ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

Разпределение на часовете

за Първи учебен срок 2023/2024 година

I – II клас

1 час8.30 – 9.05
2 час9.25 – 10.00
3 час10.30 – 11.05
4 час11.15 – 11.50
5 час12.00 – 12.35
6 час12.45 – 13.20

III – VII клас

1 час8.00 – 8.40
2 час8.50 – 9.30
3 час9.50 – 10.30
4 час10.40 – 11.20
5 час11.30 – 12.10
6 час12.20 – 13.00
7 час13.10  – 13:50
8 час14.00 – 14.40 

I и II клас

ЧАСВРЕМЕТРАЕНЕ
12.35 -13.05
113.05 -13.35
213.40-14.15
314.25-15.00
415.00-15.40
515.50-16.25
616.35-17.10

II и IV клас

ЧАСВРЕМЕТРАЕНЕ
13.10 – 13.40
113.40 – 14.10
214.10 – 14.50
315.00 – 15.40
415.40 – 16.20
516.20 – 17.00
617.10 – 17.50

V и VII клас

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС

ЧАСВРЕМЕТРАЕНЕ
13.10 – 13.40
113.40 – 14.10
214.10 – 14.50
315.00 – 15.40
415.40 – 16.20
516.20 – 17.00
617.10 – 17.50

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС

ЧАСВРЕМЕТРАЕНЕ
14.00 – 14.30
114.30 -15.00
215.00-15.40
315.50-16.30
416.30-17.10
517.10-17.50
618.00-18.40

Седмично разписание II-ви учебен срок

Седмично разписание I клас

ДЕНчасI аI бI в
Понеделник
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2РодинознаниеРодинознаниеРодинознание
3Технологии и предприемачествоТехнологии и предприемачествоТехнологии и предприемачество
4МатематикаМатематикаМатематика
5Час на класаСпортни дейностиЧас на класа
6
Вторник
1МатематикаМатематикаМатематика
2Английски език – ИУЧФизическо възпитание и спортФизическо възпитание и спорт
3Физическо възпитание и спортБългарски език и литератураБългарски език и литература
4Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
5Български език и литератураЧас на класа
6
Сряда
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2МатематикаМатематикаМатематика
3Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
4МузикаМузикаИзобразително изкуство
5Английски език – ИУЧИзобразително изкуство
6
Четвъртък
1Физическо възпитание и спортФизическо възпитание и спортМузика
2Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
3МатематикаМатематикаФизическо възпитание и спорт
4МузикаМузикаМатематика
5Спортни дейностиАнглийски език – ИУЧ
6
Петък
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2Математика – ИУЧМатематика – ИУЧМузика
3Български език и литература – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧ
4Изобразително изкуствоИзобразително изкуствоМатематика – ИУЧ
5Изобразително изкуствоИзобразително изкуствоСпортни дейности
6

Седмично разписание на II клас

ДЕНчасII аII б
Понеделник
1Английски езикБългарски език и литература
2Български език и литератураАнглийски език
3Български език и литератураИзобразително изкуство
4Изобразително изкуствоИзобразително изкуство
5Изобразително изкуствоСпортни дейности
6Музика – ФУЧ
Вторник
1Физическо възпитание и спортФизическо възпитание и спорт
2Български език и литератураБългарски език и литература
3Български език и литератураБългарски език и литература
4МатематикаМатематика
5РодинознаниеРодинознание
6Музика – ФУЧ
Сряда
1Английски езикБългарски език и литература
2Български език и литератураАнглийски език
3МузикаМузика
4МатематикаБългарски език и литература
5Час на класаМатематика
6
Четвъртък
1Български език и литератураБългарски език и литература
2Физическо възпитание и спортФизическо възпитание и спорт
3МатематикаМатематика
4Български език и литератураБългарски език и литература
5МузикаЧас на класа
6
Петък
1Български език и литература – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧ
2Математика – ИУЧМатематика – ИУЧ
3Български език и литература – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧ
4Технологии и предприемачествоМузика
5Спортни дейностиТехнологии и предприемачество
6

Седмично разписание на III клас

ДЕНчасIII аIII бIII в
Понеделник
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2МузикаМатематикаМатематика
3Български език и литератураФизическо възпитание и спортБългарски език и литература
4МатематикаЧовекът и природатаФизическо възпитание и спорт
5Човекът и природатаБългарски език и литератураАнглийски език
6Час на класаЧас на класаЧас на класа
Вторник
1МатематикаМатематикаКомп М 1 гр.Комп М 2 гр.
2Български език и литератураЧовекът и обществотоБългарски език и литература
3Български език и литератураТехнологии и предприемачествоБългарски език и литература
4Физическо възпитание и спортБългарски език и литератураМатематика
5Човекът и обществотоБългарски език и литератураАнглийски език
6Спортни дейностиТехнологии и предприемачество
Сряда
1Комп М 1 гр.Комп М 2 гр.Физическо възпитание и спортБългарски език и литература
2Физическо възпитание и спортМатематикаМатематика
3Български език и литератураБългарски език и литератураИзобразително изкуство
4Английски езикБългарски език и литература
5Технологии и предприемачествоАнглийски езикЧовекът и обществото
6МатематикаЧовекът и обществотоСпортни дейности
Четвъртък
1Български език и литератураИзобразително изкуствоБългарски език и литература
2Изобразително изкуствоИзобразително изкуствоМатематика
3Изобразително изкуствоМатематикаФизическо възпитание и спорт
4МатематикаФизическо възпитание и спортАнглийски език
5Английски езикКомп М 1 гр.Комп М 2 гр.Човекът и обществото
6Спортни дейностиАнглийски език
Петък
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2Математика – ИУЧМатематика – ИУЧМатематика – ИУЧ
3Физическо възпитание и спортБългарски език и литература – ИУЧМузика
4Английски езикМузикаБългарски език и литература – ИУЧ
5Български език и литература – ИУЧАнглийски езикЧовекът и природата
6Човекът и обществотоФизическо възпитание и спорт

Седмично разписание на IV клас

ДЕНчасIV аIV бIV в
Понеделник
1МатематикаФизическо възпитание и спортМатематика
2Български език и литератураБългарски език и литератураКомп М 1 гр.Комп М 2 гр.
3Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
4Физическо възпитание и спортМатематикаБългарски език и литература
5Комп М 1 гр.Комп М 2 гр.Човекът и природатаЧовекът и природата
6Час на класаКомп М 1 гр.Комп М 2 гр.Физическо възпитание и спорт
Вторник
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература – ИУЧ
2МатематикаМатематикаАнглийски език
3Английски езикБългарски език и литератураМатематика
4Човекът и природатаАнглийски езикБългарски език и литература
5Технологии и предприемачествоТехнологии и предприемачествоМузика
6Български език и литератураЧас на класаСпортни дейности
Сряда
1МатематикаМатематикаБългарски език и литература
2Български език и литератураБългарски език и литератураИзобразително изкуство
3Човекът и природатаЧовекът и обществотоИзобразително изкуство
4Физическо възпитание и спортИзобразително изкуствоМатематика
5Български език и литератураИзобразително изкуствоЧовекът и природата
6Спортни дейностиАнглийски езикБългарски език и литература
Четвъртък
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2Английски езикМузикаМатематика
3МатематикаБългарски език и литератураАнглийски език
4Изобразително изкуствоМатематикаБългарски език и литература
5Изобразително изкуствоЧовекът и природатаТехнологии и предприемачество
6Спортни дейностиЧас на класа
Петък
1Математика – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧАнглийски език
2МузикаАнглийски езикФизическо възпитание и спорт
3Български език и литература – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧЧовекът и обществото
4Човекът и обществотоФизическо възпитание и спортМатематика – ИУЧ
5Български език и литература – ИУЧМатематика – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧ
6Английски език

Седмично разписание на V клас

ДенЧасV аV бV в
Понеделник
1Български език и литератураАнглийски езикИТ ИУЧ 1гр.КМИТ 2 гр.
2Английски езикФизическо възпитание и спортИстория и цивилизации
3География и икономикаМузикаФизическо възпитание и спорт
4Български език и литератураМатематикаАнглийски език
5Математика
Български език и литература
Математика
6Изобразително изкуствоМатематика
7Изобразително изкуствоЧас на класаИТ – ИУЧ 2 гр.
Вторник
1Български език и литератураТИП 1 гр.ИТ – ИУЧ 2 гр.Математика
2Български език и литератураЧовекът и природатаТехнологии и предприемачество
3МатематикаМатематика
Български език и литература
4ИТ ИУЧ 1гр.КМИТ 2 гр.Английски език
5Физическо възпитание и спортМатематикаЧовекът и природата
6Човекът и природатаГеография и икономикаГеография и икономика
7Роботика – ФУЧИТ ИУЧ 1гр.ТП 2 гр.Час на класа
8
Сряда
1Физическо възпитание и спортМатематикаМузика
2Английски езикБългарски език и литератураМатематика
3МатематикаФизическо възпитание и спортАнглийски език
4География и икономикаКМИТ 1 гр.КМИТ 2 гр.История и цивилизации
5МатематикаБългарски език и литератураФизическо възпитание и спорт
6КМИТ 1 гр.КМИТ 2 гр.География и икономикаБългарски език и литература
7МузикаСпортни дейностиКМИТ 1 гр.
8
Четвъртък
1ТИП 1 гр.ИТ – ИУЧ 2 гр.История и цивилизацииАнглийски език
2КМИТ 1 гр.ТИП 2 гр.Човекът и природатаМатематика
3Човекът и природатаМатематикаБългарски език и литература
4Математика
Изобразително изкуство
Човекът и природата
5Български език и литератураГеография и икономика
6История и цивилизацииБългарски език и литература
Изобразително изкуство
7Спортни дейностиКМИТ 1 гр.КМИТ 2 гр.
8Роботика – ФУЧ
Петък
1МузикаФизическо възпитание и спортБългарски език и литература
2История и цивилизацииАнглийски езикФизическо възпитание и спорт
3Физическо възпитание и спортМатематика – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧ
4Английски езикБългарски език и литература – ИУЧКМИТ 1 гр.КМИТ 2 гр.
5Математика – ИУЧИстория и цивилизацииМузика
6Български език и литература – ИУЧМузикаМатематика – ИУЧ
7Час на класаРоботика – ФУЧСпортни дейности

Седмично разписание на VI клас

ДенЧасVI аVI б
Понеделник
1Човекът и природатаМатематика
2
Български език и литература
Човекът и природата
3Английски език
4
Изобразително изкуство
География и икономика
5Музика
6Математика
ТИП 1 гр.
ИТ – ИУЧ 2 гр.
7Спортни дейности
Вторник
1Английски езикМузика
2МатематикаМатематика
3Български език и литератураИстория и цивилизации
4МатематикаБългарски език и литература
5МузикаАнглийски език
6Български език и литератураИТ ИУЧ 1гр.КМИТ 2 гр.
7История и цивилизацииСпортни дейности
8Роботика – ФУЧРоботика – ФУЧ
Сряда
1Английски езикБългарски език и литература – ИУЧ
2Български език и литератураГеография и икономика
3География и икономикаФизическо възпитание и спорт
4Човекът и природатаМатематика
5Физическо възпитание и спортБългарски език и литература
6МатематикаЧовекът и природата
7Час на класа
8
Четвъртък
1МатематикаМатематика
2География и икономикаБългарски език и литература
3
ТИП 1 гр.
ИТ – ИУЧ 2 гр.Английски език
4КМИТ 2 гр.Математика
5Български език и литература – ИУЧФизическо възпитание и спорт
6Английски езикКМИТ 1 гр.
ТИП 2 гр.
7Музика
8
Петък
1Физическо възпитание и спортИстория и цивилизации
2КМИТ 1 гр.
ТИП 2 гр.
Математика – ИУЧ
3ИТ – ИУЧ 1 гр.Човекът и природата
4История и цивилизации
Български език и литература
5Математика – ИУЧ
6Човекът и природата
Изобразително изкуство
7Час на класа

Седмично разписание на VII клас

ДенЧасVII аVII бVII в
Понеделник
1Физическо възпитание и спортГеография и икономикаМатематика
2
Български език и литература
Физическо възпитание и спортМатематика
3КМИТ 1 гр.ИТ ИУЧ 2 гр.Биология и здравно образование
4Биология и здравно образованиеМатематикаМузика
5МатематикаАнглийски език
Български език и литература
6География и икономикаБиология и здравно образование
7Английски езикКМИТ 1 гр.
Вторник
1История и цивилизацииХимия и опазване на околната средаМатематика
2МузикаБългарски език и литератураИстория и цивилизации
3Химия и опазване на околната средаИТ – ИУЧ 1 гр.КМИТ 2 гр.Музика
4Изобразително изкуствоИстория и цивилизацииХимия и опазване на околната среда
5МатематикаФизическо възпитание и спортБългарски език и литература
6Български език и литератураМатематикаАнглийски език
7Английски езикИзобразително изкуствоЧас на класа
8
Сряда
1Български език и литератураМатематикаИстория и цивилизации
2Физическо възпитание и спортМузикаМатематика
3Физика и астрономия
Български език и литература
ИТ ИУЧ 1гр.КМИТ 2 гр.
4МатематикаФизическо възпитание и спорт
5МатематикаИстория и цивилизацииФизика и астрономия
6История и цивилизацииФизика и астрономияБългарски език и литература
7Спортни дейностиЧас на класаКМИТ 2 гр.
8Роботика – ФУЧРоботика – ФУЧ
Четвъртък
1МузикаБиология и здравно образованиеИзобразително изкуство
2КМИТ 1 гр.ИТ – ИУЧ 2 гр.Английски езикМатематика
3ИТ – ИУЧ 1 гр.КМИТ 2 гр.МузикаБългарски език и литература
4География и икономикаМатематикаАнглийски език
5Биология и здравно образованиеМатематикаТехнологии и предприемачество
6МатематикаБългарски език и литератураБиология и здравно образование
7Час на класаСпортни дейностиГеография и икономика
8
Петък
1ТИП 1 гр.КМИТ 2 гр.Математика – ИУЧАнглийски език
2Химия и опазване на околната средаБългарски език и литератураМатематика – ИУЧ
3Английски езикГеография и икономикаКМИТ 1 гр.ИТ – ИУЧ 2 гр.
4Математика – ИУЧХимия и опазване на околната средаФизическо възпитание и спорт
5Български език и литератураКМИТ 1 гр.ТИП 2 гр.Химия и опазване на околната среда
6КМИТ 1 гр.ТИП 2 гр.Английски езикГеография и икономика
7ТИП 1 гр.КМИТ 2 гр.Спортни дейности
484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.