Обучение

ПРОТОКОЛИ  ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ 

ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. ОБЩИНСКИ КРЪГ

  1. Протокол 3 клас
  2. Протокол 4 клас

Линк към страницата на МОН „ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ“https://web.mon.bg/bg/80

=============================================

Протоколи за резултатите на участниците в общински кръг на олимпиадата

по математика за учебната 2023-2024 година

 в Основно училище „Неофит Рилски – град Габрово:

За учениците от възрастова група IV клас.

За учениците от възрастова група V клас.

За учениците от възрастова група VI клас.

За учениците от възрастова група VII клас.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор на областен кръг на

националната олимпиада  по Физика – 18.02.2024 година начало 14:00 часа 

Регламент на националната олимпиада по Физика.

ПРОТОКОЛ № 2 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 2024 ГОД.

ПРОТОКОЛ № 3 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ФИЗИКА, 2024 Г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ФИЗИКА - 30.03.2024 Г.

УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР

 ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово е училище координатор на областен кръг на

националната олимпиада „Знам и мога“ – 24.02.2024 г. от 9,00 ч. 

Регламент на националната олимпиада "Знам и мога".

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“

Протокол № 1 за резултатите на учениците от класове/състезателни групи, за които не се провежда национален кръг на олимпиада Знам и мога

ПРОТОКОЛ на учениците от 4. клас, класирани до участие в Националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" през учебната 2023/2024 година

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски