ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

Разпределение на часовете

за Първи учебен срок 2023/2024 година

I – II клас

1 час 8.30 – 9.05
2 час 9.25 – 10.00
3 час 10.30 – 11.05
4 час 11.15 – 11.50
5 час 12.00 – 12.35
6 час 12.45 – 13.20

III – VII клас

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 9.50 – 10.30
4 час 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.10
6 час 12.20 – 13.00
7 час 13.10  – 13:50
8 час 14.00 – 14.40 

I и II клас

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
12.35 -13.05
1 13.05 -13.35
2 13.40-14.15
3 14.25-15.00
4 15.00-15.40
5 15.50-16.25
6 16.35-17.10

II и IV клас

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
13.10 – 13.40
1 13.40 – 14.10
2 14.10 – 14.50
3 15.00 – 15.40
4 15.40 – 16.20
5 16.20 – 17.00
6 17.10 – 17.50

V и VII клас

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
13.10 – 13.40
1 13.40 – 14.10
2 14.10 – 14.50
3 15.00 – 15.40
4 15.40 – 16.20
5 16.20 – 17.00
6 17.10 – 17.50

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
14.00 – 14.30
1 14.30 -15.00
2 15.00-15.40
3 15.50-16.30
4 16.30-17.10
5 17.10-17.50
6 18.00-18.40

Седмично разписание II-ри учебен срок

Седмично разписание I клас

ДЕН час I а I б I в
Понеделник
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Родинознание Родинознание Родинознание
3 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
4 Математика Математика Математика
5 Час на класа Спортни дейности Час на класа
6
Вторник
1 Математика Математика Математика
2 Английски език – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5 Български език и литература Час на класа
6
Сряда
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Математика Математика Математика
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Музика Музика Изобразително изкуство
5 Английски език – ИУЧ Изобразително изкуство
6
Четвъртък
1 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика Физическо възпитание и спорт
4 Музика Музика Математика
5 Спортни дейности Английски език – ИУЧ
6
Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ Музика
3 Български език и литература – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика – ИУЧ
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Спортни дейности
6

Седмично разписание на II клас

ДЕН час II а II б
Понеделник
1 Английски език Български език и литература
2 Български език и литература Английски език
3 Български език и литература Изобразително изкуство
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство Спортни дейности
6 Музика – ФУЧ
Вторник
1 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература
4 Математика Математика
5 Родинознание Родинознание
6 Музика – ФУЧ
Сряда
1 Английски език Български език и литература
2 Български език и литература Английски език
3 Музика Музика
4 Математика Български език и литература
5 Час на класа Математика
6
Четвъртък
1 Български език и литература Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3 Математика Математика
4 Български език и литература Български език и литература
5 Музика Час на класа
6
Петък
1 Български език и литература – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
2 Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ
3 Български език и литература – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
4 Технологии и предприемачество Музика
5 Спортни дейности Технологии и предприемачество
6

Седмично разписание на III клас

ДЕН час III а III б III в
Понеделник
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Музика Математика Математика
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5 Човекът и природата Български език и литература Английски език
6 Час на класа Час на класа Час на класа
Вторник
1 Математика Математика Комп М 1 гр. Комп М 2 гр.
2 Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература
3 Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика
5 Човекът и обществото Български език и литература Английски език
6 Спортни дейности Технологии и предприемачество
Сряда
1 Комп М 1 гр. Комп М 2 гр. Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Математика Математика
3 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
4 Английски език Български език и литература
5 Технологии и предприемачество Английски език Човекът и обществото
6 Математика Човекът и обществото Спортни дейности
Четвъртък
1 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература
2 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика
3 Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт
4 Математика Физическо възпитание и спорт Английски език
5 Английски език Комп М 1 гр. Комп М 2 гр. Човекът и обществото
6 Спортни дейности Английски език
Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература – ИУЧ Музика
4 Английски език Музика Български език и литература – ИУЧ
5 Български език и литература – ИУЧ Английски език Човекът и природата
6 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на IV клас

ДЕН час IV а IV б IV в
Понеделник
1 Математика Физическо възпитание и спорт Математика
2 Български език и литература Български език и литература Комп М 1 гр. Комп М 2 гр.
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
5 Комп М 1 гр. Комп М 2 гр. Човекът и природата Човекът и природата
6 Час на класа Комп М 1 гр. Комп М 2 гр. Физическо възпитание и спорт
Вторник
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература – ИУЧ
2 Математика Математика Английски език
3 Английски език Български език и литература Математика
4 Човекът и природата Английски език Български език и литература
5 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Музика
6 Български език и литература Час на класа Спортни дейности
Сряда
1 Математика Математика Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
3 Човекът и природата Човекът и обществото Изобразително изкуство
4 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика
5 Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и природата
6 Спортни дейности Английски език Български език и литература
Четвъртък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Английски език Музика Математика
3 Математика Български език и литература Английски език
4 Изобразително изкуство Математика Български език и литература
5 Изобразително изкуство Човекът и природата Технологии и предприемачество
6 Спортни дейности Час на класа
Петък
1 Математика – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ Английски език
2 Музика Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ Човекът и обществото
4 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Математика – ИУЧ
5 Български език и литература – ИУЧ Математика – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
6 Английски език

Седмично разписание на V клас

Ден Час V а V б V в
Понеделник
1 Български език и литература Английски език ИТ ИУЧ 1гр. КМИТ 2 гр.
2 Английски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
3 География и икономика Музика Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Математика Английски език
5 Математика
Български език и литература
Математика
6 Изобразително изкуство Математика
7 Изобразително изкуство Час на класа ИТ – ИУЧ 2 гр.
Вторник
1 Български език и литература ТИП 1 гр. ИТ – ИУЧ 2 гр. Математика
2 Български език и литература Човекът и природата Технологии и предприемачество
3 Математика Математика
Български език и литература
4 ИТ ИУЧ 1гр. КМИТ 2 гр. Английски език
5 Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и природата
6 Човекът и природата География и икономика География и икономика
7 Роботика – ФУЧ ИТ ИУЧ 1гр. ТП 2 гр. Час на класа
8
Сряда
1 Физическо възпитание и спорт Математика Музика
2 Английски език Български език и литература Математика
3 Математика Физическо възпитание и спорт Английски език
4 География и икономика КМИТ 1 гр. КМИТ 2 гр. История и цивилизации
5 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6 КМИТ 1 гр. КМИТ 2 гр. География и икономика Български език и литература
7 Музика Спортни дейности КМИТ 1 гр.
8
Четвъртък
1 ТИП 1 гр. ИТ – ИУЧ 2 гр. История и цивилизации Английски език
2 КМИТ 1 гр. ТИП 2 гр. Човекът и природата Математика
3 Човекът и природата Математика Български език и литература
4 Математика
Изобразително изкуство
Човекът и природата
5 Български език и литература География и икономика
6 История и цивилизации Български език и литература
Изобразително изкуство
7 Спортни дейности КМИТ 1 гр. КМИТ 2 гр.
8 Роботика – ФУЧ
Петък
1 Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 История и цивилизации Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Математика – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
4 Английски език Български език и литература – ИУЧ КМИТ 1 гр. КМИТ 2 гр.
5 Математика – ИУЧ История и цивилизации Музика
6 Български език и литература – ИУЧ Музика Математика – ИУЧ
7 Час на класа Роботика – ФУЧ Спортни дейности

Седмично разписание на VI клас

Ден Час VI а VI б
Понеделник
1 Човекът и природата Математика
2
Български език и литература
Човекът и природата
3 Английски език
4
Изобразително изкуство
География и икономика
5 Музика
6 Математика
ТИП 1 гр.
ИТ – ИУЧ 2 гр.
7 Спортни дейности
Вторник
1 Английски език Музика
2 Математика Математика
3 Български език и литература История и цивилизации
4 Математика Български език и литература
5 Музика Английски език
6 Български език и литература ИТ ИУЧ 1гр. КМИТ 2 гр.
7 История и цивилизации Спортни дейности
8 Роботика – ФУЧ Роботика – ФУЧ
Сряда
1 Английски език Български език и литература – ИУЧ
2 Български език и литература География и икономика
3 География и икономика Физическо възпитание и спорт
4 Човекът и природата Математика
5 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6 Математика Човекът и природата
7 Час на класа
8
Четвъртък
1 Математика Математика
2 География и икономика Български език и литература
3
ТИП 1 гр.
ИТ – ИУЧ 2 гр. Английски език
4 КМИТ 2 гр. Математика
5 Български език и литература – ИУЧ Физическо възпитание и спорт
6 Английски език КМИТ 1 гр.
ТИП 2 гр.
7 Музика
8
Петък
1 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
2 КМИТ 1 гр.
ТИП 2 гр.
Математика – ИУЧ
3 ИТ – ИУЧ 1 гр. Човекът и природата
4 История и цивилизации
Български език и литература
5 Математика – ИУЧ
6 Човекът и природата
Изобразително изкуство
7 Час на класа

Седмично разписание на VII клас

Ден Час VII а VII б VII в
Понеделник
1 Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика
2
Български език и литература
Физическо възпитание и спорт Математика
3 КМИТ 1 гр. ИТ ИУЧ 2 гр. Биология и здравно образование
4 Биология и здравно образование Математика Музика
5 Математика Английски език
Български език и литература
6 География и икономика Биология и здравно образование
7 Английски език КМИТ 1 гр.
Вторник
1 История и цивилизации Химия и опазване на околната среда Математика
2 Музика Български език и литература История и цивилизации
3 Химия и опазване на околната среда ИТ – ИУЧ 1 гр. КМИТ 2 гр. Музика
4 Изобразително изкуство История и цивилизации Химия и опазване на околната среда
5 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6 Български език и литература Математика Английски език
7 Английски език Изобразително изкуство Час на класа
8
Сряда
1 Български език и литература Математика История и цивилизации
2 Физическо възпитание и спорт Музика Математика
3 Физика и астрономия
Български език и литература
ИТ ИУЧ 1гр. КМИТ 2 гр.
4 Математика Физическо възпитание и спорт
5 Математика История и цивилизации Физика и астрономия
6 История и цивилизации Физика и астрономия Български език и литература
7 Спортни дейности Час на класа КМИТ 2 гр.
8 Роботика – ФУЧ Роботика – ФУЧ
Четвъртък
1 Музика Биология и здравно образование Изобразително изкуство
2 КМИТ 1 гр. ИТ – ИУЧ 2 гр. Английски език Математика
3 ИТ – ИУЧ 1 гр. КМИТ 2 гр. Музика Български език и литература
4 География и икономика Математика Английски език
5 Биология и здравно образование Математика Технологии и предприемачество
6 Математика Български език и литература Биология и здравно образование
7 Час на класа Спортни дейности География и икономика
8
Петък
1 ТИП 1 гр. КМИТ 2 гр. Математика – ИУЧ Английски език
2 Химия и опазване на околната среда Български език и литература Математика – ИУЧ
3 Английски език География и икономика КМИТ 1 гр. ИТ – ИУЧ 2 гр.
4 Математика – ИУЧ Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт
5 Български език и литература КМИТ 1 гр. ТИП 2 гр. Химия и опазване на околната среда
6 КМИТ 1 гр. ТИП 2 гр. Английски език География и икономика
7 ТИП 1 гр. КМИТ 2 гр. Спортни дейности
484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.