуство  Физическо възпитание и спорт Български език и литература  Физическо възпитание и спорт
5 11.20 – 11.55 Обяд Изобразително изкуство  Спортни дейности Английски език ИУЧ Час на класа
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание Iб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Околен свят  Български език и литература Английски език ИУЧ Изобразително изкуство  Музика 
2 8.45 – 9.20 Български език и литература  Математика ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство  Български език и литература
3 9.40– 10.15 Физическо възпитание и спорт  Математика  Български език и литература Български език и литература Технологии и предпиемачество
4 10.45–11.10 Математика Физическо възпитание и спорт Математика Математика Български език и литература
5 11.20–11.55 Обяд Български език и литература ИУЧ Музика Спортни дейности Час на класа
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература ИУЧ Математика Английски език ИУЧ Български език и литература
2 8.45 – 9.20 Изобразително изкуство  Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика
3 9.40 – 10.15 Изобразително изкуство  Български език и литература Околен свят Физическо възпитание и спорт Български език и литература 
4 10.45–11.10 Математика ИУЧ Музика  Български език и литература Математика  Математика 
5 11.20–11.55 Спортни дейности Технологии и предпиемачество Български език и литература Обяд  Час на класа
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.35 Английски език Български език и литература Музика Изобразително изкуство Български език и литература
2 8.45–9.20 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Математика ИУЧ
3 9.40-10.15 Математика Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
4 10.45-11.10 Български език и литература ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ
5 11.20–11.55 Физическо възпитание и спорт Час на класа Околен свят Музика Спортни дейности
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.35 Български език и литература Български език и литература Музика Английски език Български език и литература
2 8.45 – 9.20 Английски език Математика Български език и литература Математика  Математика
3 9.40-10.15 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприема чество Български език и литература
4 10.35-11.10 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Околен свят Български език и литература ИУЧ Музика
5 11.20–11.55 Български език и литература ИУЧ Български език и литература Математика ИУЧ Спортни дейности Час на класа
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIв клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.35 Български език и литература Английски език Български език и литература ИУЧ Музика Български език и литература
2 8.45 – 9.20 Математика Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 9.40-10.15 Английски език Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Математика
4 10.35-11.10 Музика Български език и литература Околен свят Математика Български език и литература
5 11.20–11.55 Спортни дейности Технологии и предприема чество  Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Час на класа
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20–9.00 Изобразително изкуство  Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт  Математика  Български език и литература ИУЧ
2 9.10–9.50 Изобразително изкуство  Български език и литература Английски език Български език и литература  Човекът и природата
3 10.20-11.00 Математика Английски език Български език и литература Английски език Музика
4 11.10–11.50 Български език и литература  Математика Български език и литература Български език и литература  Български език и литература 
5 12.00–12.40 Технологии и предприема чество  Физическо възпитание и спорт  Математика Човекът и обществото Математика
6 12.50–13.30 Компютърно модилиране Час на класа Компютърно модилиране Музика Спортни дейности
13.30–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 14.00-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40-17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20–9.00 Български език и литература Изобразително изкуство  Човекът и обществото  Физическо възпитание и спорт  Български език и литература 
2 9.10–9.50 Български език и литература Изобразително изкуство  Математика Английски език Математика ИУЧ 
3 10.20-11.00 Човекът и природата  Човекът и обществото  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт 
4 11.10–11.50 Математика Български език и литература Музика Математика  Български език и литература  ИУЧ
5 12.00–12.40 Музика  Математика Български език и литература  Български език и литература  Английски език
6 12.50-13.30 Английски език Час на клас  Спортни дейности Компютърно моделиране  Компютърно моделиране
13.30-13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 14.00-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 9.00 Математика Математика Математика ИУЧ Математика Математика
2 9.10 – 9.50 Физическо възпитание и спорт  Английски език  Човекът и преродата Български език и литература  Английски език 
3 10.30–11.00 Човекът и природата Български език и литература  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт 
4 11.10 –11.50 Български език и литература  Изобразително изкуство  Български език и литература  Музика Български език и литература 
5 12.00 – 12.40 Английски език  Български език и литература  Музика  Човекът и обществото Компютърно моделиране 
6 12.50 – 13.30 Спортни дейности Физическо възпитание и спорт  Български език и литература ИУЧ Час на класа Български език и литература 
13.30 – 13.50 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.50 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 9.00 Човекът и природата  Физическо възпитание и спорт  Физическо възпитание и спорт  Човекът и природата  Английски език 
2 9.10 – 9.50 Математика Български език и литература Човекът и обществото  Български език и литература Български език и литература
3 10.20 –11.00 Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература Български език и литература Математика
4 11.10 – 11.50 Музика Английски език  Математика Английски език  Български език и литература ИУЧ 
5 12.00 – 12.40 Компютърно моделиране  Математика Технологии и предприема чество  Музика Физическо възпитание и спорт 
6 12.50 – 13.30 Изобразително изкуство  Спортни дейности Български език и литература Час на класа  Обяд 
13.30 – 13.50 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.50 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 9.00 Български език и литература  Български език и литература  Английски език  Компютърно моделиране  Човекът и природата
2 9.10 – 9.50 Български език и литература Математика  Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература 
3 10.20– 11.00 Музика Изобразително изкуство  Математика  Математика  Математика
4 11.10 – 11.50 Английски език  Човекът и природата Технологии и предприема чество  Физическо възпитание и спорт  Български език и литература ИУЧ
5 12.00 – 12.40 Математика ИУЧ Английски език  Български език и литература  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт 
6 12.50 – 13.30 Физическо възпитание и спорт  Час на класа  Спортни дейности Обяд
13.30 – 13.50 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.50 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на  клас

Ден Час V а
Понеделник 1 Български език и литература
2 Български език и литература
3 Английски език
4 Музика
5 География и икономика
6 Математика
7 Час на класа
Вторник 1 Инф.технологии Iгр  Технологии и пред приемачество II гр
2 Математика
3 Музика
4 Български език и литература
5 Английски език
6 История и цивилизация
7
8
Сряда 1 Изобразително изкуство
2 Изобразително изкуство
3 Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт
5 Технологии и пред приемачество I гр    Инф.технологии IIгр
6 География и икономика
7 Спортни дейности
Четвъртък 1 Човекът и природата
2 Математика
3 Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература
5 Английски език
6 Математика ИУЧ
7
Петък 1 Физическо възпитание и спорт
2 История и цивилизация
3 Математика
4 Математика ИУЧ
5 Български език и литература ИУЧ
6 Човекът и природата
7

 

Седмично разписание на клас

Ден Час V б
Понеделник 1 Музика
2 Английски език
3 География и икономика
4 Математика
5 Български език и литература
6 Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа
Вторник 1 Математика
2 История и цивилизация
3 Български език  и литература
4 Математика ИУЧ
5 Физическо възпитание и спорт
6 Английски език
7 Спортни дейности
8
Сряда 1 Човекът и природата
2 Математика
3 Физическо възпитание и спорт
4 География и икономика
5 Български език  и литература
6 Български език и литература
7
Четвъртък 1 Български език и литература
2 Изобразително изкуство
3 Изобразително изкуство
4 Информационни технологии I група Технологии и предприемачестви II  група
5 Математика
6 Английски език
7
Петък 1 Технологии и пред приемачество I гр         Инф.технологии IIгр
2 Човекът и природата
3 Математика ИУЧ
4 Български език и литература ИУЧ
5 История и цивилизация
6 Музика
7

Седмично разписание на  клас

Ден Час V в
Понеделник 1 Изобразително изкуство
2 Изобразително изкуство
3 Човекът и природата
4 География и икономика
5 Математика
6 Английски език
7 Час на класа
Вторник 1 История и цивилизация
2 Английски език
3 Математика
4 Музика
5 Български език и литература
6 Български език и литература
7
8
Сряда 1 Математика
2 Човекът и природата
3 Музика
4 Български език и литература
5 География и икономика
6 Физическо възпитание и спорт
7
Четвъртък 1 Математика
2 Български език и литература
3 Технологии и предприемачество I група Информационни технологии II група
4 Английски език
5 Математика ИУЧ
6 Физическо възпитание и спорт
7
Петък 1 Български език и литература
2 Математика ИУЧ
3 История и цивилизация
4 Информационни технологии I група Технологии и предприемачестви II  група
5 Физическо възпитание и спорт
6 Български език ИУЧ
7 Спортни дейности

Седмично разписание на VIа клас

Ден Час VI а
Понеделник 1 Български език и литература
2 Математика
3 Музика
4 Английски език
5 Инф.технологии IIгр  Технологии и пред приемачество I гр
6 Технологии и пред приемачество I група
7 Спортни дейности
Вторник 1 Човекът и природата
2 Музика
3 История и цивилизация
4 Английски език
5 Математика
6 Български език и литература
7 Час на класа
8
Сряда 1 Английски език
2 Физическо възпитание и спорт
3 История и цивилизация
4 Човекът и природата
5 Математика
6 Български език и литература
7
Четвъртък 1 Физическо възпитание и спорт
2 География и икономика
3 Български език и литература
4 Български език и литература
5 Математика ИУЧ
6 Технологии и пред приемачество II гр         Инф.технологии Iгр
7 Технологии и пред приемачество II гр
Петък 1 Български език и литература ИУЧ
2 Математика
3 Човекът и природата
4 Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство
6 Английски език
7

Седмично разписание на VIб клас

Ден Час VI б
Понеделник 1 Английски език
2 Музика
3 Български език и литература
4 Човекът и природата
5 Математика
6 Български език и литертура ИУЧ
7 Час на класа
Вторник 1 Английски език
2 Човекът и природата
3 Физическо възпитание и спорт
4 История и цивилизация
5 Технологии и пред приемачество I гр    Инф.технологии IIгр
6 Технологии и пред приемачество I Група
7
8
Сряда 1 Математика
2 Английски език
3 Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература
5 Човекът и природата
6 Инф.технологии Iгр  Технологии и пред приемачество II гр
7 Технологии и пред приемачество II Група
Четвъртък 1 Български език и литература
2 Български език и литература
3 Математика
4 География  и икономика
5 Изобразително изкуство
6 Изобразително изкуство
7
Петък 1 Математика ИУЧ
2 Музика
3 Английски език
4 История и цивилизация
5 Български език и литература
6 Матемаятика
7 Спортни дейности

 

Седмично разписание на VIIа клас

Ден Час VII а
Понеделник 1 Инф.технологии Iгр  Технологии и пред приемачество II гр
2 География и икономика
3 Технологии и пред приемачество I гр    Инф.технологии IIгр
4 Математика
5 Български език и литература
6 Биология и здравно образование
7
Вторник 1 Български език и литертура
2 Български език и литература
3 Химия и опазване на околната среда
4 Математика
5 История и цивилизация
6 Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа
8 Спортни дейности
Сряда 1 История и цивилизация
2 Български език и литература
3 Физика и астрономия
4 Английски език
5 Български език и литература ИУЧ
6 Изобразително изкуство
7 Изобразително изкуство
Четвъртък 1 География и икономика
2 Музика
3 Математика
4 Математика ИУЧ
5 Химия и опазване на околната среда
6 Английски език
7
Петък 1 Математика
2 Български език и литертура
3 Английски език
4 Физическо възпитание и спорт
5 Биология и здравно образование
6 Математика ИУЧ
7

Седмично разписание на VIб клас

Ден Час VII б
Понеделник 1 География и икономика
2 Инф.технологии Iгр  Технологии и пред приемачество II гр
3 Български език и литература
4 Технологии и пред приемачество I гр    Инф.технологии IIгр
5 Биология и здравно образование
6 Математика
7 Час на класа
Вторник 1 Български език и литература
2 Български език и литература
3 Математика ИУЧ
4 Химия и опазваяне на околната среда
5 Изобразително изкуство
6 Изобразително изкуство
7
8
Сряда 1 Български език и литература
2 История и цивилизация
3 Математика
4 Английски език
5 Математика ИУЧ
6 Физика и астрономия
7 Физическо възпитание и спорт
Четвъртък 1 Музика
2 Химия и опазваяне на околната среда
3 Английски език
4 Математика
5 Български език и литертура
6 География и икономика
7 Спортни дейности
Петък 1 Английски език
2 Български език и литература ИУЧ
3 История и цивилизация
4 Биология и здравно образование
5 Математика
6 Физическо възпитание и спорт
7

Седмично разписание на VIв клас

Ден Час VII в
Понеделник 1 Биология и здравно образование
2 Български език и литература
3 Математика
4 Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство
6 География и икономика
7 Час на класа
Вторник 1 Музика
2 Математика ИУЧ
3 История и цивилизация
4 Български език и литература
5 Химия и опазване на околната среда
6 Математика
7
8
Сряда 1 Български език и литература
2 Математика ИУЧ
3 История и цивилизация
4 Физика и астрономия
5 Физическо възпитание и спорт
6 Английски език
7
Четвъртък 1 Математика
2 Английски език
3 География и икономика
4 Химия и опазване на околната среда
5 Български език и литература
6 Български език и литература
7 Физическо възпитание и спорт
8 Спортни дейности
Петък 1 Биология и здравно образование
2 Инф.технологии Iгр  Технологии и пред приемачество II гр
3 Технологии и пред приемачество I гр    Инф.технологии IIгр
4 Математика
5 Английски език
6 Български език и литература ИУЧ
7
484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.