ОСНОВАНО 1927
На 29 септември 1927 година в града тържествено била открита Втора прогимназия.
ИСТОРИЯ
"Без наука, няма сполука"– гласи народната мъдрост, разкриваща непресъхващия стремеж на българина към знанието.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Обучението в Основно училище "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 18 часа.
IMG_1890

ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.

DSC_0552

ЗАЩО ТУК?

ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.

5 (2)

ПРИОРИТЕТИ

Базовите предмети са:
- Български език
- Математика
- Английски език

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Часово разписание за II-ри учебен срок 2018 / 2019 година
1 час  8.00 – 8.35
2 час  8.55 – 9.30
3 час  10.05 – 10.40
4 час  10.50 – 11.25
5 час  11.35 – 12.10
1 час  8.00 – 8.40
2 час  8.50 – 9.30
3 час  10.00 – 10.40
4 час  10.50 – 11.30
5 час  11.40 – 12.20
6 час  12.30 – 13.10
1 час  8.00 – 8.45
2 час  8.55 – 9.40
3 час  10.00 – 10.45
4 час  10.55 – 11.40
5 час  11.50 – 12.35
6 час  12.45 – 13.30
7 час  13.40 – 14.25

Седмично разписание

Седмично разписание Ia клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ Български език и литература Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 10.05 – 10.40 Музика Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Математика
4 10.50 – 11.25 ИУЧ Английски език Околен свят Изобразително изкуство Музика Български език и литература
5 11.35 – 12.10 Час на класа Технологии и предприема чество Изобразително изкуство Спортни дейности Занимания по интереси
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание Iб клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ Български език и литература Български език и литература
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 10.05 – 10.40 Музика Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Математика
4 10.50–11.25 ИУЧ Английски език Околен свят Изобразително изкуство Музика Български език и литература
5 11.35–12.10 Час на класа Технологии и предприема чество Изобразително изкуство Спортни дейности Занимания по интереси
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45 -13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIа клас

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.35 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика ИУЧ Български език и литература
2 8.55–9.30 Математика Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература Български език и литература ИУЧ
3 10.05-10.40 Български език и литература Околен свят Български език и литература Български език и литература Английски език
4 10.50-11.25 Английски език Музика Технологии и предприема чество Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
5 11.35–12.10 Български език и литература Час на класа Спортни дейности Музика Изобразително изкуство
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Български език и литература ИУЧ
2 8.55 – 9.30 Математика Математика Околен свят Математика ИУЧ Български език и литература
3 10.05-10.40 Български език и литература Английски език Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 10.50-11.25 Български език и литература Музика Български език и литература Изобразително изкуство Музика
5 11.35–12.10 Час на класа Спортни дейности Технологии и предприема чество Изобразително изкуство Английски език
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.35 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Български език и литература ИУЧ
2 8.55 – 9.30 Математика Български език и литература Математика Математика ИУЧ Български език и литература
3 10.05-10.40 Околен свят Математика Технологии и предприема чество Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 10.50-11.25 Музика Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език
5 11.35–12.10 Английски език Изобразително изкуство Спортни дейности Час на  класа Музика
12.15 -12.45 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 12.45-13.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 13.20-13.55 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 14.10-14.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 14.55-15.30 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 15.40-16.15 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 16.25-17.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2 8.50–9.30 Български език и литература Английски език Математика Английски език Математика
3 10.00–10.40 Математика Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература
4 10.50–11.30 Човекът и обществото Човекът и природата Английски език Български език и литература Човекът и обществото
5 11.40–12.20 Компютърно моделиране Технологии и предприема чество Изобразително изкуство Музика Български език и литература
6 12.30–13.10 Музика Спортни дейности Изобразително изкуство Час на  класа Занимания по интереси
13.10–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40–14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 8.50–9.30 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика ИУЧ Математика
3 10.00-10.40 Български език и литература Математика ИУЧ Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране
4 10.50–11.30 Математика Човекът и природата Музика Английски език Изобразително изкуство
5 11.40–12.20 Български език и литература Английски език Английски език Човекът и обществото Изобразително изкуство
6 12.30–13.10 Час на класа Технологии и предприема чество Спортни дейности Музика Занимания по интереси
13.10–13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40-17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IIIв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00–8.40 Български език и литература Английски език Английски език Математика ИУЧ Български език и литература
2 8.50–9.30 Математика Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Компютърно моделиране Математика
3 10.00-10.40 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Човекът и обществото
4 10.50–11.30 Човекът и обществото Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 11.40–12.20 Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език Български език и литература
6 12.30-13.10 Час на класа Технологии и предприема чество Спортни дейности Музика Занимания по интереси
13.10-13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40-14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20-15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10-15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00-16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40–17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20-18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVа клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
2 8.50 – 9.30 Математика Български език и литература Български език и литература ЗИП Математика ЗИП Математика
3 10.00–10.40 Физическо възпитание и спорт Математика Математика Български език и литература Английски език
4 10.50 –11.30 Музика Изобразително изкуство Български език и литература Английски език Човекът и природата
5 11.40 – 12.20 Английски език Изобразително изкуство Човекът и обществото Домашен бит и техника Физическо възпитание и спорт
6 12.30 – 13.10 Час на класа Занимания по интереси Занимания по интереси Физическо възпитание и спорт-модул Занимания по интереси
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVб клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература ЗИП Български език и литература Английски език
2 8.50 – 9.30 Изобразително изкуство Човекът и обществото Английски език Български език и литература Математика
3 10.00 –10.40 Английски език Математика Математика Математика ЗИП Български език и литература
4 10.50 – 11.30 Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5 11.40 – 12.20 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Домашен бит и техника Музика
6 12.30 – 13.10 Час на класа Занимания по интереси Модул физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт-модул Занимания по интереси
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на IVв клас

 

час времетраене понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 8.00 – 8.40 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 8.50 – 9.30 Английски език Български език и литература Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Английски език
3 10.00– 10.40 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература Английски език Математика
4 10.50 – 11.30 Математика Математика Математика Математика ЗИП Български език и литература
5 11.40 – 12.20 Човекът и обществото Домашен бит и техника Български език и литература ЗИП Български език и литература Музика
6 12.30 – 13.10 Час на класа Физическо възпитание и спорт-модул Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
13.10 – 13.40 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
1 13.40 – 14.20 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
2 14.20 – 15.00 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
3 15.10 – 15.50 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
4 16.00 – 16.40 Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност Организиран отдих и физическа активност
5 16.40 – 17.20 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси
6 17.20 – 18.00 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

Седмично разписание на  клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

Английски език

2

История и цивилизация

3

Музика

4

Математика

5

Български език и литература

6

Инф.технологии Iгр  Технологии и пред приемачество II гр

7 Технологии и пред приемачество II гр

Вторник

1

География и икономика

2

Човекът и природата

3

Физическо възпитание и спорт

4

Математика

5

Български език и литература

6

Английски език

Сряда

1

Музика

2

Математика

3

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература

6

Английски език

7

Час на класа

Четвъртък

Технологии и пред приемачество I гр

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

Математика

Български език и литература

Човекът и природата

Английски език

7. Спортни дейности

Петък

История и цивилизация

История и цивилизация

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Човекът и природата

Български език и литература ИУЧ

Седмично разписание на клас

 

Ден

Час

Понеделник

1

История и цивилизация

2

Математика

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език

7

Час на класа

Вторник

1

Български език и литература

2

Английски език

3

Човекът и природата

4

Математика

5

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

6

Технологии и пред приемачество II гр

Сряда

1

Български език и литература

2

История и цивилизация

3

Английски език

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6

Математика

Четвъртък

Музика

Музика

Български език и литература

Човекът и природата

Английски език

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7.   Технологии и пред приемачество I гр

Петък

1

Музика

2

Математика ИУЧ

3

Български език и литература ИУЧ

4

География и икономика

5

Физическо възпитание и спорт

6

Човекът и природата

Седмично разписание на  клас

Ден

Час

Понеделник

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

Английски език

5

Физическо възпитание и спорт

6

География и икономика

7

Час на класа

Вторник

1

Музика

2

Математика

3

Физическо възпитание и спор

4

Човекът и природата

5

Английски език

6

Български език и литература

Сряда

1

История и цивилизация

2

Английски език

3

Български език и литература

4

Математика

5

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

6

Технологии и пред приемачество II гр

Четвъртък

Математика

Български език и литература

Английски език

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Човекът и природата

7. Спортни дейности

Петък

1

История и цивилизация

2

Музика

3

Математика ИУЧ

4

Човекът и природата

5

Български език и литература ИУЧ

6

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

7. Технологии и пред приемачество I гр

Седмично разписание на VIа клас

Ден

Час

Понеделник

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

История и цивилизация

5

Човекът и природата

6

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Вторник

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

География и икономика

4

Български език и литература

5

Математика

6

Английски език

7. Спортни дейности

Сряда

1

Математика ИУЧ

2

Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература

4

Музика

5

Математика

6

История и цивилизация

Четвъртък

1

Английски език

2

Български език и литература

3

География и икономика

4

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

5

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

6

Математика

Петък

1

Английски език

2

Български език и литература ИУЧ

3

Човекът и природата

4

Математика ИУЧ

5

Музика

6

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIб клас

Ден

Час

Понеделник

1

Човекът и природата

2

История и цивилизация

3

Български език и литература

4

Математика

5

Математика ИУЧ

6

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Вторник

1

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

2

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

3

Английски език

4

География и икономика

5

Математика

6

Български език и литература

7. Спортни дейности

Сряда

1

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

3

Музика

4

История и цивилизация

5

Български език и литература

6

Български език и литература

Четвъртък

1

География и икономика

2

Изобразително изкуство

3

Изобразително изкуство

4

Английски език

5

Математика

6

Български език и литература

Петък

1

Човекът и природата

2

Математика ИУЧ

3

Музика

4

Български език и литература ИУЧ

5

Английски език

6

Физическо възпитание и спорт

Седмично разписание на VIв клас

Ден

Час

Понеделник

1

История и цивилизация

2

Математика

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Български език и литература

6

Човекът и природата

7

Спортни дейности

Вторник

1

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

3

Музика

4

Английски език

5

География и икономика

6

Математика

Сряда

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

4

Математика

5

История и цивилизация

6

Математика ИУЧ

Четвъртък

1

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

3

Музика

4

Математика

5

География и икономика

6

Английски език

7. Час на класа

Петък

1

Български език и литература ИУЧ

2

Човекът и природата

3

Математика ИУЧ

4

Английски език

5

Изобразително изкуство

6

Изобразително изкуство

Седмично разписание на VIIа клас

 

Ден

Час

Понеделник

Математика

Английски език

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Български език и литература
7.

Час на класа

Вторник

Математика

Музика

Математика ИУЧ

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Изобразително изкуство

Сряда

1

Биология и здравно образование

2

Математика

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Английски език

6

Български език и литература

7

География и икономика

Четвъртък

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Петък

Математика ИУЧ

Физика и астрономия

Английски език

Български език и литература ИУЧ

География и икономика

Музика

7

Спортни дейности

Седмично разписание на VIбклас

Ден

Час

Понеделник

1

Английски език

2

Биология и здравно образование

3

История и цивилизация

4

Физическо възпитание и спорт

5

Математика

6

Български език и литература

7

Час на класа

Вторник

1

Химия и опазване на околната среда

2

Математика

3

Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр

4

Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр

5

Български език и литература

6

География и икономика

Сряда

1

Математика

2

Биология и здравно образование

3

Математика ИУЧ

4

Български език и литература

5

Музика

6

Английски език

7

Изобразително изкуство

Четвъртък

1

Математика

2

Химия и опазване на околната среда

3

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

5

Български език и литература

6

История и цивилизация

Петък

1

Физика и астрономия

2

Английски език

3

Математика ИУЧ

4

Музика

5

Български език и литература ИУЧ

6

География и икономика

7

Спортни дейности

489 УЧЕНИЦИ

Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 489 ученици, 27 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.

НАШИТЕ УСПЕХИ

ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.