ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Часово разписание за I-ви учебен срок 2019 / 2020 година
1 час  8.00 – 8.35
2 час  8.55 – 9.30
3 час  10.05 – 10.40
4 час  10.50 – 11.25
5 час  11.35 – 12.10
1 час  8.00 – 8.40
2 час  8.50 – 9.30
3 час  10.00 – 10.40
4 час  10.50 – 11.30
5 час  11.40 – 12.20
6 час  12.30 – 13.10
1 час  8.00 – 8.45
2 час  8.55 – 9.40
3 час  10.00 – 10.45
4 час  10.55 – 11.40
5 час  11.50 – 12.35
6 час  12.45 – 13.30
7 час  13.40 – 14.25

Седмично разписание

Седмично разписание Ia клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература Математика
3 10.05 – 10.40 Музика Музика Математика Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
4 10.50 – 11.25 ИУЧ Английски език Околен свят Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература
5 11.35 – 12.10 Час на класа Спортни дейности Технологии и предприема чество Изобразително изкуство
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание Iб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Околен свят Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Музика Математика Математика ИУЧ Математика
3 10.05 – 10.40 Български език и литература ИУЧ Английски език Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 10.50–11.25 Технологии и предприема чество Математика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
5 11.35–12.10 Спортни дейности Физическо възпитание и спорт Час на класа Музика
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература Математика
3 10.05 – 10.40 ИУЧ Английски език Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
4 10.50–11.25 Музика Технологии и предприема чество Български език и литература Математика ИУЧ Изобразително изкуство
5 11.35–12.10 Спортни дейности Час на класа Музика Околен свят
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.35 Околен свят Български език и литература Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 8.55–9.30 Математика Математика Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 10.05-10.40 Български език и литература Английски език Математика Математика ИУЧ Математика
4 10.50-11.25 Български език и литература Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература ИУЧ
5 11.35–12.10 Музика Изобразително изкуство Спортни дейности Час на класа Технологии и предприема чество
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Околен свят Български език и литература Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ
2 8.55 – 9.30 Математика Английски език Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 10.05-10.40 Български език и литература Математика Български език и литература Английски език Математика
4 10.50-11.25 Български език и литература Български език и литература Музика Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
5 11.35–12.10 Музика Изобразително изкуство Спортни дейности Час на класа Технологии и предприема чество
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Математика Български език и литература Математика Английски език Математика
2 8.50–9.30 Български език и литература Математика Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 10.00–10.40 Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Математика ИУЧ Английски език
4 10.50–11.30 Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
5 11.40–12.20 Компютърно моделиране Английски език Технологии и предприема чество Човекът и обществото Изобразително изкуство
6 12.30–13.10 Спортни дейности Човекът и обществото Час на класа Музика
13.10–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40–14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство
2 8.50–9.30 Български език и литература Математика Математика Английски език Математика ИУЧ
3 10.00-10.40 Математика Музика Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература
4 10.50–11.30 Физическо възпитание и спорт Английски език Технологии и предприема чество Български език и литература Човекът и обществото
5 11.40–12.20 Човекът и обществото Компютърно моделиране Човекът и природата Изобразително изкуство Английски език
6 12.30–13.10 Час на класа Спортни дейности ФП ТП – екология Изобразително изкуство Английски език
13.10–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40-17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство Английски език
2 8.50–9.30 Български език и литература Математика Математика Изобразително изкуство Математика
3 10.00-10.40 Математика Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Компютърно моделиране
4 10.50–11.30 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
5 11.40–12.20 Музика Човекът и природата Технологии и предприема чество Човекът и обществото Музика
6 12.30-13.10 Спортни дейности Английски език Час на класа Английски език
13.10-13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 8.50 – 9.30 Физическо възпитание и спорт Математика Математика Математика ИУЧ Български език и литература
3 10.00–10.40 Математика Български език и литература Английски език Човекът и обществото Математика
4 10.50 –11.30 Музика Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и природата
5 11.40 – 12.20 Английски език Човекът и природата Технологии и предприема чество Компютърно моделиране Английски език
6 12.30 – 13.10 Български език и литература Спортни дейности Час на класа Музика
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Български език и литература
2 8.50 – 9.30 Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Компютърно моделиране
3 10.00 –10.40 Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Математика
4 10.50 – 11.30 Човекът и природата Български език и литература Математика Човекът и природата Английски език
5 11.40 – 12.20 Технологии и предприема чество Човекът и обществото Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
6 12.30 – 13.10 Час на класа Музика Спортни дейности Музика
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Музика Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература Математика
2 8.50 – 9.30 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Математика ИУЧ Английски език
3 10.00– 10.40 Английски език Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 10.50 – 11.30 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература
5 11.40 – 12.20 Български език и литература Човекът и природата Човекът и обществото Човекът и природата Технологии и предприема чество
6 12.30 – 13.10 Час на класа Спортни дейности Английски език Музика
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на  клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Английски език

4

Български език и литература

5

Математика

6

История и цивилизация

7 Спортни дейности

Вторник

1

География и икономика

2

Български език и литература

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIг

5

Математика

6

Човекът и природата

Сряда

1

История и цивилизация

2

Физическо възпитание и спорт

3

Музика

4

Български език и литература

5

Математика ИУЧ

6

Математика

7

Час на класа

Четвъртък

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и природата

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

7.

Петък

Български език и литература ИУЧ

Музика

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Математика ИУЧ

Английски език

Седмично разписание на клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

2

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

3

История и цивилизация

4

Математика

5

Български език и литература

6

Английски език

7

Спортни дейности

Вторник

1

Музика

2

Физическо възпитание и спорт

3

Математика

4

География и икономика

5

Човекът и природата

6

Български език и литература

7. Час на класа

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

История и цивилизация

3

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

5

Математика

6

Български език и литература

Четвъртък

Човекът и природата

Английски език

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Петък

1

Английски език

2

Български език и литература ИУЧ

3

Математика ИУЧ

4

Музика

5

Физическо възпитание и спорт

6

География и икономика

Седмично разписание на VIа клас

Ден

Час

Понеделник

1

Физическо възпитание и спорт

2

Музика

3

Български език и литература

4

Математика

5

История и цивилизация

6

Английски език

7

Час на класа

Вторник

1

Английски език

2

Човекът и природата

3

География и икономика

4

Български език и литература

5

Математика

6

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

7. Технологии и пред приемачество II гр

Сряда

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Български език и литература

4

Английски език

5

Математика

6

Човекът и природата

Четвъртък

1

История и цивилизация

2

Математика

3

Български език и литература ИУЧ

4

Английски език

5

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

6

Технологии и пред приемачество I г

Петък

1

Музика

2

Математика ИУЧ

3

Човекът и природата

4

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература

6

Български език и литература

Седмично разписание на VIб клас

Ден

Час

Понеделник

1

История и цивилизация

2

Английски език

3

Математика

4

Български език и литература

5

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

6

Технологии и пред приемачество II гр

Вторник

1

Човекът и природата

2

Човекът и природата

3

Английски език

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6

Български език и литература

7. Спортни дейности

Сряда

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

Английски език

5

Човекът и природата

6

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7 Технологии и пред приемачество I гр

Четвъртък

1

Български език и литература

2

Музика

3

География и икономика

4

Английски език

5

Математика

6

Физическо възпитание и спорт

7 ФП Музика

Петък

1

История и цивилизация

2

Български език и литература ИУЧ

3

Музика

4

Математика ИУЧ

5

Физическо възпитание и спорт

6

Човекът и природата

7 Час на класа

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

Математика

2

История и цивилизация

3

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

5

Английски език

6

Български език и литература

7

Час на класа

Вторник

1

Технологии и пред приемачество II гр

2

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

3

Човекът и природата

4

Математика

5

Български език и литература

6

Английски език

7 Спортни дейности

Сряда

1

Английски език

2

Математика

3

Физическо възпитание и спорт

4

Човекът и природата

5

Български език и литература

6

Музика

Четвъртък

1

Математика

2

География и икономика

3

Музика

4

Физическо възпитание и спорт

5

Английски език

6

Български език и литература ИУЧ

7. ФП Музика

Петък

1

Математика ИУЧ

2

История и цивилизация

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Човекът и природата

6

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7 Технологии и пред приемачество I гр

Седмично разписание на VIIа клас

 

Ден

Час

Понеделник

Български език и литература

История и цивилизация

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

Биология и здравно образование

Математика
7.

Час на класа

Вторник

Математика

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

География и икономика

7. ФП Математика

Сряда

1

Биология и здравно образование

2

Математика

3

Български език и литература

4

Математика ИУЧ

5

Английски език

6

Изобразително изкуство

7

Изобразително изкуство

Четвъртък

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Физика и астрономия

История и цивилизация

7. Спортни дейности

Петък

Математика ИУЧ

Химия и опазване на околната среда

Английски език

География и икономика

Български език и литература ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIбклас

Ден

Час

Понеделник

1

История и цивилизация

2

Математика

3

Физическо възпитание и спорт

4

Биология и здравно образование

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Час на класа

Вторник

1

Математика

2

Български език и литература

3

Физика и астрономия

4

Английски език

5

География и икономика

6

Изобразително изкуство

7 Изобразително изкуство

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

Английски език

3

Биология и здравно образование

4

Математика

5

Музика

6

Български език и литература

Четвъртък

1

Физика и астрономия

2

Математика

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

История и цивилизация

6

Български език и литература

6 Спортни дейности

Петък

1

Химия и опазване на околната среда

2

География и икономика

3

Математика ИУЧ

4

Български език и литература ИУЧ

5

Английски език

6

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

История и цивилизация

5

Математика

6

Биология и здравно образование

7

Час на класа

Вторник

1

Английски език

2

География и икономика

3

Физическо възпитание и спорт

4

Математика

5

Български език и литература

6

Физика и астрономия

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

Биология и здравно образование

3

Математика

4

Музика

5

Български език и литература

6

Английски език

7

Спортни дейности

Четвъртък

1

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

2

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

3

Математика

4

История и цивилизация

5

Български език и литература

6

Физика и астрономия

Петък

1

Математика ИУЧ

2

Английски език

3

Български език и литература ИУЧ

4

Химия и опазване на околната среда

5

География и икономика

6

Изобразително изкуство

7

Изобразително изкуство

484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.