ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

Разпределение на часовете

за времето от 27.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

I – II клас

1 час 12.30 – 13.05
2 час 13.15 – 13.50
3 час 14.20 – 14.55
4 час 15.05 – 15.40
5 час 15.50 – 16.25
6 час 16.35 – 17.10

III – IV клас

1 час 12.30 – 13.10
2 час 13.20 – 14.00
3 час 14.30 -15.10
4 час 15.20 – 16.00
5 час 16.10 -16.50
6 час 17.00 – 17.40

V – IIVклас

1 час 12.30 – 13.10
2 час 13.20 – 14.00
3 час 14.30 -15.10
4 час 15.20 – 16.00
5 час 16.10 -16.50
6 час 17.00 – 17.40
7 час 17.50 -18.30

Седмично разписание

Седмично разписание Ia клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 8.55 Околен свят Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
2 9.15 – 9.50 Математика Математика Изобразително изкуство Математика Математика ИУЧ
3 10.20 – 10.55 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика Музика
4 11.05 – 11.40 Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ
5 11.50 – 12.25 Технологии и предприемачество Спортни дейности Английски език ИУЧ Час на класа Обяд
12.25-13.00 Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.00 -13.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.30-14.05 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.15-14.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.50-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание Iб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 8.55 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
2 9.15 – 9.50 Математика Математика Математика Околен свят Математика ИУЧ
3 10.20 – 10.55 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература ИУЧ
4 11.05 – 11.40 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Музика
5 11.50 – 12.25 Английски език ИУЧ Изобразително изкуство  

Обяд

Час на класа Спортни дейности
12.25-13.00 Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.00 -13.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.30-14.05 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.15-14.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.50-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси


Седмично разписание
клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 8.55 Математика Околен свят Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 9.15 – 9.50 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Математика ИУЧ
3 10.20 – 10.55 Български език и литература Български език и литература Математика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
4 11.05 – 11.40 Английски език ИУЧ Български език и литература Музика Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ
5 11.50 – 12.25 Музика Технологии и предприемачество Час на класа Спортни дейности  

Обяд

12.25-13.00 Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.00 -13.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.30-14.05 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.15-14.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.50-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 8.55 Математика Музика Математика Музика Български език и литература  ИУЧ
2 9.15 – 9.50 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприемачество
3 10.20 – 10.55 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика ИУЧ
4 11.05 – 11.40 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Околен свят Български език и лит
5 11.50 – 12.25 Изобразително изкуство Английски език Спортни дейности Български език и литература ИУЧ Час на класа
1. 12.25 -13.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
13.00 -13.30 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси


Седмично разписание на IIб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 8.55 Музика Български език и литература Български език и литература Околен свят Български език и литература ИУЧ
2 9.15 – 9.50 Математика Български език и литература Музика Български език и литература Английски език
3 10.20 – 10.55 Български език и литература Математика Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 11.05 – 11.40 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Български език и литература Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
5 11.50 – 12.25 Английски език Изобразително изкуство Час на класа Български език и литература ИУЧ Спортни дейности
1 12.25 -13.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
13.00 -13.30 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIв клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.20 – 8.55 Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Музика Английски език
2 9.15 – 9.50 Околен свят Английски език Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
3 10.20 – 10.55 Математика Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ
4 11.05 – 11.40 Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство
5 11.50 – 12.25 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Час на класа Спортни дейности Изобразително изкуство
1 12.25 -13.00 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
13.00 -13.30 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература
2 8.50 – 09.30 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 10.00 – 10.40 Математика Човекът и обществото Човекът и обществото Математика ИУЧ Математика ИУЧ
4 10.50 – 11.30 Изобразително изкуство Математика Музика Български език и литература Английски език
5 11.40 – 12.20 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература  ИУЧ
6 12.30 – 13.10 Английски език Компютърно моделиране, I група Спортни дейности Компютърно моделиране    II група Час на класа
1 13.10 – 14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература
2 8.50 – 09.30 Математика Математика Човекът и обществото Български език и литература Математика ИУЧ
3 10.00 – 10.40 Български език и литература Музика Математика Човекът и обществото Български език и литература ИУЧ
4 10.50 – 11.30 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Физическо възпитание и спорт
5 11.40 – 12.20 Човекът и природата Английски език Английски език Изобразително изкуство Компютърно моделиране, II група
6 12.30 – 13.10 Компютърно моделиране, I група Спортни дейности Български език и литература Изобразително изкуство Час на класа
1 13.10-14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Математика Математика Математика Математика Математика ИУЧ
2 8.50 – 09.30 Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
3 10.00 – 10.40 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература Английски език Английски език
4 10.50 – 11.30 Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Музика
5 11.40 – 12.20 Български език и литература Компютърно моделиране I гр./ Компютърно моделиране II гр. Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература  ИУЧ
6 12.30 – 13.10 Спортни дейности Английски език Час на класа Човекът и природата  

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

1 13.10-14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране I гр./ Компютърно моделиране II гр. Български език и литература
2 8.50 – 09.30 Изобразително изкуство Човекът и обществото Математика Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
3 10.00 – 10.40 Английски език Mатематика Технологии и предприемачество Български език и литература Човекът и природата
4 10.50 – 11.30 Математика Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература  ИУЧ
5 11.40 – 12.20 Човекът и природата Музика Български език и литература ИУЧ Математика Английски език
6 12.30 – 13.10 Български език и литература Час на клас  

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Спортни дейности Физическо възпитание и спорт
1 13.10-14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVв клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Математика Български език и литература Български език и литература  

Английски език

Компютърно моделиране I гр./ Компютърно моделиране II гр.
2 8.50 – 09.30 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Музика
3 10.00 – 10.40 Български език и литература Български език и литература Математика Изобразително изкуство Български език и литература  ИУЧ
4 10.50 – 11.30 Български език и литература Човекът и природата Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Математика ИУЧ
5 11.40 – 12.20 Човекът и природата Математика Български език и литература Математика Човекът и обществото
6 12.30 – 13.10 Физическо възпитание и спорт Час на класа  

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Български език и литература  ИУЧ Спортни дейности
1 13.10-14.20 Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност

 

Обяд. Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на

Ден Час V а V б V в
Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература
2 Английски език Човекът и природата Математика
3 Човекът и природата Математика Английски език
4 Математика География и икономика Физическо възпитание и спорт
5 Инф.технологии I гр.;Технологии и пред приемачество II гр. Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
6 Технологии и пред приемачество II гр. Български език и литература География и икономика
7 Час на класа
Вторник 1 Английски език Български език и литература Технологии и пред приемачество I гр.
2 Български език и литература Математика Инф.технологии II гр.;  Технологии и пред приемачество I гр.
3 Математика Английски език История и цивилизации
4 Музика История и цивилизация Математика
5 Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература
6 История и цивилизации Изобразително изкуство Английски език
7 Час на класа Технологии и пред приемачество II гр. Музика
Сряда 1 География и икономика Български език  и литература Човекът и природата
2 Математика Английски език Български език и литература
3 Изобразително изкуство Музика Български език и литература
4 Изобразително изкуство Математика Математика
5 Български език  и литература Технологии и пред приемачество I гр.;  Инф.технологии II гр. Физическо възпитание и спорт
6 Български език  и литература Технологии и пред приемачество I гр. История и цивилизации
7
Четвъртък 1 Английски език История и цивилизации Технологии и предприемачество II гр.
2 Физическо възпитание и спорт Математика Инф.технологии I гр.;  Технологии и пред приемачество II гр.
3 Български език и литература Човекът и природата Музика
4 История и цивилизации Български език и литература Математика
5 Математика Български език и литература Човекът и природата
6 Инф.технологии II гр.; Технологии и пред приемачество I гр. Физическо възпитание и спорт Английски език
7 Технологии и пред приемачество I гр. Час на класа
Петък 1 Български език и литература Математика ИУЧ Английски език
2 Човекът и природата Английски език Български език и литература
3 Английски език Музика Български език и литература ИУЧ
4 Български език и литература ИУЧ Човекът и природата Математика ИУЧ
5 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство
6 Музика Инф.технологии I гр.;  Технологии и пред приемачество II гр. Изобразително изкуство
7

Седмично разписание на

Ден Час VI а VI б
Понеделник 1 Музика Български език и литература
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература История и цивилизации
4 Физическо възпитание и спорт Музика
5 История и цивилизации Математика
6 Математика Човекът и природата
7 Час на класа Час на класа
Вторник 1 Български език и литература Математика ИУЧ
2 Изобразително изкуство История и цивилизации
3 Изобразително изкуство Технологии и пред приемачество I гр.;Инф.технологии II гр.
4 Математика Физическо възпитание и спорт
5 История и цивилизации Български език и литература
6 Технологии и пред приемачество I гр.;    Инф.технологии IIгр. Български език и литература
7
Сряда 1 Физическо възпитание и спорт Инф.технологии Iгр.;  Технологии и пред приемачество II гр.
2 Инф.технологии Iгр.;  Технологии и пред приемачество II гр. Български език и литература
3 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
4 Английски език Математика ИУЧ
5 Български език и литература Математика
6 Математика ИУЧ Английски език
7
Четвъртък 1 Математика Български език и литература
2 Английски език Музика
3 Български език и литертура Английски език
4 Музика Човекът и природата
5 География  и икономика Математика
6 Човекът и природата География и икономика
7
Петък 1 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
2 Математика ИУЧ Изобразително изкуство
3 География  и икономика Български език и литература ИУЧ
4 Английски език География и икономика
5 Български език и литература ИУЧ Математика
6 Математика Английски език
7

 

Седмично разписание на

Ден Час VII а VII б VII в
Понеделник 1 Английски език Математика ИУЧ Физика и астрономия
2 Музика География и икономика Математика
3 Физика и астрономия Технологии и пред приемачество I гр.;    Инф.технологии II гр. Физическо възпитание и спорт
4 Технологии и пред приемачество I гр.;    Инф.технологии IIгр. Математика Български език и литература
5 Математика Български език и литература Български език и литература
6 Български език и литература Физика и астрономия Английски език
7 Час на класа Музика
Вторник 1 История и цивилизации Изобразително изкуство История и цивилизации
2 Български език и литература История и цивилизации Математика ИУЧ
3 Биология и здравно образование Математика ИУЧ Български език и литература
4 Изобразително изкуство Биология и здравно образование Английски език
5 Математика Английски език Математика
6 Математика Български език и литература Биология и здравно образование
7 Изобразително изкуство
Сряда 1 Математика Английски език Музика
2 Музика Математика Химия и опазване на околната среда
3 Български език и литература География и икономика Технологии и пред приемачество I гр.;    Инф.технологии IIгр.
4 Химия и опазване на околната среда Български език и литература География и икономика
5 География и икономика Химия и опазваяне на околната среда Математика ИУЧ
6 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература
7 Час на класа
Четвъртък 1 Математика ИУЧ Български език и литертура Физическо възпитание и спорт
2 История и цивилизации Български език и литертура Физика и астрономия
3 Инф.технологии I гр.;  Технологии и пред приемачество II гр. Физика и астрономия История и цивилизации
4 Български език и литертура Инф.технологии I гр.;  Технологии и пред приемачество II гр. Математика
5 Български език и литертура Музика Английски език
6 Физика и астрономия Математика Български език и литертура
7 Физическо възпитание и спорт
Петък 1 Български език и литература ИУЧ История и цивилизации Биология и здравно образование
2 География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика
3 Математика ИУЧ Биология и здравно образование Инф.технологии I гр.;  Технологии и пред приемачество II гр.
4 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература ИУЧ
5 Биология и здравно образование Английски език Музика
6 Английски език Български език и литература ИУЧ География и икономика
7 Час на класа
484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.