Открит урок на Тема: „Население, стопанство, политическа карта, музика и инструменти на Африка“ –  V клас – предмети: география и икономика и музика – Април 2023 г.

Открит STEAM урок по География и икономика и музика в 5“А“ клас на тема: „Население, стопанство, политическа карта, музика и инструменти на Африка“ изнесоха г-н Анатолий Антов, главен учител в ОУ „Неофит Рилски“, преподавател по география и икономика и Елена Назърова , старши учител по музика. На открития урок присъстваха ученици и колеги от Иновативно основно учлище „ Христо Ботев“гр. Бургас, ОУ „ Георги Караславов“ гр. Първомай, обл. Пловдив и СУ „Васил Левкси“ гр. Кула. Целта на урока беше учениците да извличат информация от географски текстове и изображения, да сравняват и анализират статистически данни, да разчитат и чертаят климатограми и хидрограми, да създават географски текст по зададени опори, да опознаят различните континенти /в частност – Африка – африкански барабани/ представени в текста с емблематични забележителности и характерни особености на природата и местните традиции, музика и танци, да обогатят слуховите си представи и на базата на тембъра да различават духови от ударни инструменти. Използвани бяха съвременни интерактивни технологии подпомагащи ученето – уеб

базирани образователни платформи, Уча се, Академико, Кахут,/YouTube/. Урокът беше част от програмата по НП „Иновации в действие“.

Побликация в Facebook

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски