По случай честването на 95 години от създаването на ОУ „Неофит Рилски“ Габрово обявява конкурс

за литературно творчество и мултимедийна презентация/видеоклип

на тема:

„По примера на нашия патрон  – към културно и духовно развитие днес“

В конкурса могат да участват възпитаници на училище ОУ „Неофит Рилски“ Габрово

I. ЦЕЛИ:

  • Провокиране на творческия потенциал, ученическия интерес към изследователски труд, свързан с дейността на Неофит Рилски;
  • Откриване и насърчаване на млади таланти, даване на простор за изява на мисли и въображение;
  • Стимулиране на учениците за изучаване и анализиране на факти и събития, свързани с живота на нашия патрон;
  • Провокиране на творческото мислене на учениците, изява на личните им качества и възпитаване на патриотизъм и родолюбиви нагласи у младите хора;
  • Стимулиране и насърчаване създаването на литературни и художествени произведения от подрастващите, чрез които да изразят своето отношение към значими културни и  исторически личности в България;
  • Превръщане на конкурса в празник на вдъхновението и таланта за всички ученици и възпитаници на ОУ „Неофит Рилски“ Габрово.

II. РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

  • ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

За ученици от І до VII клас:

Участието е възможнo в две категории:

*    Поезия – стихотворение

*    Проза (разказ или ece).

Всеки участник може да участва с едно произведение и в двете категории!

Творбите в стихотворна и прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно!

  • МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП

      За ученици от ІІІ до VII клас:

      Условието е възможно в две категории:

1. Мултимедийна презентация

– Да включва до 15 слайда на компютърна програма по избор;

– Материалите да бъдат естетически и технически оформени;

– Съдържанието да отговаря на темата на конкурса;

–  Препоръчително е използването на авторски материали.

2. Видеоклип

–  Времетраене – до 5 минути;

 – Формат – по избор (mp4, mov, mpeg)

– Файловете да бъдат с добра резолюция

Авторите могат да участват в направлението с до 2 произведения.

ІІІ. СРОКОВЕ И НАГРАДИ:

1. Краен срок за предаване на конкурсните материали на класните ръководители19  септември 2022 г.

2. Обявяване на резултатите и награждаване на удостоените с призови места ученици ще се извърши на Тържествено честване по случай 95 години от създаването на  ОУ „Неофит Рилски“ Габрово.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски