Неофит Рилски

Неофит Рилски – Второ основно училище Неофит Рилски град Габрово.

Обучение

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор на областен кръг на

националната олимпиада по Биология и здравно образование – 19.02.2023 г. от 9,00/неделя/

Във връзка със Заповед №РД09-4059 от 30.08.2022г. за  организиране и провеждане  на ученическите  олимпиади и национални състезания  за учебната 2022/2023г., Ви информираме:

  1. Учениците се явяват в 8,00 ч. в ОУ „Неофит Рилски“.
  2. На входа се изисква представяне на ученическа или лична карта от ученика.
  3. Начало на олимпадата – 9,00 ч.
  4. Времетраене – 4 астрономически часа.

Регламент на националната олимпиада по биология и здравно образование.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОТОКОЛ за резултатите от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор на областен кръг на

националната олимпиада „Знам и мога“ – 25.02.2023 г. от 9,00 ч./събота/ 

Във връзка със Заповед №РД09-4059 от 30.08.2022г. за  организиране и провеждане  на ученическите  олимпиади и национални състезания  за учебната 2022/2023г., Ви информираме:

  1. Учениците се явяват в 8,30 ч. в ОУ „Неофит Рилски“.
  2. На входа се изисква представяне на ученическа или лична карта от ученика.
  3. Начало на олимпадата 9,00 ч.
  4. Времетраене 2 учебни часа /80 минути/.

Регламент на националната олимпиада "Знам и мога".

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“

ПРОТОКОЛ за резултатите на участниците в областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога” за учениците от IV клас

Допуснати ученици от 4. клас за участие в Националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" 2022/2023 година.

Недопуснати ученици от 4. клас за участие в Националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" 2022/2023 година.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски