УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор-домакин за  провеждане на областен кръг по Националната олимпиада „Знам и  мога“, който ще се проведе на 23.02.2020 г. (събота). Начало на олимпиадата – 09:00 часа.

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Информация за класираните на първите три места участници от област Габрово в Областния кръг на олимпиадата “Знам и мога”.
Номиниран за участие в националния кръг на олимпиадата от област Габрово е Денислав Младенов Манев от НУ "Васил Левски" - Габрово.

Протокол за резултати на учениците от Областен кръг на Нациoналната олимпиада "Знам и мога" за IV клас, 29.02.2020 г., обл. Габрово, които комисията не предлага за допускане до национален кръг.

Регламент на националната олимпиада "Знам и мога".

Заповед за провеждане на общински кръг на олимпиадите през учебна 2019/2020 година

Декларация за информираност и съгласие

Декларация за безпристрастност и поверителност

Последни публикации