ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

Разпределение на часовете

за Първи учебен срок 2021/2022 година

I – II клас

1 час 8.30 – 9.05
2 час 9.25 – 10.00
3 час 10.30 – 11.05
4 час 11.15 – 11.50
5 час 12.00 – 12.35
6 час 12.45 – 13.20


III – IV клас

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 10.00 – 10.40
4 час 10.50 – 11.30
5 час 11.40 – 12.20
6 час 12.30 – 13.10

V – IIVклас

1 час 8.00 – 8.45
2 час 8.55 – 9.40
3 час 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.25

I и II клас

1 час 13.25 -14.00
2 час 14.00-14.35
3 час 14.45-15.20
4 час 15.30-16.05
5 час 16.15-16.50
6 час 17.00-17.35

III и IV клас

1 час 13.15 – 14.20
2 час 14.25 – 15.05
3 час 15.15 – 15.55
4 час 16.05 – 16.45
5 час 16.45 – 17.25
6 час 17.25 – 18.05

 

V и VII клас

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС

1 час 13.30 -14.30
2 час 14.30-15.15
3 час 15.25-16.10
4 час 16.10-16.55
5 час 16.55-17.40
6 час 17.40-18.25

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС

1 час 14.25 -15.25
2 час 15.25-16.10
3 час 16.20-17.05
4 час 17.05-17.45
5 час 17.45-18.30
6 час 18.30-19.15

Седмично разписание

Седмично разписание Ia клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.30 – 9.05 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Английски език ИУЧ Български език и литература
2 9.25 – 10.00 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
3 10.30 – 11.05 Музика Изобразително изкуство Технологии и предприема чество Български език и литература Български език и литература ИУЧ
4 11.15 – 11.50 Математика Български език и литература Математика Математика Математика ИУЧ
5 12.00 – 12.35 Час на класа Обяд Родинознание Български език и литература Спортни дейности
12.40 -13.25 Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.25 -14.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.00-14.35 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.45-15.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 15.30-16.05 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.15-16.50 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.00-17.35 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание Iб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.30 – 9.05 Математика Физическо възпитание и спорт Математика Музика Български език и литература
2 9.25 – 10.00 Технологии и предприема чество Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ
3 10.30 – 11.05 Български език и литература Математика Български език и литература Математика Музика
4 11.15 – 11.50 Български език и литература Родинознание Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ
5 12.00 – 12.35 Час на класа Обяд Изобразително изкуство Спортни дейности Английски език ИУЧ
12.40 -13.25 Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.25 -14.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.00-14.35 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.45-15.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 15.30-16.05 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.15-16.50 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.00-17.35 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси


Седмично разписание
клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.30 – 9.05 Английски език ИУЧ Български език и литература Родинознание Музика Български език и литература
2 9.25 – 10.00 Технологии и предприема чество Български език и литература Математика Български език и литература Математика ИУЧ
3 10.30 – 11.05 Български език и литература Математика Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
4 11.15 – 11.50 Математика Музика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература ИУЧ
5 12.00 – 12.35 Физическо възпитание и спорт Спортни дейности Изобразително изкуство Обяд Час на класа
12.40 -13.25 Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.25 -14.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.00-14.35 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.45-15.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 15.30-16.05 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.15-16.50 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.00-17.35 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.30 – 9.05 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
2 9.25 – 10.00 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Математика Български език и литература ИУЧ
3 10.30 – 11.05 Физическо възпитание и спорт Математика Математика Български език и литература ИУЧ Математика

ИУЧ

4 11.15 – 11.50 Математика Български език и литература Български език и литература Околен свят Музика
5 12.00 – 12.35 Час на класа Изобразително изкуство Технологии и предприема чество Музика Обяд
6 12.40 -13.25 Обяд Обяд Спортни дейности Обяд
1 13.25 -14.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Обяд.Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.00-14.35 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.45-15.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 15.30-16.05 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.15-16.50 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.00-17.35 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.30 – 9.05 Технологии и предприема чество Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 9.25 – 10.00 Математика Математика Български език и литература Английски език Музика
3 10.30 – 11.05 Български език и литература Английски език Музика Български език и литература Български език и литература ИУЧ
4 11.15 – 11.50 Български език и литература Български език и литература Математика Математика Математика

ИУЧ

5 12.00 – 12.35 Час на класа Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ Околен свят Обяд
6 12.40 -13.25 Обяд Обяд Обяд Спортни дейности
1 13.25 -14.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Обяд.Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.00-14.35 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.45-15.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 15.30-16.05 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.15-16.50 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.00-17.35 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIв клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.30 – 9.05 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
2 9.25 – 10.00 Български език и литература Околен свят Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език
3 10.30 – 11.05  

Математика

Музика Български език и литература ИУЧ Музика Български език и литература ИУЧ
4 11.15 – 11.50 Изобразително изкуство Математика Математика Български език и литература Математика ИУЧ
5 12.00 – 12.35  

Час на класа

Физическо възпитание и спорт Обяд Математика Технологии и предприема чество
6 12.40 -13.25 Обяд Обяд Спортни дейности Обяд
1 13.25 -14.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Обяд.Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.00-14.35 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.45-15.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 15.30-16.05 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.15-16.50 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.00-17.35 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Музика Математика Човекът и обществото Изобразително изкуство Английски език
2 8.50 – 09.30 Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Математика Изобразително изкуство Български език и литература
3 10.00 – 10.40 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Математика

ИУЧ

4 10.50 – 11.30  

Математика

Български език и литература Музика Математика Български език и литература ИУЧ
5 11.40 – 12.20 Български език и литература Компютърно моделиране / Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Технологии и предприема чество
6 12.30 – 13.10 Спортни дейности Английски език Час на класа Музика
1 13.15 – 14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

2 14.25 – 15.05 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.15 – 15.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.05 – 16.45 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.45 – 17.25 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.25 – 18.05 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература
2 8.50 – 09.30 Изобразително изкуство Български език и литература Математика Математика Български език и литература ИУЧ
3 10.00 – 10.40 Изобразително изкуство Човекът и обществото Компютърно моделиране / Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
4 10.50 – 11.30 Английски език Математика Български език и литература Човекът и природата Математика

ИУЧ

5 11.40 – 12.20 Математика Английски език Английски език Български език и литература Човекът и обществото
6 12.30 – 13.10 Спортни дейности Технологии и предприема чество Час на класа Музика
1 13.15 – 14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

2 14.25 – 15.05 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.15 – 15.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.05 – 16.45 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.45 – 17.25 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.25 – 18.05 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIв клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Математика ИУЧ
2 8.50 – 09.30 Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и природата Математика Технологии и предприема чество
3 10.00 – 10.40 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика Български език и литература Компютърно моделиране / Компютърно моделиране
4 10.50 – 11.30 Човекът и обществото Български език и литература Английски език Английски език Български език и литература ИУЧ
5 11.40 – 12.20 Математика Човекът и обществото Български език и литература Музика Английски език
6 12.30 – 13.10 Математика Спортни дейности Физическо възпитание и спорт Час на класа
1 13.15 – 14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

2 14.25 – 15.05 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.15 – 15.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.05 – 16.45 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.45 – 17.25 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.25 – 18.05 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Математика Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Спортни дейности
2 8.50 – 09.30 Български език и литература Музика Музика Български език и литература Български език и литература
3 10.00 – 10.40 Човекът и природата Човекът и обществото Български език и литература Математика Математика ИУЧ
4 10.50 – 11.30 Технологии и предприема чество Български език и литература Математика Човекът и природата Английски език
5 11.40 – 12.20 Английски език Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ
6 12.30 – 13.10 Компютърно моделиране Iгр Компютърно моделиране II гр. Физическо възпитание и спорт Час на класа Физическо възпитание и спорт
1 13.15 – 14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

2 14.25 – 15.05 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.15 – 15.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.05 – 16.45 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.45 – 17.25 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.25 – 18.05 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Спортни дейности Човекът и природата Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 8.50 – 09.30 Български език и литература Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
3 10.00 – 10.40 Английски език Български език и литература Математика Математика Български език и литература ИУЧ
4 10.50 – 11.30 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Музика
5 11.40 – 12.20 Математика Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература
6 12.30 – 13.10 Час на класа Технологии и предприема чество Човекът и природата Компютърно моделиране I гр. Компютърно моделиране

II гр.

1 13.15 – 14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

2 14.25 – 15.05 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.15 – 15.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.05 – 16.45 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.45 – 17.25 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.25 – 18.05 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на V клас

Ден Час V а V б V в
Понеделник 1 Английски език Изобразително изкуство Български език и литература
2 Човекът и природата Изобразително изкуство Математика
3 Музика Математика Човекът и природата
4 Математика Български език и литература Английски език
5 История и цивилизации Човекът и природата Изобразително изкуство
6 Български език и литература Английски език Изобразително изкуство
7 Час на класа
Вторник 1 История и цивилизации Информационни технологии IIгр  Технологии и пред приемачество I гр Човекът и природата
2 Български език и литература КМИТ II гр  Технологии и пред приемачество I гр Български език и литература
3 КМИТ I гр  Технологии и пред приемачество II гр Музика География и икономика
4 Технологии и пред приемачество  II гр    Инф.технологии- ИУЧ I гр Математика Английски език
5 Математика Български език и литература Математика
6 Музика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
7 Спортни дейности Спортни дейности
Сряда 1 Информационни технологии IIгр  Технологии и пред приемачество I гр Човекът и природата Английски език
2 КМИТ II гр  Технологии и пред приемачество I гр Английски език История и цивилизации
3 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Математика Български език и литература Музика
6 Английски език Български език и литература Математика
7 Час на класа Спортни дейности
Четвъртък 1 Български език и литература История и цивилизации Български език и литература
2 Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
3 Човекът и природата Информационни технологии I гр  Технологии и пред приемачество II гр Математика
4 Физическо възпитание и спорт КМИТ I гр  Технологии и пред приемачество II гр История и цивилизации
5 Математика Математика КМИТ I гр  Технологии и пред приемачество II гр
6 Английски език Български език и литература Технологии и пред приемачество  II гр    Инф.технологии- ИУЧ I гр
7 Час на класа
Петък 1 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Информационни технологии IIгр  Технологии и пред приемачество I гр
2 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт КМИТ II гр  Технологии и пред приемачество I гр
3 Изобразително изкуство Човекът и природата Музика
4 География и икономика Български език и литература ИУЧ Човекът и природата
5 Човекът и природата География и икономика Български език и литература ИУЧ
6 Български език и литература ИУЧ Английски език Математика ИУЧ
7

Седмично разписание на VI клас

Ден Час VI а VI б VI в
Понеделник 1 История и цивилизации Български език и литература Информационни технологии I гр/ Технологии и предприемачество II
2 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество I гр/Информационни технологии II Български език и литература
3 Информационни технологии I гр/ Технологии и предприемачество II История и цивилизации Математика
4 Български език и литература Информационни технологии I гр/ Технологии и предприемачество II Физическо възпитание и спорт
5 Български език и литература Математика Музика
6 Математика Човекът и природата География и икономика
7 Час на класа Спортни дейности Час на класа
Вторник 1 Български език и литература Музика Математика
2 Английски език География и икономика Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Математика Английски език
4 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Музика Български език и литература История и цивилизации
6 Математика ИУЧ Български език и литература Човекът и природата
7
Сряда 1 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство
3 История и цивилизации Човекът и природата Изобразително изкуство
4 Технологии и предприемачество I гр/Информационни технологии II Английски език География и икономика
5 Човекът и природата Български език и литература Английски език
6 Български език и литература Музика Математика
7 Спортни дейности Час на класа
Четвъртък 1 Математика Английски език Физическо възпитание и спорт
2 Английски език Математика История и цивилизации
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
4 Изобразително изкуство Български език и литература Математика ИУЧ
5 Изобразително изкуство История и цивилизации Български език и литература
6 География и икономика Математика ИУЧ Български език и литература
7
Петък 1 Музика География и икономика Човекът и природата
2 Математика ИУЧ Английски език Български език и литература ИУЧ
3 География и икономика Български език и литература ИУЧ Английски език
4 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Технологии и предприемачество I гр/Информационни технологии II
5 Английски език Изобразително изкуство Музика
6 Човекът и природата Изобразително изкуство Математика ИУЧ
7 Спортни дейности

 

Седмично разписание на VII клас

Ден Час VII а VII б
Понеделник 1 Математика Химия и опазване на околната среда
2 География и икономика Български език и литература
3 Български език и литература Английски език
4 Химия и опазване на околната среда География и икономика
5 Английски език Математика
6 Математика ИУЧ Музика
7 Музика Час на класа
Вторник 1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Математика Математика
3 Биология и здравно образование Български език и литература
4 География и икономика Български език и литература
5 Изобразително изкуство Биология и здравно образование
6 Изобразително изкуство Математика
7
Сряда 1 История и цивилизации Български език и литература
2 Български език и литература Математика
3 Физика Английски език
4 Математика Физика
5 Информационни технологии I гр/ Технологии и предприемачество II История и цивилизации
6 Технологии и предприемачество I гр/Информационни технологии II Изобразително изкуство
7 Час на класа Изобразително изкуство
Четвъртък 1 Математика Технологии и предприемачество I гр/Информационни технологии II
2 Български език и литература Информационни технологии I гр/ Технологии и предприемачество II
3 Български език и литература Георгафия и икономика
4 Английски език Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование
6 Биология и здравно образование Математика ИУЧ
7 Спортни дейности
Петък 1 Английски език Български език и литература ИУЧ
2 История и цивилизации Математика ИУЧ
3 Математика ИУЧ Физика и астрономия
4 Физическо възпитание и спорт Английски език
5 Физика Физическо възпитание и спорт
6 Български език и литература ИУЧ История и цивилизации
7 Спортни дейности
484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.