Открит урок на Тема: “Космонавтика – разходка по повърхността на Луната” VI клас – предмети: човекът и природата, математика, роботика и програмиране – Април 2024 г.

Открит STEM урок na тема: “Космонавтика – разходка по повърхността на Луната” изнесоха г-жа Ивалина Николова, учител по Човекът и природата, Ивелина Георгиева, учител по Математика и г-н Станислав Георгиев, учител по Информационни технологии и Роботика.

На открития урок присъстваха ученици и колеги от СУ „ Пейо Крачолов Яворов“ – Варна, СУ „ Свети Константин-Кирил Философ“ – Пловдив и СУ „ Г.С.Раковски“- гр. Велико Търново. Целта на урока е да се представи пред учениците как различните научни дисциплини се интегрират и допълват заедно. Занятието демонстрира и развива необходимостта да се работи в екип, да се прилага усвоената информация и умения.

Урокът започна с българската народна песен „Излел е Дельо хайдутин“ като музикално послание от Земята към далечния космос. Особеностите на Луната бяха установени от учениците използвайки мисловни карти на работни листи в Classroom. Запознавайки се с тях децата успяха да си подготвят необходимите принадлежности за престоя си на Луната. Учениците изработиха ракети, с които качиха частите на луноходите. С дигитална ракета всички се отправиха към Луната.

Стъпвайки на естествения спътник на Земята, учениците трябваше да решат проблем, чрез знанията си по математика. Използваха зависимостта за скорост, път и време и знания за обикновени и десетични дроби, процент и част от число.

След което трябваше да окомплектоват лунохода, да му зададат получената скорост и да осъществят разходката си по лунната повърхност.

В края на урока всички се върнахме на прекрасната Земя, която трябва да опазваме за нас и бъдещите поколения.

Връзки:

Презентация – Космонавтика – разходка по повърхността на Луната по зададен маршрут. (човекът и природата, математика, роботика и програмиране)

Мисловна карта 

Работен лист по математика

Презентация Конструиране и програмиране на Луноход

Луноход Аполо 15

Побликация в Facebook

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски