ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

Разпределение на часовете

за Първи учебен срок 2022/2023 година

I – II клас

1 час 8.30 – 9.05
2 час 9.25 – 10.00
3 час 10.30 – 11.05
4 час 11.15 – 11.50
5 час 12.00 – 12.35
6 час 12.45 – 13.20

III – IIVклас

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 10.00 – 10.40
4 час 10.50 – 11.30
5 час 11.40 – 12.20
6 час 12.30 – 13.10
7 час 13.20  – 14:00

I и II клас

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
12.35 -13.05
1 13.05 -13.35
2 13.40-14.15
3 14.25-15.00
4 15.00-15.40
5 15.50-16.25
6 16.35-17.10

II и IV клас

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
13.10 – 13.40
1 13.40 – 14.10
2 14.10 – 14.50
3 15.00 – 15.40
4 15.40 – 16.20
5 16.20 – 17.00
6 17.10 – 17.50

V и VII клас

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
13.10 – 13.40
1 13.40 – 14.10
2 14.10 – 14.50
3 15.00 – 15.40
4 15.40 – 16.20
5 16.20 – 17.00
6 17.10 – 17.50

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
14.00 – 14.30
1 14.30 -15.00
2 15.00-15.40
3 15.50-16.30
4 16.30-17.10
5 17.10-17.50
6 18.00-18.40

Седмично разписание

Седмично разписание I клас

ДЕН час I а I б
Понеделник 1 Български език и литература Математика
2 Родинознание Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Математика Български език и литература
5 Час на класа Час на класа
6
Вторник 1 Математика Български език и литература
2 Английски език ИУЧ Математика
3 Музика Български език и литература
4 Български език и литература Изобразително изкуство
5 Български език и литература Изобразително изкуство
6
Сряда 1 Български език и литература Музика
2 Математика Родинознание
3 Български език и литература Математика
4 Музика Технологии и предприемачество
5 Спортни дейности Български език и литература
6
Четвъртък 1 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ
2 Български език и литература Математика
3 Математика Физическо възпитание и спорт
4 Технологии и предприемачество Български език и литература
5
6
Петък 1 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
2 Математика ИУЧ Музика
3 Български език и литература Български език и литература
4 Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ
5 Изобразително изкуство Спортни дейности
6

Седмично разписание на II клас

ДЕН час II а II б II в
Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт Математика Английски език
2 Математика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Български език и литература Математика
4 Английски език Български език и литература Музика
5 Български език и литература Час на класа Български език и литература
6
Вторник 1 Български език и литература Български език и литература Английски език
2 Английски език Математика Български език и литература
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
4 Математика Технологии и предприемачество Математика
5 Музика Български език и литература Български език и литература
6
Сряда 1 Български език и литература Математика Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Технологии и предприемачество Английски език Математика
4 Математика Музика Изобразително изкуство
5 Музика Български език и литература ИУЧ Спортни дейности
6
Четвъртък 1 Български език и литература ИУЧ Математика Български език и литература
2 Изобразително изкуство Български език и литература Музика
3 Математика Музика Математика
4 Родинознание Родинознание Родинознание
5 Спортни дейности Спортни дейности Български език и литература ИУЧ
6
Петък 1 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература
2 Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ИУЧ
4 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
5 Час на класа Физическо възпитание и спорт Час на класа
6

Седмично разписание на III клас

ДЕН час III а III б III в
Понеделник 1 Изобразително изкуство Български език и литература Музика
2 Български език и литература Български език и литература
3 Математика Английски език Математика
4 Български език и литература Музика Човекът и природата
5 Човекът и обществото Математика Български език и литература
6 Спортни дейности Физическо възпитание и спорт Час на класа
Вторник 1 Технологии и предприемачество Български език и литература Спортни дейности
2 Български език и литература Математика Български език и литература
3 Математика Музика Математика
4 Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество
5 Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература
6 Английски език КМ 1 гр. КМ 2 гр. Човекът и обществото
Сряда 1 Български език и литература Български език и литература Музика
2 Английски език Математика Български език и литература
3 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 КМ 1 гр. КМ 2 гр. Човекът и обществото Математика
5 Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6 Час на класа Час на класа Английски език
Четвъртък 1 Български език и литература Спортни дейности Български език и литература
2 Български език и литература Математика Изобразително изкуство
3 Човекът и природата Английски език
4 Математика Технологии и предприемачество Английски език
5 Английски език Български език и литература Математика
6 Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото КМ 1 гр. КМ 2 гр.
Петък 1 Човекът и обществото Изобразително изкуство Английски език
2 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3 Музика Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
4 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
5 Български език и литература Човекът и природата Човекът и обществото
6

Седмично разписание на IV клас

ДЕН час IV а IV б IV в
Понеделник 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Английски език Математика Български език и литература
3 Математика Български език и литература Математика
4 Човекът и природата Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5 Български език и литература Музика КМ 1 гр. КМ 2 гр.
6 Музика Час на класа Спортни дейности
Вторник 1 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика
3 Изобразително изкуство Математика Български език и литература
4 Математика Английски език Технологии и предприемачество
5 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6 Спортни дейности
Сряда 1 Български език и литература Български език и литература Английски език
2 Физическо възпитание и спорт Математика Математика
3 Математика Човекът и природата Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
5 Човекът и природата Изобразително изкуство Човекът и обществото
6 Час на класа Технологии и предприемачество Български език и литература
Четвъртък 1 Технологии и предприемачество Английски език Музика
2 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
3 Английски език КМ 1 гр. КМ 2 гр. Човекът и природата
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
5 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6 Математика Човекът и обществото Английски език
Петък 1 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Музика
2 КМ 1 гр. КМ 2 гр. Музика Математика ИУЧ
3 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
4 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Английски език
5 Музика Английски език Човекът и природата
6 Спортни дейности Час на класа

Седмично разписание на V клас

Ден Час V а V б VI а
Понеделник 1 Български език и литература Човекът и природата География и икономика
2 Български език и литература Математика Български език и литература
3 Човекът и природата Музика Математика
4 Музика История и цивилизации Технологии и предприемачество 1 гр. КМИТ 2 гр.
5 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6 История и цивилизации Английски език Английски език
7 Час на класа Час на класа Час на класа
Вторник 1 Български език и литература Математика Български език и литература
2 Български език и литература История и цивилизации Математика
3 Английски език Български език и литература Човекът и природата
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика ИУЧ
5 Математика Изобразително изкуство ИТ ИУЧ 1 гр. КМИТ 2 гр.
6 История и цивилизации Музика
7 Спортни дейности КМИТ 1 гр. Технологии и предприемачество 2 гр.
Сряда 1 Физическо възпитание и спорт Музика Математика
2 Технологии и предприемачество 1 гр. ИТ ИУЧ 2 гр. География и икономика Български език и литература
3 КМИТ 2 гр. Математика Български език и литература
4 Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 Математика Български език и литература Английски език
6 Български език и литература Човекът и природата История и цивилизации
7 География и икономика Спортни дейности Спортни дейности
Четвъртък 1 Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
2 Изобразително изкуство Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Математика Български език и литература
4 Човекът и природата Български език и литература КМИТ 1 гр. ИТ ИУЧ 2 гр.
5 Английски език Човекът и природата Математика
6 Български език и литература Технологии и предприемачество 1 гр. ИТ ИУЧ 2 гр. Изобразително изкуство
7 КМИТ 2 гр.
Петък 1 КМИТ 1 гр. Технологии и предприемачество 2 гр. Физическо възпитание и спорт География и икономика
2 ИТ ИУЧ 1 гр. Английски език Математика
3 Български език и литература ИУЧ Математика Човекът и природата
4 Математика Български език и литература ИУЧ Музика
5 Английски език География и икономика Български език и литература ИУЧ
6 География и икономика ИТ ИУЧ 1 гр. Технологии и предприемачество 2 гр. Английски език
7 Музика КМИТ 1 гр.

Седмично разписание на VI клас

Ден Час VI б VI в
Понеделник 1 Английски език КМИТ 1 гр. Технологии и предприемачество 2 гр.
2 История и цивилизации Музика
3 Български език и литература ИТ ИУЧ 1 гр. КМИТ 2 гр.
4 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
5 История и цивилизации
6 Математика Български език и литература
7 КМИТ 1 гр. ИТ ИУЧ 2 гр. Математика
Вторник 1 Технологии и предприемачество 1 гр. КМИТ 2 гр. Английски език
2 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
3 Математика География и икономика
4 ИТ ИУЧ 1 гр. КМИТ 2 гр. Човекът и природата
5 Музика Български език и литература
6 Български език и литература Математика
7 Математика Час на класа
Сряда 1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 Български език и литература Изобразително изкуство
3 Български език и литература
4 История и цивилизации Математика
5 Английски език КМИТ 1 гр. ИТ ИУЧ 2 гр.
6 Математика История и цивилизации
7 Английски език
Четвъртък 1 Български език и литература Английски език
2 Математика Български език и литература
3 Английски език Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт География и икономика
5 География и икономика Музика
6 Музика Математика
7 Час на класа Спортни дейности
Петък 1 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
2 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
3 КМИТ 1 гр. Технологии и предприемачество 2 гр. Физическо възпитание и спорт
4 География и икономика Технологии и предприемачество 1 гр. КМИТ 2 гр.
5 Човекът и природата Математика
6 Български език и литература ИУЧ Човекът и природата
7 Спортни дейности

Седмично разписание на VII клас

Ден Час VII а VII б VII в
Понеделник 1 Български език и литература Музика Математика
2 Математика Английски език Биология и здравно образование
3 История и цивилизации Математика Английски език
4 Английски език Български език и литература Математика
5 Биология и здравно образование История и цивилизации Български език и литература
6 Математика Биология и здравно образование История и цивилизации
7 Физическо възпитание и спорт Спортни дейности Музика
Вторник 1 История и цивилизации Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство
2 Технологии и предприемачество 1 гр. ИТ 2 гр. Математика
3 ИТ 1 гр. Технологии и предприемачество 2 гр. Математика Български език и литература
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
5 Химия и опазване на околната среда Български език и литература Математика
6 Математика Български език и литература Химия и опазване на околната среда
7 Час на класа История и цивилизации Час на класа
Сряда 1 Български език и литература Биология и здравно образование Математика
2 Математика Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование
3 Математика География и икономика Английски език
4 Английски език Математика Български език и литература
5 Биология и здравно образование Български език и литература География и икономика
6 Изобразително изкуство Английски език ИТ 1 гр. Технологии и предприемачество 2 гр.
7 Математика Технологии и предприемачество 1 гр. ИТ 2 гр.
Четвъртък 1 Български език и литература ИТ 1 гр. Технологии и предприемачество 2 гр. Физика и астрономия
2 Български език и литература Физика и астрономия География и икономика
3 География и икономика Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
4 Музика Български език и литература Математика
5 Математика ИУЧ Технологии и предприемачество 1 гр. ИТ 2 гр. Български език и литература
6 Физика и астрономия География и икономика Български език и литература
7 Спортни дейности Час на класа
Петък 1 Български език и литература ИУЧ Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт
2 География и икономика Български език и литература ИУЧ Химия и опазване на околната среда
3 Английски език Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
4 Химия и опазване на околната среда Английски език Математика ИУЧ
5 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика ИУЧ
6 Математика ИУЧ Английски език
7 Спортни дейности
484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.