ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Часово разписание за I-ви учебен срок 2019 / 2020 година
1 час  8.00 – 8.35
2 час  8.55 – 9.30
3 час  10.05 – 10.40
4 час  10.50 – 11.25
5 час  11.35 – 12.10
1 час  8.00 – 8.40
2 час  8.50 – 9.30
3 час  10.00 – 10.40
4 час  10.50 – 11.30
5 час  11.40 – 12.20
6 час  12.30 – 13.10
1 час  8.00 – 8.45
2 час  8.55 – 9.40
3 час  10.00 – 10.45
4 час  10.55 – 11.40
5 час  11.50 – 12.35
6 час  12.45 – 13.30
7 час  13.40 – 14.25

Седмично разписание

Седмично разписание Ia клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Околен свят  Български език и литература ИУЧ  Математика ИУЧ  Български език и литература 
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Математика  Физическо възпитание и спорт  Математика 
3 10.05 – 10.40 Музика Български език и литература  Български език и литература а  Български език и литература а  Български език и литература а 
4 10.50 – 11.25 ИУЧ Английски език ИУЧ Английски език  Музика  Български език и литература  Изобразително изкуство 
5 11.35 – 12.10 Час на класа Технологии и предприема чество  Спортни дейности  Обяд  Изобразително изкуство 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание Iб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Околен свят  Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Музика 
2 8.55 – 9.30 ИУЧ Английски език  Математика  Математика  Математика ИУЧ Математика 
3 10.05 – 10.40 Математика  Български език и литература  Музика  Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50–11.25 Физическо възпитание и спорт  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Изобразително изкуство  Български език и литература
5 11.35–12.10 Час на класа  Физическо възпитание и спорт  Спортни дейности  Изобразително изкуство  Обяд 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ  Математика ИУЧ  Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Математика  Физическо възпитание и спорт  Математика
3 10.05 – 10.40 Физическо възпитание и спорт  Български език и литература Технологии и предприема чество  Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50–11.25 Околен свят  Музика  ИУЧ Английски език  Български език и литература  Изобразително изкуство 
5 11.35–12.10 Час на класа  Спортни дейности  Музика Обяд  Изобразително изкуство 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.35 Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Околен свят 
2 8.55–9.30 Математика Български език и литература  Математика  Математика ИУЧ Български език и литература 
3 10.05-10.40 Български език и литература Математика  Английски език  Български език и литература  Изобразително изкуство 
4 10.50-11.25 Музика  Физическо възпитание и спорт  Физическо възпитание и спорт  Музика  Изобразително изкуство 
5 11.35–12.10 Спортни дейности  Час на класа  Български език и литература  Технологии и предприема чество  Английски език 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Околен свят 
2 8.55 – 9.30 Математика Български език и литература  Математика Математика ИУЧ  Английски език 
3 10.05-10.40 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50-11.25 Музика  Физическо възпитание и спорт  Физическо възпитание и спорт  Музика  Изобразително изкуство 
5 11.35–12.10 Спортни дейности  Час на класа  Английски език  Технологии и предприема чество  Изобразително изкуство 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Физическо възпитание и спорт  Математика ИУЧ  Физическо възпитание и спорт  Математика ИУЧ  Физическо възпитание и спорт 
2 8.50–9.30 Математика  Български език и литература  Математика  Български език и литература  Математика 
3 10.00–10.40 Български език и литература Изобразително изкуство  Компютърно моделиране  Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50–11.30 Човекът и обществото  Изобразително изкуство  Български език и литература ИУЧ  Музика  Човекът и обществото 
5 11.40–12.20 Български език и литература  Английски език Технологии и предприема чество Английски език  Български език и литература 
6 12.30–13.10 Час на класа  Спортни дейности  Човекът и природата  Обяд  Английски език 
13.10–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40–14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Физическо възпитание и спорт  Човекът и природата  Човекът и природата  Физическо възпитание и спорт  Български език и литература 
2 8.50–9.30 Математика  Математика ИУЧ  Български език и литература ИУЧ  Математика ИУЧ  Математика 
3 10.00-10.40 Английски език  Български език и литература  Математика  Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50–11.30 Български език и литература  Музика  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Английски език 
5 11.40–12.20 Човекът и обществото  Компютърно моделиране Български език и литература  Български език и литература  Изобразително изкуство 
6 12.30–13.10 Час на класа Спортни дейности ФП ТП – екология  Английски език  Изобразително изкуство 
13.10–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40-17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Английски език  Физическо възпитание и спорт 
2 8.50–9.30 Английски език  Български език и литература  Математика Изобразително изкуство Български език и литература 
3 10.00-10.40 Математика Физическо възпитание и спорт  Български език и литература Изобразително изкуство  Английски език 
4 10.50–11.30 Физическо възпитание и спорт  Математика ИУЧ  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Математика 
5 11.40–12.20 Човекът и обществото  Човекът и природата  Компютърно моделиране  Математика ИУЧ  Човекът и обществото 
6 12.30-13.10 Час на класа  Обяд  Спортни дейности  Български език и литература  Музика 
13.10-13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Български език и литература  Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт  Английски език 
2 8.50 – 9.30 Компютърно моделиране  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт  Математика ИУЧ Изобразително изкуство 
3 10.00–10.40 Математика Математика  Математика  Български език и литература  Изобразително изкуство 
4 10.50 –11.30 Английски език  Човекът и природата  Английски език  Човекът и природата  Български език и литература 
5 11.40 – 12.20 Музика  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Български език и литература  Математика 
6 12.30 – 13.10 Спортни дейности  Час на класа  Човекът и обществото  Обяд  Български език и литература ИУЧ 
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Български език и литература  Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Български език и литература ИУЧ 
2 8.50 – 9.30 Български език и литература  Математика Английски език  Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт 
3 10.00 –10.40 Музика  Физическо възпитание и спорт  Математика  Човекът и обществото  Математика
4 10.50 – 11.30 Математика  Български език и литература Български език и литература  Английски език  Български език и литература 
5 11.40 – 12.20 Компютърно моделиране  Човекът и природата  Технологии и предприема чество  Изобразително изкуство  Човекът и природата 
6 12.30 – 13.10 Английски език  Час на класа  Спортни дейности Изобразително изкуство  Обяд 
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература  Български език и литература  Английски език  Български език и литература Компютърно моделиране 
2 8.50 – 9.30 Математика  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт  Английски език  Български език и литература ИУЧ 
3 10.00– 10.40 Човекът и природата  Математика  Математика  Математика ИУЧ  Физическо възпитание и спорт 
4 10.50 – 11.30 Музика  Изобразително изкуство  Български език и литература ИУЧ  Български език и литература  Математика 
5 11.40 – 12.20 Английски език  Изобразително изкуство  Човекът и обществото Човекът и природата Български език и литература 
6 12.30 – 13.10 Спортни дейности  Час на класа  Български език и литература  Технологии и предприема чество  Обяд
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на  клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Музика

4

Математика

5

История и цивилизации

6

Английски език

7 Спортни дейности

Вторник

1

Човекът и природата

2

Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература

4

Английски език

5

Математика

6

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

7 Технологии и пред приемачество II гр

Сряда

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Български език и литература

4

Математика

5

Английски език

6

География и икономика

7

Час на класа

Четвъртък

Човекът и природата

Български език и литература

Математика

Английски език

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

Технологии и пред приемачество I гр

Петък

Български език и литература ИУЧ

Музика

Човекът и природата

Математика ИУЧ

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Музика

2

Математика

3

Английски език

4

История и цивилизации

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Спортни дейности

Вторник

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Математика

4

Човекът и природата

5

Английски език

6

Български език и литература

7. Час на класа

Сряда

1

География и икономика

2

Английски език

3

Математика

4

Български език и литература

5

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

6

Технологии и пред приемачество II гр

Четвъртък

Български език и литература

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

Музика

Петък

1

История и цивилизации

2

Български език и литература ИУЧ

3

Математика ИУЧ

4

Физическо възпитание и спорт

5

Човекът и природата

6

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7 Технологии и пред приемачество I гр

Седмично разписание на VIа клас

Ден

Час

Понеделник

1

Английски език

2

Математика

3

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6

Човекът и природата

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

2

География и икономика

3

Музика

4

Математика

5

Български език и литература

6

Английски език

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

Математика

3

Физическо възпитание и спорт

4

История и цивилизации

5

Български език и литература

6

Английски език

7

Час на класа

Четвъртък

1

Математика

2

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

3

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

4

Български език и литература ИУЧ

5

География и икономика

6

Човекът и природата

Петък

1

Математика ИУЧ

2

История и цивилизации

3

Музика

4

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Спортни дейности

Седмично разписание на VIб клас

Ден

Час

Понеделник

1

Български език и литература

2

Английски език

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Човекът и природата

6

Математика

Вторник

1

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

3

Английски език

4

Математика

5

География и икономика

6

Музика

7. Час на класа

Сряда

1

История и цивилизации

2

Математика ИУЧ

3

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

5

Български език и литература

6

Математика

7 Спортни дейности

Четвъртък

1

Български език и литература ИУЧ

2

География и икономика

3

Човекът и природата

4

Музика

5

Математика

6

Физическо възпитание и спорт

7 ФП Музика

Петък

1

Английски език

2

История и цивилизации

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Математика ИУЧ

6

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

3

Човекът и природата

4

Български език и литература

5

Английски език

6

Музика

7

Час на класа

Вторник

1

Английски език

2

Математика

3

География и икономика

4

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

6

Изобразително изкуство

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

История и цивилизации

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Математика

6

Български език и литература

7 Спортни дейности

Четвъртък

1

Математика

2

География и икономика

3

Български език и литература ИУЧ

4

География и икономика

5

Човекът и природата

6

Физическо възпитание и спорт

7. ФП Музика

Петък

1

История и цивилизации

2

Математика ИУЧ

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език

Седмично разписание на VIIа клас

 

Ден

Час

Понеделник

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика

Български език и литература

Български език и литература
7.

Час на класа

Вторник

География и икономика

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

Български език и литература

Математика

Биология и здравно образование

7. ФП Математика

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

Химия и опазване на околната среда

3

Английски език

4

Български език и литература

5

Математика

6

Музика

7

Изобразително изкуство

Четвъртък

Английски език

Български език и литература

Математика

Физика и астрономия

Музика

География и икономика

7. Спортни дейности

Петък

Математика ИУЧ

Български език и литература ИУЧ

Английски език

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Седмично разписание на VIбклас

Ден

Час

Понеделник

1

История и цивилизации

2

Химия и опазване на околната среда

3

Математика

4

Български език и литература

5

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

6

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7

Час на класа

Вторник

1

Математика

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Музика

5

Биология и здравно образование

6

География и икономика

7 Спортни дейности

Сряда

1

Английски език

2

Математика ИУЧ

3

Физическо възпитание и спорт

4

Химия и опазване на околната среда

5

История и цивилизации

6

Български език и литература

Четвъртък

1

Математика

2

Английски език

3

География и икономика

4

Български език и литература

5

История и цивилизация

6

Физическо възпитание и спорт

6 Физика и астрономия

Петък

1

Математика

2

Биология и здравно образование

3

Математика ИУЧ

4

Английски език

5

Български език и литература ИУЧ

6

Музика

7 Изобразително изкуство

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

2

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

3

Български език и литература

4

Химия и опазване на околната среда

5

Математика

6

История и цивилизации

7

Час на класа

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

3

Биология и здравно образование

4

География и икономика

5

Български език и литература

6

Български език и литература

Сряда

1

Химия и опазване на околната среда

2

Български език и литература

3

Математика ИУЧ

4

Математика

5

Изобразително изкуство

6

Английски език

7

Музика

Четвъртък

1

География и икономика

2

Математика

3

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

5

Физика и астрономия

6

Български език и литература

Петък

1

Биология и здравно образование

2

Математика ИУЧ

3

История и цивилизации

4

Английски език

5

Български език и литература ИУЧ

6

Спортни дейности

484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.