ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в ОУ "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
ПРИОРИТЕТИ
Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език
IMG_1890

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Обучението в ОУ "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
Децата се обучават по утвърдена от МОН учебна програма.
Базовите предмети са: български език, математика, английски...

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

history-01

История

ОУ “Неофит Рилски” има 82 годишна история, утвърдени традиции и богат принос в образователното дело на Габрово.През 1925 година Габровската градска община започва строежа на ново училище Втора прогимназия в местността “Скокова поляна”.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Часово разписание за II-ри учебен срок 2018 / 2019 година
1 час  8.00 – 8.35
2 час  8.55 – 9.30
3 час  10.05 – 10.40
4 час  10.50 – 11.25
5 час  11.35 – 12.10
1 час  8.00 – 8.40
2 час  8.50 – 9.30
3 час  10.00 – 10.40
4 час  10.50 – 11.30
5 час  11.40 – 12.20
6 час  12.30 – 13.10
1 час  8.00 – 8.45
2 час  8.55 – 9.40
3 час  10.00 – 10.45
4 час  10.55 – 11.40
5 час  11.50 – 12.35
6 час  12.45 – 13.30
7 час  13.40 – 14.25

Седмично разписание

Седмично разписание Ia клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Български език и литература Математика Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3 10.05 – 10.40 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Математика
4 10.50 – 11.25 Околен свят ИУЧ Английски език Музика Изобразително изкуство Музика
5 11.35 – 12.10 Час на класа Технологии и предприемачество Спортни дейности Изобразително изкуство

Седмично разписание Iб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Български език и литература Математика Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3 10.05 – 10.40 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Математика
4 10.50 – 11.25 ИУЧ Английски език Околен свят Музика Изобразително изкуство Музика
5 11.35 – 12.10 Час на класа Технологии и предприемачество Спортни дейности Изобразително изкуство

Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
2 8.55 – 9.30 Математика Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ
3 10.05 – 10.40 Английски език Математика Български език и литература Английски език Математика
4 10.50 – 11.25 Български език и литература Музика Околен свят Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 11.35 – 12.10 Изобразително изкуство Спортни дейности Технологии и предприема чество Час на класа Музика

Седмично разписание на IIб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 8.55 – 9.30 Математика Български език и литература Математика Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
3 10.05 – 10.40 Български език и литература Математика Технологии и предприема чество Български език и литература Математика
4 10.50 – 11.25 Английски език Музика Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
5 11.35 – 12.10 Български език и литература Час на класа Околен свят Спортни дейности Музика

Седмично разписание на IIIа клас

час

времетраене

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00 – 8.40

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература

Български език и литература

2

8.50 – 9.30

Физическо възпитание и спорт

Математика

Математика

Български език и литература

Математика

3

10.00 – 10.40

Математика

Музика

Английски език

Математика ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

4

10.50 – 11.30

Човекът и обществото

Човекът и природата

Български език и литература

Английски език

Човекът и обществото

5

11.40 – 12.20

Български език и литература

Английски език

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Компютърно моделиране

6

12.30 – 13.10

Час на класа

Спортни дейности

Изобразително изкуство

Технологии и предприема чество

Седмично разписание на IIIб клас

час

времетраене

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00 – 8.40

Английски език

Български език и литература

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература

Човекът и обществото

2

8.50 – 9.30

Физическо възпитание и спорт

Математика

Математика

Български език и литература

Математика

3

10.00 – 10.40

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

4

10.50 – 11.30

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Компютърно моделиране

Български език и литература

5

11.40 – 12.20

Човекът и обществото

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Английски език

6

12.30 – 13.10

Час на класа

Технологии и предприема чество

Спортни дейности

Изобразително изкуство

Седмично разписание на IIIв клас

час

времетраене

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00 – 8.40

Български език и литература

Човекът и обществото

Български език и литература ИУЧ

Математика ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

2

8.50 – 9.30

Английски език

Математика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

3

10.00 – 10.40

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

4

10.50 – 11.30

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Български език и литература

Човекът и природата

5

11.40 – 12.20

Изобразително изкуство

Компютърно моделиране

Английски език

Човекът и природата

Спортни дейности

6

12.30 – 13.10

Изобразително изкуство

Час на класа

Спортни дейности

Математика ЗИП

Седмично разписание на IVа клас

час

времетраене

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00 – 8.40

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

Математика ЗИП

Български език и литература

2

8.50 – 9.30

Математика

Човекът и обществото

Математика

Физическо възпитание и спорт

Математика

3

10.00 – 10.40

Човекът и природата

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

4

10.50 – 11.30

Изобразително изкуство

Музика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

5

11.40 – 12.20

Английски език

Английски език

Музика

Човекът и природата

Домашен бит и техника

6

12.30 – 13.10

Час на класа

Спортни дейности

Седмично разписание на IVб клас

час

времетраене

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00 – 8.40

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

Математика ЗИП

Човекът и природата

2

8.50 – 9.30

Математика

Математика

Английски език

Човекът и обществото

Английски език

3

10.00 – 10.40

Български език и литература

Английски език

Математика

Български език и литература

Математика

4

10.50 – 11.30

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

5

11.40 – 12.20

Изобразително изкуство

Музика

Български език и литература

Домашен бит и техника

Музика

6

12.30 – 13.10

Час на класа

Спортни дейности

Седмично разписание на IVб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Човекът и природата Човекът и обществото Английски език Български език и литература Български език и литература
2 8.50 – 9.30 Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Математика
3 10.00 – 10.40 Математика Математика Математика Математика ЗИП Английски език
4 10.50 – 11.30 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ЗИП Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
5 11.40 – 12.20 Български език и литература Музика Домашен бит и техника Човекът и природата Музика
6 12.30 – 13.10 Час на класа Спортни дейности

Седмично разписание на  клас

Ден

Час

Понеделник

1

История и цивилизация

2

Математика

3

Инф.технологии Iгр
Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Български език и литература

6

Английски език

Вторник

1

Английски език

2

Физическо възпитание и спорт

3

Математика

4

Български език и литература

5

География и икономика

6

Музика

7

Час на класа

Сряда

1

Физическо възпитание и спорт

2

Математика ИУЧ

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Математика

6

Човекът и природата

7

Спортни дейности

Четвъртък

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

География и икономика

Математика

Музика

Петък

Човекът и природата

История и цивилизация

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Математика ИУЧ

Български език и литература ИУЧ

Седмично разписание на клас

Ден

Час

Понеделник

1

Музика

2

История и цивилизация

3

Математика

4

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език

7

Час на класа

Вторник

1

География и икономика

2

Математика

3

Български език и литература

4

Английски език

5

Изобразително изкуство

6

Изобразително изкуство

7

Спортни дейности

Сряда

1

История и цивилизация

2

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

4

Човекът и природата

5

Математика ИУЧ

6

Математика

Четвъртък

Български език и литература

Български език и литература

Инф.технологии Iгр
Технологии и предприемачество II гр

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

Математика

География и икономика

Петък

1

Математика ИУЧ

2

Човекът и природата

3

Музика

4

Български език и литература ИУЧ

5

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език

Седмично разписание на  клас

Ден

Час

Понеделник

1

Инф.технологии Iгр
Технологии и пред приемачество II гр

2

Български език и литература

3

Английски език

4

Математика

5

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

6

Човекът и природата

7

Час на класа

Вторник

1

Музика

2

Физическо възпитание и спорт

3

Математика

4

География и икономика

5

Английски език

6

Български език и литература

7

Спортни дейности

Сряда

1

Български език и литература

2

История и цивилизация

3

Физическо възпитание и спорт

4

Математика ИУЧ

5

Математика

6

Английски език

Четвъртък

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Математика

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Петък

1

История и цивилизация

2

Математика ИУЧ

3

Български език и литература ИУЧ

4

Човекът и природата

5

Изобразително изкуство

6

Изобразително изкуство

Седмично разписание на VIа клас

Ден

Час

Понеделник

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Човекът и природата

4

Английски език

5

Математика

6

Български език и литература

7

Спортни дейности

Вторник

1

Човекът и природата

2

Музика

3

История и цивилизация

4

Математика

5

Български език и литература

6

Български език и литература

Сряда

1

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

3

Математика

4

Английски език

5

География и икономика

 

6

Инф.технологии Iгр
Технологии и пред приемачество II гр

7

Технологии и пред приемачество II гр

Четвъртък

1

Технологии и пред приемачество I гр

2

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

3

Човекът и природата

4

Математика

5

Български език и литература

6

Английски език

7

Час на класа

Петък

1

Музика

2

История и цивилизация

3

Математика ИУЧ

4

Български език и литература ИУЧ

5

Английски език

6

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIб клас

Ден

Час

Понеделник

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Човекът и природата

4

Английски език

5

Математика

6

Български език и литература

7

Спортни дейности

Вторник

1

Човекът и природата

2

Музика

3

История и цивилизация

4

Математика

5

Български език и литература

6

Български език и литература

Сряда

1

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

3

Математика

4

Английски език

5

География и икономика

6

Инф.технологии Iгр
Технологии и пред приемачество II гр

7

Технологии и пред приемачество II гр

Четвъртък

1

Технологии и пред приемачество I гр

2

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

3

Човекът и природата

4

Математика

5

Български език и литература

6

Английски език

7

Час на класа

Петък

1

Музика

2

История и цивилизация

3

Математика ИУЧ

4

Български език и литература ИУЧ

5

Английски език

6

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

Човекът и природата

2

Английски език

3

Музика

4

Математика

5

Български език и литература

6

История и цивилизация

7

Час на класа

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

2

Човекът и природата

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Музика

6

Математика

Сряда

1

Български език и литература

2

Математика

3

Английски език

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6

География и икономика

7

Спортни дейности

Четвъртък

1

Български език и литература

2

Човекът и природата

3

Английски език

4

Математика

5

Инф.технологии Iгр
Технологии и пред приемачество II гр

6

Технологии и пред приемачество II гр

Петък

1

История и цивилизация

2

Английски език

3

Български език и литература ИУЧ

4

Математика ИУЧ

5

Физическо възпитание и спорт

6

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7

Технологии и пред приемачество I гр

Седмично разписание на VIIа клас

Ден

Час

Понеделник

Математика

Математика ИУЧ

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Час на класа

Вторник

Математика

Физика и астрономия

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Български език и литература

Английски език

Сряда

1

Математика

2

Биология и здравно образование

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

География и икономика

Четвъртък

История и цивилизация

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Биология и здравно образование

Петък

Математика ИУЧ

Музика

Физика и астрономия

Английски език

Български език и литература ИУЧ

География и икономика

7

Спортни дейности

Седмично разписание на VIбклас

Ден

Час

Понеделник

1

Математика

2

Химия и опазване на околната среда

3

Български език и литература

4

История и цивилизация

5

Математика ИУЧ

6

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Вторник

1

Физика и астрономия

2

Български език и литература

3

Инф.технологии Iгр
Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Математика

6

География и икономика

Сряда

1

Математика

2

Английски език

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Биология и здравно образование

6

Изобразително изкуство

7

Изобразително изкуство

Четвъртък

1

Биология и здравно образование

2

Английски език

3

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

5

История и цивилизация

6

Математика

Петък

1

Физика и астрономия

2

Математика ИУЧ

3

Английски език

4

География и икономика

5

Музика

6

Български език и литература ИУЧ

7

Спортни дейности

ОСНОВАНО 1927

На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.

330 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 330 ученици, 27 учители, 16 паралелки и 3 полуинтернатни групи.

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието. Фактите говорят сами за себе си - успешно представяне в олимпиади, в математически състезания, конкурси за литературно творчество, детска рисунка...

Работа в училище