ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

Разпределение на часовете

за Втори учебен срок 2021/2022 година

I – II клас

1 час 8.30 – 9.05
2 час 9.25 – 10.00
3 час 10.30 – 11.05
4 час 11.15 – 11.50
5 час 12.00 – 12.35
6 час 12.45 – 13.20


III – IV клас

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 10.00 – 10.40
4 час 10.50 – 11.30
5 час 11.40 – 12.20
6 час 12.30 – 13.10

V – IIVклас

1 час 8.00 – 8.45
2 час 8.55 – 9.40
3 час 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.25
V а клас сряда
1 час 8:00-8:40
2 час 8:50-9:30
3 час 10:00-10:40
4 час 10:50-11:30
5 час 11:45-12:25
6 час 12:40-13:20
7 час 13:35-14:15

 

V б клас вторник
1 час 8:00-8:40
2 час 8:50-9:30
3 час 10:00-10:40
4 час 10:50-11:30
5 час 11:45-12:25
6 час 12:40-13:20
7 час 13:35-14:15

 

V в клас четвъртък
1 час 8:00-8:40
2 час 8:50-9:30
3 час 10:00-10:40
4 час 10:50-11:30
5 час 11:45-12:25
6 час 12:40-13:20
7 час 13:35-14:15

I и II клас

1 час 13.25 -14.00
2 час 14.00-14.35
3 час 14.45-15.20
4 час 15.30-16.05
5 час 16.15-16.50
6 час 17.00-17.35

III и IV клас

1 час 13.15 – 14.20
2 час 14.25 – 15.05
3 час 15.15 – 15.55
4 час 16.05 – 16.45
5 час 16.45 – 17.25
6 час 17.25 – 18.05

 

V и VII клас

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС

1 час 13.30 -14.30
2 час 14.30-15.15
3 час 15.25-16.10
4 час 16.10-16.55
5 час 16.55-17.40
6 час 17.40-18.25

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС

1 час 14.25 -15.25
2 час 15.25-16.10
3 час 16.20-17.05
4 час 17.05-17.45
5 час 17.45-18.30
6 час 18.30-19.15

Седмично разписание

Седмично разписание I клас

ДЕН час I а I б I в
понеделник 1. Музика Математика Математика
2. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3. Математика Български език и литература Български език и литература
4. Български език и литература Родинознание Български език и литература
5. Час на класа
6.
вторник 1. Физическо възпитание и спорт Математика Математика
2. Български език и литература Музика Български език и литература
3. Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество
4. Математика Физическо възпитание и спорт Музика
5. Час на класа Час на класа Спортни дейности
6.
7.
сряда 1 Български език и литература Изобразително изкуство Математика
2. Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3. Математика Български език и литература Изобразително изкуство
4. Родинознание Математика
5. Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература
6.
четвъртък 1. Български език и литература Математика Български език и литература
2. Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3. Български език и литература Математика
4. Математика Музика Български език и литература
5. Български език и литература Спортни дейности Родинознание
6.
7.
петък 1. Спортни дейности Български език и литература Математика- ИУЧ
2. Английски език- ИУЧ Математика- ИУЧ Музика
3. Български език и литература- ИУЧ Български език и литература- ИУЧ Английски език- ИУЧ
4. Музика Английски език- ИУЧ Български език и литература- ИУЧ
5. Математика- ИУЧ Технологии и предприемачество
6.

 

Седмично разписание на II клас

ДЕН час II а II б II в
понеделник 1. Математика Английски език Музика
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Музика Музика Математика
4. Български език и литература Околен свят Български език и литература
5. Английски език Физическо възпитание и спорт Час на класа
6.
вторник 1. Български език и литература Български език и литература Околен свят
2. Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език и литература
4. Математика
5. Математика Български език и литература
6.
7.
сряда 1 Английски език Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Английски език Български език и литература
3. Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Английски език
4. Български език и литература Български език и литература Математика
5. Математика Математика Физическо възпитание и спорт
6. Спортни дейности
четвъртък 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Математика Музика Изобразително изкуство
3. Български език и литература- ИУЧ Математика
4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература- ИУЧ
5. Час на класа Час на класа Английски език
6. Спортни дейности
7.
петък 1. Музика Български език и литература- ИУЧ Математика- ИУЧ
2. Математика- ИУЧ Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
3. Физическо възпитание и спорт Български език и литература- ИУЧ Български език и литература- ИУЧ
4. Околен свят Математика- ИУЧ Музика
5. Български език и литература- ИУЧ Спортни дейности
6.

 

Седмично разписание на III клас

ДЕН час III а III б III в
понеделник 1. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Английски език
4. Математика Математика Физическо възпитание и спорт
5. Български език и литература Човекът и обществото Човекът и природата
6. Час на класа Спортни дейности
вторник 1. Английски език Английски език Български език и литература
2. Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3. Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и обществото
4. Български език и литература Изобразително изкуство Математика
5. Математика Български език и литература
6. Човекът и обществото Час на класа Час на класа
7. Музика- ФУЧ Музика- ФУЧ
сряда 1 Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото
2. Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3. Английски език Математика Български език и литература
4. Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Математика
5. Човекът и природата Английски език Изобразително изкуство
6. Български език и литература
четвъртък 1. Спортни дейности Музика Английски език
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Музика Човекът и обществото Технологии и предприемачество
4. Английски език Математика- ИУЧ Български език и литература
5. Български език и литература Български език и литература Математика- ИУЧ
6. Математика- ИУЧ Технологии и предприемачество Спортни дейности
7. Музика- ФУЧ Музика- ФУЧ
петък 1. Математика- ИУЧ Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2. Компютърно моделиране I гр. Английски език Математика- ИУЧ
Компютърно моделиране II гр.
3. Изобразително изкуство Български език и литература- ИУЧ Английски език
4. Компютърно моделиране I гр. Български език и литература- ИУЧ
Компютърно моделиране II гр.
5. Технологии и предприемачество Математика- ИУЧ Музика
6. Български език и литература- ИУЧ Компютърно моделиране I гр.
Компютърно моделиране II гр.

 

Седмично разписание на IV клас

ДЕН час IV а IV б
понеделник 1. Компютърно моделиране II гр. Спортни дейности
2. Човекът и обществото Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт Математика
4. Математика Технологии и предприемачество
5. Български език и литература Български език и литература
6. Български език и литература- ИУЧ Човекът и природата
вторник 1. Български език и литература Компютърно моделиране I гр.
2. Български език и литература Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4. Английски език Математика
5. Човекъти природата- ЗУЧ Английски език
6. Математика Музика
7.
сряда 1 Спортни дейности Компютърно моделиране II гр.
2. Математика Български език и литература
3. Изобразително изкуство Математика
4. Човекът и природата
5. Български език и литература Български език и литература
6. Английски език Физическо възпитание и спорт
четвъртък 1. Компютърно моделиране I гр. Математика
2. Английски език Български език и литература
3. Математика Английски език
4. Български език и литература Български език и литература- ИУЧ
5. Музика Физическо възпитание и спорт
6. Български език и литература Час на класа
7.
петък 1. Български език и литература Изобразително изкуство
2. Технологии и предприемачество
3. Математика- ИУЧ Български език и литература- ИУЧ
4. Човекът и природата Английски език
5. Български език и литература- ИУЧ Математика- ИУЧ
6. Час на класа Човекът и обществото

 

Седмично разписание на V клас

Ден Час V а V б V в
Понеделник
1 Изобразително изкуство История и цивилизации Английски език
2 Изобразително изкуство Математика Български език и литература
3 Български език и литература Английски език Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. Математика
5 География и икономика Музика Физическо възпитание и спорт
6 Математика Български език и литература Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр.
7 Спортни дейности Роботика – ФУЧ Час на класа
Вторник
1 Математика Английски език Музика
2 Английски език География и икономика Математика
3 География и икономика Математика Английски език
4 Музика Български език и литература Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр.
5 Информационни технологии – ИУЧ I гр. Технологии и предприемачество II гр. Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
6 Български език и литература Информационни технологии – ИУЧ I гр. Технологии и предприемачество II гр. Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии – ИУЧ II гр.
Сряда
1 Български език и литература Български език и литература Музика
2 Български език и литература Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. Математика
3 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и природата
5 Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. Човекът и природата История и цивилизации
6 Математика Математика Информационни технологии – ИУЧ I гр. Технологии и предприемачество II гр.
7 Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии – ИУЧ II гр. Спортни дейности
Четвъртък
1 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература
2 История и цивилизации Музика Човекът и природата
3 Човекът и природата Български език и литература Математика
4 Математика Български език и литература География и икономика
5 Математика Човекът и природата Математика
6 Английски език Математика Изобразително изкуство
7 Час на класа Изобразително изкуство
Петък
1 Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. География и икономика Български език и литература
2 Български език и литература Мататематика – ИУЧ География и икономика
3 Музика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии – ИУЧ II гр.
4 Мататематика – ИУЧ Английски език Мататематика – ИУЧ
5 Английски език Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
6 История и цивилизации Изобразително изкуство Английски език
7 Роботика – ФУЧ Спортни дейности

Седмично разписание на VI клас

Ден Час VI а VI б VI в
Понеделник
1 Математика Математика Технологии и предприемачество I гр.
2 Английски език Български език и литература Математика
3 Музика Човекът и природата Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр.
4 Български език и литература География и икономика Човекът и природата
5 Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр.
6 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Английски език
7 Час на класа Технологии и предприемачество II гр.
Вторник
1 Човекът и природата История и цивилизации Изобразително изкуство
2 Математика Английски език Изобразително изкуство
3 Български език и литература Музика Човекът и природата
4 Английски език Български език и литература Математика
5 Изобразително изкуство Математика Български език и литература
6 Изобразително изкуство Човекът и природата История и цивилизации
7 Спортни дейности Час на класа
Сряда
1 Английски език Физическо възпитание и спорт Математика
2 География и икономика Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Мататематика – ИУЧ Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр. Български език и литература
4 Математика Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр. Български език и литература
5 Български език и литература История и цивилизации Английски език
6 Музика Български език и литература История и цивилизации
7 Час на класа
Четвъртък
1 Технологии и предприемачество I гр. Математика Български език и литература
2 Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр. Български език и литература Мататематика – ИУЧ
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
5 История и цивилизации Изобразително изкуство Български език и литература
6 Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр. Английски език Музика
7 Технологии и предприемачество II гр. Спортни дейности
Петък
1 Човекът и природата Технологии и предприемачество I гр. Английски език
2 Физическо възпитание и спорт Музика Математика
3 Английски език Математика Човекът и природата
4 История и цивилизации Човекът и природата Български език и литература – ИУЧ
5 Български език и литература – ИУЧ Мататематика – ИУЧ География и икономика
6 Математика Български език и литература – ИУЧ Музика
7 Спортни дейности Технологии и предприемачество II гр.

 

Седмично разписание на VII клас

Ден Час VII а VII б
Понеделник
1 Биология и здравно образование Български език и литература
2 Музика Биология и здравно образование
3 История и цивилизации Изобразително изкуство
4 Български език и литература Математика
5 Математика Математика
6 Математика История и цивилизации
7 Час на класа Музика
Вторник
1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр. Български език и литература
3 Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр. Български език и литература
4 История и цивилизации Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ.
5 Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ. История и цивилизации
6 Математика Математика
7 Спортни дейности Час на класа
Сряда
1 Математика География и икономика
2 Физика и астрономия – ЗУЧ Музика
3 География и икономика Физика и астрономия – ЗУЧ
4 Български език и литература Английски език
5 Физическо възпитание и спорт Математика
6 Английски език Български език и литература
7 Изобразително изкуство Спортни дейности
Четвъртък
1 Английски език Биология и здравно образование
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 География и икономика Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр.
4 Мататематика – ИУЧ Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр.
5 Български език и литература – ИУЧ Английски език
6 Биология и здравно образование Мататематика – ИУЧ
7
Петък
1 Музика Мататематика – ИУЧ
2 Английски език Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ.
3 Български език и литература География и икономика
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ. Английски език
6 Мататематика – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
7
484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.