ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

от 11.05.2020 г.

 

 

  I-IV клас V-VII клас
Час Начало на часа Начало на часа
1. 8,30 8,30
2. 9,00 9,10
3. 9,30 9,50
4. 10,00 10,30
5. 10,30 11,10
6. 11,00 11,50
7. 12,30
  I-IV клас V-VI клас
Час Начало на часа Начало на часа
1. 12,00 12,30
2. 12,30 13,10
3. 13,00 13,50
4. 13,30 14,30
5. 14,00 15,10
6. 14,30 15,50

Koнсултации на учителите съгласно Графика за консултации на преподавателите за II учебен срок.

Продължителността на използване на електронното устройство е не повече от 20 минути за учениците от I-IV клас и 30 минути за учениците от V-VI клас.

Часовете да преминат при следната организация – ползване на Shkolo.bg, виртуална класна стая Google Classroom, електронни учебници, електронни пощи, приложения  и платформи, Offise 365, социални мрежи, консултации по телефона, по преценка на учителя.

Временно Седмично разписание за периода от 30.03.2020 г. до 10.04.2020 г.

Седмично разписание Ia клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература Околен свят  Български език и литература ИУЧ  Математика ИУЧ  Български език и литература 
2 Математика Математика Математика  Физическо възпитание и спорт Математика 
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература  Български език и литература а  Български език и литература а  Български език и литература а 
4 Музика ИУЧ Английски език  Музика Български език и литература Изобразително изкуство
5 Час на класа Технологии и предприема чество

Седмично разписание Iб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература Околен свят  Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Математика
2 Математика  Математика  Математика  Математика ИУЧ Музика
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература  Музика Български език и литература  Български език и литература 
4 ИУЧ Английски език Технологии и предприема чество Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература
5 Час на класа Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ  Математика ИУЧ  Български език и литература
2 Математика Математика Математика  Български език и литература Математика
3 Околен свят Български език и литература Технологии и предприема чество Български език и литература  Български език и литература 
4 Физическо възпитание и спорт Музика ИУЧ Английски език  Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
5 Час на класа Музика


Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Околен свят 
2 Математика Български език и литература  Математика  Математика  Български език и литература 
3 Български език и литература Математика Английски език  Български език и литература  Изобразително изкуство
4 Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика Английски език
5 Час на класа Технологии и предприема чество

Седмично разписание на IIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература  Околен свят 
2 Математика Български език и литература Математика Математика ИУЧ  Български език и литература
3 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература  Английски език
4 Музика Физическо възпитание и спорт Английски език Музика Изобразително изкуство
5 Час на класа Технологии и предприема чество

Седмично разписание на IIIа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ  Човекът и природата Математика ИУЧ  Физическо възпитание и спорт
2 Математика  Български език и литература  Математика Български език и литература  Математика 
3 Английски език Изобразително изкуство Технологии и предприема чество Български език и литература Български език и литература 
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Английски език Човекът и обществото
5 Час на класа Човекът и обществото Компютърно моделиране Музика Български език и литература

Седмично разписание на IIIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата  Български език и литература ИУЧ Български език и литература Български език и литература 
2 Математика  Математика ИУЧ  Математика Български език и литература Математика 
3 Компютърно моделиране Български език и литература  Български език и литература Математика ИУЧ Човекът и обществото
4 Български език и литература Музика Технологии и предприема чество Изобразително изкуство Български език и литература
5 Час на класа Английски език ФП ТП – екология Човекът и природата Английски език

Седмично разписание на IIIв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
2 Математика Български език и литература  Математика Изобразително изкуство Английски език
3 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Компютърно моделиране Български език и литература Математика
4 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика ИУЧ Човекът и обществото
5 Час на класа Човекът и природата Технологии и предприема чество Български език и литература Музика

Седмично разписание на IVа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература Български език и литература  Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език 
2 Английски език Български език и литература  Математика Математика ИУЧ Изобразително изкуство
3 Математика Математика  Български език и литература Български език и литература Български език и литератур
4 Компютърно моделиране Човекът и природата  Човекът и обществото Човекът и природата Математика
5 Технологии и предприема чество Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Час на класа

Седмично разписание на IVб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
Български език и литература Български език и литература  Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ 
2 Български език и литература  Математика Английски език  Математика ИУЧ Математика
3 Математика Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
4 Музика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприема чество Човекът и обществото Изобразително изкуство
5 Компютърно моделиране Човекът и природата Час на класа Физическо възпитание и спорт Човекът и природата

Седмично разписание на IVв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература  Музика Английски език  Български език и литература Български език и литература ИУЧ
2 Математика  Български език и литература  Математика Математика ИУЧ Компютърно моделиране
3 Човекът и природата  Български език и литература Български език и литература  Български език и литература Математика
4 Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Изобразително изкуство Час на класа Човекът и обществото Човекът и природата Технологии и предприема чество

Седмично разписание на  клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Български език и литература

2

Музика

3

История и цивилизация

4

Математика

5

Английски език

Вторник

1

Човекът и природата

2

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

4

Математика

5

Английски език

Сряда

1

Български език и литература

2

География и икономика

3

Математика

4

Изобразително изкуство

5

Час на класа

Четвъртък

Човекът и природата

Български език и литература

Математика

Английски език

ИТ / ТП

6

ТП /ИТ

Петък

Математика ИУЧ

Български език и литература ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

5

История и цивилизация

6

Музика

Седмично разписание на клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Музика

2

Математика

3

Английски език

4

Български език и литература

5

История и цивилизация

Вторник

1

Български език и литература

2

Човекът и природата

3

Английски език

4

Изобразително изкуство

5

Математика

Сряда

1

Математика

2

Английски език

3

Български език и литература

4

География и икономика

5

ИТ / ТП

6

ТП /ИТ

Четвъртък

Български език и литература

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Математика

Музика

6.

Английски език

Петък

1

Български език и литература ИУЧ

2

История и цивилизация

3

Физическо възпитание и спорт

4

Човекът и природата

5

Час на класа

Седмично разписание на VIа клас

Ден

Час

Понеделник

1

Английски език

2

Математика

3

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

5 Човекът и природата

6

Физическо възпитание и спорт

Вторник

1

Английски език

2

География и икономика

3

Математика

4

Музика

5

Български език и литература

6

Час на класа

Сряда

1

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

3

История и цивилизация

4

Български език и литература

5

Английски език

Четвъртък

1

Математика

2

ИТ / ТП

3

ТП /ИТ

4

Български език и литература ИУЧ

5

Човекът и природата

6

География и икономика

Петък

1

История и цивилизация

2

Математика ИУЧ

3

Физическо възпитание и спорт

4

Музика

5

Български език и литература

Седмично разписание на VIб клас

Ден

Час

Понеделник

1

Български език и литература

2

Английски език

3

ИТ / ТП

4

ТП /ИТ

5

Математика

Вторник

1

География и икономика

2

Английски език

3

Математика

4

Български език и литература

5

Музика

6

Физическо възпитание и спорт

Сряда

1

Български език и литература

2

История и цивилизация

3

Изобразително изкуство

4

Математика ИУЧ

5

Математика

Четвъртък

1

Български език и литература ИУЧ

2

Физическо възпитание и спорт

3

Човекът и природата

4

Музика

 5 Математика

6

Час на класа

Петък

1

История и цивилизации

2

Английски език

3

Български език и литература

4

География и икономика

5

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

Математика

2

Български език и литература

3

Човекът и природата

4

Английски език

5

Музика

6

Физическо възпитание и спорт

Вторник

1

Английски език

2

Математика

3

География и икономика

4

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

Сряда

1

История и цивилизация

2

ИТ / ТП

3

ТП /ИТ

4

Математика

5

Български език и литература

6

Час на класа

Четвъртък

1

Музика

2

Математика

3

Български език и литература ИУЧ

4

География и икономика

5

Физическо възпитание и спорт

6

Човекът и природата

Петък

1

Математика ИУЧ

2

История и цивилизация

3

Български език и литература

4

Английски език

5

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIIа клас

 

Ден

Час

Понеделник

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

6.

Час на класа

Вторник

Математика

Български език и литература

ИТ / ТП

ТП /ИТ

Биология и здравно образование

6.

География и икономика

Сряда

1

История и цивилизация

2

Химия и опазване на околната среда

3

Английски език

4

Математика

5

Български език и литература

6.

Изобразително изкуство

Четвъртък

Английски език

Български език и литература

Математика

Физика и астрономия

5.

География и икономика

6.

Музика

Петък

Английски език

Математика ИУЧ

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ИУЧ

Седмично разписание на VIбклас

Ден

Час

Понеделник

1

История и цивилизации

2

Химия и опазване на околната среда

3

Математика

4

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

Вторник

1

Математика

2

Музика

3

Български език и литература

4

Биология и здравно образование

5

География и икономика

6

Час на класа

Сряда

1

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

3

Български език и литература

4

Химия и опазване на околната среда

5

История и цивилизация

6

Английски език

Четвъртък

1

Математика

2

Английски език

3

География и икономика

4

Български език и литература

5

Физика и астрономия

6 Физическо възпитание и спорт

Петък

1

Биология и здравно образование

2

Математика ИУЧ

3

Английски език

4

ИТ / ТП

5 ТП /ИТ

6

Български език и литература ИУЧ

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

ИТ / ТП

2

ТП /ИТ

3

Български език и литература

4

Химия и опазване на околната среда

5

Математика

6.

История и цивилизация

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

3

Биология и здравно образование

4

География и икономика

5

Български език и литература

Сряда

1

Химия и опазване на околната среда

2

Български език и литература

3

Математика ИУЧ

4

Изобразително изкуство

5

Английски език

6 Час на класа

Четвъртък

1

География и икономика

2

Математика

3

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература

6

Физика и астрономия

Петък

1

Математика ИУЧ

2

Биология и здравно образование

3

История и цивилизация

4

Български език и литература ИУЧ

5

Музика

6

Английски език

Седмично разписание

Седмично разписание Ia клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Околен свят  Български език и литература ИУЧ  Математика ИУЧ  Български език и литература 
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Математика  Физическо възпитание и спорт  Математика 
3 10.05 – 10.40 Музика Български език и литература  Български език и литература а  Български език и литература а  Български език и литература а 
4 10.50 – 11.25 ИУЧ Английски език ИУЧ Английски език  Музика  Български език и литература  Изобразително изкуство 
5 11.35 – 12.10 Час на класа Технологии и предприема чество  Спортни дейности  Обяд  Изобразително изкуство 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание Iб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Околен свят  Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Музика 
2 8.55 – 9.30 ИУЧ Английски език  Математика  Математика  Математика ИУЧ Математика 
3 10.05 – 10.40 Математика  Български език и литература  Музика  Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50–11.25 Физическо възпитание и спорт  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Изобразително изкуство  Български език и литература
5 11.35–12.10 Час на класа  Физическо възпитание и спорт  Спортни дейности  Изобразително изкуство  Обяд 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ  Математика ИУЧ  Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Математика  Физическо възпитание и спорт  Математика
3 10.05 – 10.40 Физическо възпитание и спорт  Български език и литература Технологии и предприема чество  Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50–11.25 Околен свят  Музика  ИУЧ Английски език  Български език и литература  Изобразително изкуство 
5 11.35–12.10 Час на класа  Спортни дейности  Музика Обяд  Изобразително изкуство 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.35 Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Околен свят 
2 8.55–9.30 Математика Български език и литература  Математика  Математика ИУЧ Български език и литература 
3 10.05-10.40 Български език и литература Математика  Английски език  Български език и литература  Изобразително изкуство 
4 10.50-11.25 Музика  Физическо възпитание и спорт  Физическо възпитание и спорт  Музика  Изобразително изкуство 
5 11.35–12.10 Спортни дейности  Час на класа  Български език и литература  Технологии и предприема чество  Английски език 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература  Околен свят 
2 8.55 – 9.30 Математика Български език и литература  Математика Математика ИУЧ  Английски език 
3 10.05-10.40 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50-11.25 Музика  Физическо възпитание и спорт  Физическо възпитание и спорт  Музика  Изобразително изкуство 
5 11.35–12.10 Спортни дейности  Час на класа  Английски език  Технологии и предприема чество  Изобразително изкуство 
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Физическо възпитание и спорт  Математика ИУЧ  Физическо възпитание и спорт  Математика ИУЧ  Физическо възпитание и спорт 
2 8.50–9.30 Математика  Български език и литература  Математика  Български език и литература  Математика 
3 10.00–10.40 Български език и литература Изобразително изкуство  Компютърно моделиране  Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50–11.30 Човекът и обществото  Изобразително изкуство  Български език и литература ИУЧ  Музика  Човекът и обществото 
5 11.40–12.20 Български език и литература  Английски език Технологии и предприема чество Английски език  Български език и литература 
6 12.30–13.10 Час на класа  Спортни дейности  Човекът и природата  Обяд  Английски език 
13.10–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40–14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Физическо възпитание и спорт  Човекът и природата  Човекът и природата  Физическо възпитание и спорт  Български език и литература 
2 8.50–9.30 Математика  Математика ИУЧ  Български език и литература ИУЧ  Математика ИУЧ  Математика 
3 10.00-10.40 Английски език  Български език и литература  Математика  Български език и литература  Български език и литература 
4 10.50–11.30 Български език и литература  Музика  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Английски език 
5 11.40–12.20 Човекът и обществото  Компютърно моделиране Български език и литература  Български език и литература  Изобразително изкуство 
6 12.30–13.10 Час на класа Спортни дейности ФП ТП – екология  Английски език  Изобразително изкуство 
13.10–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40-17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Английски език  Физическо възпитание и спорт 
2 8.50–9.30 Английски език  Български език и литература  Математика Изобразително изкуство Български език и литература 
3 10.00-10.40 Математика Физическо възпитание и спорт  Български език и литература Изобразително изкуство  Английски език 
4 10.50–11.30 Физическо възпитание и спорт  Математика ИУЧ  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Математика 
5 11.40–12.20 Човекът и обществото  Човекът и природата  Компютърно моделиране  Математика ИУЧ  Човекът и обществото 
6 12.30-13.10 Час на класа  Обяд  Спортни дейности  Български език и литература  Музика 
13.10-13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Български език и литература  Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт  Английски език 
2 8.50 – 9.30 Компютърно моделиране  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт  Математика ИУЧ Изобразително изкуство 
3 10.00–10.40 Математика Математика  Математика  Български език и литература  Изобразително изкуство 
4 10.50 –11.30 Английски език  Човекът и природата  Английски език  Човекът и природата  Български език и литература 
5 11.40 – 12.20 Музика  Технологии и предприема чество  Български език и литература  Български език и литература  Математика 
6 12.30 – 13.10 Спортни дейности  Час на класа  Човекът и обществото  Обяд  Български език и литература ИУЧ 
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Български език и литература  Български език и литература ИУЧ  Български език и литература Български език и литература ИУЧ 
2 8.50 – 9.30 Български език и литература  Математика Английски език  Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт 
3 10.00 –10.40 Музика  Физическо възпитание и спорт  Математика  Човекът и обществото  Математика
4 10.50 – 11.30 Математика  Български език и литература Български език и литература  Английски език  Български език и литература 
5 11.40 – 12.20 Компютърно моделиране  Човекът и природата  Технологии и предприема чество  Изобразително изкуство  Човекът и природата 
6 12.30 – 13.10 Английски език  Час на класа  Спортни дейности Изобразително изкуство  Обяд 
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература  Български език и литература  Английски език  Български език и литература Компютърно моделиране 
2 8.50 – 9.30 Математика  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт  Английски език  Български език и литература ИУЧ 
3 10.00– 10.40 Човекът и природата  Математика  Математика  Математика ИУЧ  Физическо възпитание и спорт 
4 10.50 – 11.30 Музика  Изобразително изкуство  Български език и литература ИУЧ  Български език и литература  Математика 
5 11.40 – 12.20 Английски език  Изобразително изкуство  Човекът и обществото Човекът и природата Български език и литература 
6 12.30 – 13.10 Спортни дейности  Час на класа  Български език и литература  Технологии и предприема чество  Обяд
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на  клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Музика

4

Математика

5

История и цивилизации

6

Английски език

7 Спортни дейности

Вторник

1

Човекът и природата

2

Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература

4

Английски език

5

Математика

6

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

7 Технологии и пред приемачество II гр

Сряда

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Български език и литература

4

Математика

5

Английски език

6

География и икономика

7

Час на класа

Четвъртък

Човекът и природата

Български език и литература

Математика

Английски език

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

Технологии и пред приемачество I гр

Петък

Български език и литература ИУЧ

Музика

Човекът и природата

Математика ИУЧ

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Музика

2

Математика

3

Английски език

4

История и цивилизации

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Спортни дейности

Вторник

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Математика

4

Човекът и природата

5

Английски език

6

Български език и литература

7. Час на класа

Сряда

1

География и икономика

2

Английски език

3

Математика

4

Български език и литература

5

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

6

Технологии и пред приемачество II гр

Четвъртък

Български език и литература

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

Музика

Петък

1

История и цивилизации

2

Български език и литература ИУЧ

3

Математика ИУЧ

4

Физическо възпитание и спорт

5

Човекът и природата

6

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7 Технологии и пред приемачество I гр

Седмично разписание на VIа клас

Ден

Час

Понеделник

1

Английски език

2

Математика

3

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6

Човекът и природата

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

2

География и икономика

3

Музика

4

Математика

5

Български език и литература

6

Английски език

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

Математика

3

Физическо възпитание и спорт

4

История и цивилизации

5

Български език и литература

6

Английски език

7

Час на класа

Четвъртък

1

Математика

2

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

3

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

4

Български език и литература ИУЧ

5

География и икономика

6

Човекът и природата

Петък

1

Математика ИУЧ

2

История и цивилизации

3

Музика

4

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Спортни дейности

Седмично разписание на VIб клас

Ден

Час

Понеделник

1

Български език и литература

2

Английски език

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Човекът и природата

6

Математика

Вторник

1

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

3

Английски език

4

Математика

5

География и икономика

6

Музика

7. Час на класа

Сряда

1

История и цивилизации

2

Математика ИУЧ

3

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

5

Български език и литература

6

Математика

7 Спортни дейности

Четвъртък

1

Български език и литература ИУЧ

2

География и икономика

3

Човекът и природата

4

Музика

5

Математика

6

Физическо възпитание и спорт

7 ФП Музика

Петък

1

Английски език

2

История и цивилизации

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Математика ИУЧ

6

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

3

Човекът и природата

4

Български език и литература

5

Английски език

6

Музика

7

Час на класа

Вторник

1

Английски език

2

Математика

3

География и икономика

4

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

6

Изобразително изкуство

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

История и цивилизации

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Математика

6

Български език и литература

7 Спортни дейности

Четвъртък

1

Математика

2

География и икономика

3

Български език и литература ИУЧ

4

География и икономика

5

Човекът и природата

6

Физическо възпитание и спорт

7. ФП Музика

Петък

1

История и цивилизации

2

Математика ИУЧ

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език

Седмично разписание на VIIа клас

 

Ден

Час

Понеделник

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика

Български език и литература

Български език и литература
7.

Час на класа

Вторник

География и икономика

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

Български език и литература

Математика

Биология и здравно образование

7. ФП Математика

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

Химия и опазване на околната среда

3

Английски език

4

Български език и литература

5

Математика

6

Музика

7

Изобразително изкуство

Четвъртък

Английски език

Български език и литература

Математика

Физика и астрономия

Музика

География и икономика

7. Спортни дейности

Петък

Математика ИУЧ

Български език и литература ИУЧ

Английски език

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Седмично разписание на VIбклас

Ден

Час

Понеделник

1

История и цивилизации

2

Химия и опазване на околната среда

3

Математика

4

Български език и литература

5

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

6

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7

Час на класа

Вторник

1

Математика

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Музика

5

Биология и здравно образование

6

География и икономика

7 Спортни дейности

Сряда

1

Английски език

2

Математика ИУЧ

3

Физическо възпитание и спорт

4

Химия и опазване на околната среда

5

История и цивилизации

6

Български език и литература

Четвъртък

1

Математика

2

Английски език

3

География и икономика

4

Български език и литература

5

История и цивилизация

6

Физическо възпитание и спорт

6 Физика и астрономия

Петък

1

Математика

2

Биология и здравно образование

3

Математика ИУЧ

4

Английски език

5

Български език и литература ИУЧ

6

Музика

7 Изобразително изкуство

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

2

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

3

Български език и литература

4

Химия и опазване на околната среда

5

Математика

6

История и цивилизации

7

Час на класа

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

3

Биология и здравно образование

4

География и икономика

5

Български език и литература

6

Български език и литература

Сряда

1

Химия и опазване на околната среда

2

Български език и литература

3

Математика ИУЧ

4

Математика

5

Изобразително изкуство

6

Английски език

7

Музика

Четвъртък

1

География и икономика

2

Математика

3

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

5

Физика и астрономия

6

Български език и литература

Петък

1

Биология и здравно образование

2

Математика ИУЧ

3

История и цивилизации

4

Английски език

5

Български език и литература ИУЧ

6

Спортни дейности

484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.