Неофит Рилски

Неофит Рилски – Второ основно училище Неофит Рилски град Габрово.

ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

Разпределение на часовете

за Втори учебен срок 2022/2023 година

I – II клас

1 час 8.30 – 9.05
2 час 9.25 – 10.00
3 час 10.30 – 11.05
4 час 11.15 – 11.50
5 час 12.00 – 12.35
6 час 12.45 – 13.20

III – VII клас

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 9.50 – 10.30
4 час 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.10
6 час 12.20 – 13.00
7 час 13.10  – 13:50
8 час 14.00 – 14.40 

I и II клас

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
12.35 -13.05
1 13.05 -13.35
2 13.40-14.15
3 14.25-15.00
4 15.00-15.40
5 15.50-16.25
6 16.35-17.10

II и IV клас

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
13.10 – 13.40
1 13.40 – 14.10
2 14.10 – 14.50
3 15.00 – 15.40
4 15.40 – 16.20
5 16.20 – 17.00
6 17.10 – 17.50

V и VII клас

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
13.10 – 13.40
1 13.40 – 14.10
2 14.10 – 14.50
3 15.00 – 15.40
4 15.40 – 16.20
5 16.20 – 17.00
6 17.10 – 17.50

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС

ЧАС ВРЕМЕТРАЕНЕ
14.00 – 14.30
1 14.30 -15.00
2 15.00-15.40
3 15.50-16.30
4 16.30-17.10
5 17.10-17.50
6 18.00-18.40

Седмично разписание II-ри учебен срок

Седмично разписание I клас

ДЕН час I а I б
Понеделник
1 Български език и литература Български език и литература
2 Музика Музика
3 Математика Математика
4 Български език и литература Български език и литература
5 Час на класа Час на класа
6
Вторник
1 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2 Математика Математика
3 Български език и литература Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература
5 Родинознание Родинознание
6
Сряда
1 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература Български език и литература
3 Технологии и предприемачество Математика
4 Математика Английски език ИУЧ
5 Английски език ИУЧ Технологии и предприемачество
6
Четвъртък
1 Музика Музика
2 Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика
4 Български език и литература Български език и литература
5
6
Петък
1 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
2 Математика ИУЧ Математика ИУЧ
3 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5
6

Седмично разписание на II клас

ДЕН час II а II б II в
Понеделник
1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2 Физическо възпитание и спорт Математика Математика
3 Математика Музика Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5 Български език и литература Час на класа
6
Вторник
1 Математика Български език и литература Английски език
2 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Родинознание
4 Изобразително изкуство Родинознание Музика
5 Изобразително изкуство Математика Български език и литература
6
Сряда
1 Родинознание Английски език Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт
3 Технологии и предприемачество Музика Математика
4 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
5 Български език и литература Изобразително изкуство
6
Четвъртък
1 Математика Математика ИУЧ Български език и литература
2 Музика Български език и литература Технологии и предприемачество
3 Български език и литература ИУЧ Технологии и предприемачество Математика
4 Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
5 Английски език Час на класа Български език и литература
6
Петък
1 Български език и литература Английски език Спортни дейности
2 Математика ИУЧ Български език и литература Английски език
3 Музика Български език и литература ИУЧ Музика
4 Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ
5 Час на класа Изобразително изкуство Математика ИУЧ
6

Седмично разписание на III клас

ДЕН час III а III б III в
Понеделник
1 Български език и литература Български език и литература Английски език
2 Български език и литература Технологии и предприемачество Човекът и природата
3 Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература
4 Математика КМ 1 гр. КМ 2 гр. Физическо възпитание и спорт
5 Английски език Математика Български език и литература
6 Час на класа Български език и литература Час на класа
Вторник
1 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
2 Изобразително изкуство Български език и литература Математика
3 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Математика Английски език
5 Математика Английски език Човекът и обществото
6 Английски език Музика
Сряда
1 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература
2 Математика Изобразително изкуство Български език и литература
3 Човекът и обществото Български език и литература Човекът и обществото
4 Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Английски език
5 Български език и литература Математика Математика ИУЧ
6 Технологии и предприемачество Български език и литература Физическо възпитание и спорт
Четвъртък
1 Спортни дейности Математика ИУЧ Спортни дейности
2 Английски език Български език и литература Български език и литература
3 Математика ИУЧ Английски език Математика
4 КМ 1 гр. КМ 2 гр. Човекът и обществото Изобразително изкуство
5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
6 Музика Час на класа КМ 1 гр. КМ 2 гр.
Петък
1 Математика ИУЧ Човекът и природата Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Математика
3 Български език и литература Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
4 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
5 Български език и литература ИУЧ Музика Български език и литература ИУЧ
6

Седмично разписание на IV клас

ДЕН час IV а IV б IV в
Понеделник
1 Български език и литература Технологии и предприемачество Музика
2 Английски език Математика Човекът и природата
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика
4 Математика Английски език Български език и литература
5 Човекът и природата Български език и литература ИУЧ Български език и литература
6 Български език и литература ИУЧ Час на класа Час на класа
Вторник
1 Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
2 Математика Български език и литература Математика
3 Български език и литература Музика Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт
5 Български език и литература Математика Човекът и обществото
6 Час на класа
Сряда
1 Български език и литература Български език и литература Математика
2 Математика КМ 1 гр. КМ 2 гр. Български език и литература
3 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език
4 Изобразително изкуство Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Математика Български език и литература
6 Български език и литература
Четвъртък
1 Технологии и предприемачество Английски език КМ 1 гр. КМ 2 гр.
2 КМ 1 гр. КМ 2 гр. Изобразително изкуство Математика
3 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература Английски език
5 Човекът и природата Математика Български език и литература ИУЧ
6 Математика Български език и литература Технологии и предприемачество
Петък
1 Български език и литература Математика ИУЧ Изобразително изкуство
2 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство
3 Математика ИУЧ Човекът и природата Български език и литература ИУЧ
4 Музика Английски език Математика ИУЧ
5 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език
6 Човекът и природата

Седмично разписание на V клас

Ден Час V а V б
Понеделник
1 Български език и литература География и икономика
2 Музика Български език и литература
3 Математика Изобразително изкуство
4 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
5 География и икономика Математика
6 КМИТ 1 гр. ИТ ИУЧ 2 гр. Английски език
7
Вторник
1 Музика История и цивилизации
2 История и цивилизации Музика
3 Български език и литература Математика
4 Математика КМИТ 1 гр. ИТ ИУЧ 2 гр.
5 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6 Английски език Български език и литература
7 Математика ИУЧ
Сряда
1 Български език и литература Математика
2 Български език и литература Английски език
3 Английски език ИТ ИУЧ 1 гр. КМИТ 2 гр.
4 ИТ ИУЧ 1 гр. КМИТ 2 гр. География и икономика
5 Математика Физическо възпитание и спорт
6 Изобразително изкуство Български език и литература
7 Изобразително изкуство Час на класа
Четвъртък
1 Английски език Човекът и природата
2 Математика Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
4 История и цивилизации Английски език
5 Български език и литература Математика
6 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Математика ИУЧ
Петък
1 КМИТ 1 гр. ТИП 2 гр. Математика
2 Математика ТИП 1 гр. КМИТ 2 гр.
3 Човекът и природата Български език и литература ИУЧ
4 ТИП 1 гр. КМИТ 2 гр. Физическо възпитание и спорт
5 География и икономика КМИТ 1 гр. ТИП 2 гр.
6 Български език и литература ИУЧ Човекът и природата
7 Музика

Седмично разписание на VI клас

Ден Час VI а VI б VI в
Понеделник
1 Математика КМИТ 1 гр.
ТИП 2 гр.
Математика ИУЧ
2 Човекът и природата ИТ ИУЧ 1 гр. Математика
3 География и икономика Музика Човекът и природата
4 Музика Български език и литература География и икономика
5 Български език и литература Човекът и природата Български език и литература
6 Английски език Математика Физическо възпитание и спорт
7 Математика ИУЧ Час на класа ИТ ИУЧ 1 гр.
Вторник
1 Математика Английски език Български език и литература
2 КМИТ 1 гр.
ТИП 2 гр.
Математика Български език и литература
3 ИТ ИУЧ 1 гр. История и цивилизации Английски език
4 История и цивилизации Български език и литература Музика
5 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Математика
6 Български език и литература Изобразително изкуство
ТИП 1 гр.
КМИТ 2 гр.
7 Изобразително изкуство
Сряда
1
ТИП 1 гр.
КМИТ 2 гр. Английски език Човекът и природата
2 ИТ ИУЧ 2 гр. Музика Математика
3 Български език и литература Математика Български език и литература
4 Човекът и природата Български език и литература Музика
5 Английски език Български език и литература География и икономика
6 Математика География и икономика КМИТ 1 гр.
ТИП 2 гр.
7 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
Четвъртък
1 Музика История и цивилизации Математика
2 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Английски език
3 Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Човекът и природата Български език и литература
5 Български език и литература
ТИП 1 гр.
КМИТ 2 гр. Човекът и природата
6 Математика ИТ ИУЧ 2 гр. История и цивилизации
7 Час на класа Час на класа
Петък
1 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език
2 География и икономика Английски език Български език и литература ИУЧ
3 Изобразително изкуство География и икономика Математика
4 Изобразително изкуство Български език и литература История и цивилизации
5 Математика Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство
6 Английски език Математика Изобразително изкуство
7 ИТ ИУЧ 2 гр.

Седмично разписание на VII клас

Ден Час VII а VII б VII в
Понеделник
1 Български език и литература Английски език Биология и здравно образование
2 Български език и литература География и икономика Английски език
3 Английски език Математика ТИП 1 гр. ИТ 2 гр.
4 Математика Биология и здравно образование Български език и литература
5 Музика Физическо възпитание и спорт ИТ 1 гр, ТИП 2 гр.
6 Биология и здравно образование Български език и литература Математика
7 Час на класа
Вторник
1 ИТ 1 гр. ТИП 2 гр. Математика Български език и литература
2 Математика Български език и литература История и цивилизации
3 Физика и астрономия Български език и литература Изобразително изкуство
4 Български език и литература Физика и астрономия Английски език
5 ТИП 1 гр. ИТ 2 гр. История и цивилизации Математика
6 История и цивилизации Музика Физика и астрономия
7 Час на класа Час на класа
Сряда
1 География и икономика Български език и литература Музика
2 Биология и здравно образование Математика География и икономика
3 Математика География и икономика Биология и здравно образование
4 Български език и литература Английски език Математика
5 Английски език Музика Български език и литература
6 Математика Биология и здравно образование Английски език
7 Физическо възпитание и спорт Математика
Четвъртък
1 Изобразително изкуство Български език и литература Физика и астрономия
2 Музика Физика и астрономия Български език и литература
3 Физика и астрономия ИТ 1 гр. ТИП 2 гр. Български език и литература
4 Математика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
5 История и цивилизации Математика История и цивилизации
6 Български език и литература История и цивилизации Математика
7 ТИП 1 гр. ИТ 2 гр.
Петък
1 География и икономика Химия и опазване на околната среда Математика ИУЧ
2 Български език и литература ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ
4 Английски език Математика ИУЧ Химия и опазване на околната среда
5 Химия и опазване на околната среда Английски език Музика
6 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ География и икономика
7
484 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.