Открит урок на тема: “Звук и шум”

Една от главните цели на урока е да представи пред учениците как различните научни дисциплини се интегрират и допълват заедно. Занятието демонстрира и развива  необходимостта да се работи в екип, да се прилага усвоената  информация и умения.

Учителят по физика започна урокът  със симулация на  махало в образователната платформа PHET, след което направи актуализация на всички понятия свързани с посочената демонстрация – трептене, цикъл, амплитуда, период и честота на трептене, звук и двете му основни характеристики – честота и сила. Учениците вземаха участие в изказване на определенията и показаха познаване на мерните единици за честота (Hz) и сила на звука (dB)

Преподавателя по музика се включи с уточнението на понятията звук и тон. Обърна внимание на четирите свойства на тона в частност на височината, която както учениците отговориха се измерва в Hz. В презентацията беше показан камертон – уредът, който възпроизвежда тонът „ла“ – 440 Hz, а учителят нагледно показа и съвременния камертон, който възпроизвежда всички тонове и полутонове от „до“ на първа октава до „до“ на втора октава.

Учителя по физика визуализира пред учениците принципът на звукообразуване и разпространението на звуковите вълни на музикалните инструменти арфа и китара чрез 3D ресурсите в образователната платформа Mozaik. Посредством презентацията бяха разгледани някои звуци с различни децибели, след което бе формулирани понятието „шум“ от гледна точка на физиката. 

Учителят по музика представи понятието „шум“ от музикална гледна точка, като постави въпроса пред учениците – има ли хубав шум? На този въпрос те отговориха след изпълнението на песента „Казано честно“, която завършва с пляскане на ръце.

В края на часа учителят по физика зададе проекта „ Шумът в училище и извън него“, като направи разяснения и определи екипите за различните места за измерване на шум.

Презентации: “Звук и шум” 1 част, “Звук и шум” 2 час – „Шумът в училище и извън него“

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски