Обучение

ПРОТОКОЛИ  ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. ОБЩИНСКИ КРЪГ

  1. Протокол 3 клас
  2. Протокол 4 клас

Линк към страницата на МОН „ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ“https://web.mon.bg/bg/80

=============================================

През учебната 2023-2024 година

 в Основно училище „Неофит Рилски – град Габрово

 

ще се проведат областните кръгове на олимпиадите:

На 07.12.2023 година- четвъртък от 14:00 часа в Основно училище „Неофит Рилски“ – град Габрово ще се проведе общински кръг на олимпиадата по математика за учениците от възрастови групи IV и VII клас.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор на областен кръг на

националната олимпиада  по Физика – 18.02.2024 година начало 14:00 часа 

Регламент на националната олимпиада по Физика.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА

ПРОТОКОЛ за резултатите от Областен кръг на олимпиадата по физика.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор на областен кръг на

националната олимпиада “Знам и мога” – 24.02.2024 г. от 9,00 ч. 

Регламент на националната олимпиада "Знам и мога".

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“

ПРОТОКОЛ за резултатите на участниците в областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога” за учениците от IV клас

Допуснати ученици от 4. клас за участие в Националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" 2023/2024 година.

Недопуснати ученици от 4. клас за участие в Националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" 2023/2024 година.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски