Наградата „ПроКултура” за цялостен принос

Наградата „ПроКултура” за цялостен принос за разширяването на достъпа на младите хора до култура в Категория “Училище” беше връчена на Мая Колева , директор на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГАБРОВО

 Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт връчиха годишните награди „ПроКултура“ 2019 за принос в разширяването на достъпа на младите хора до култура. Церемонията се проведе в Социалната чайна във Варна и е в рамките на VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА ФЕСТИВАЛИТЕ ПО ИЗКУСТВА”.

За носители на наградите „Достъп до култура“ за 2019 година Комитетът по номинациите определи  иновативни  проекти в различни области: национални и културни институти, детска градина , училище, община, гражданска организация, медия и категория фестивал.

Наградата „ПроКултура” за цялостен принос за разширяването на достъпа на младите хора до култура в Категория “Училище” беше връчена на Мая Колева , директор на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГАБРОВО за целенасочена и системна работа за разширяване и подпомагане достъпа до култура на младите хора чрез създаването и функционирането на девет клуба за извънкласни дейности, свързани с изкуства и провеждането на „Ден на таланта“.

Целта на конференция във Варна е да насърчи диалога между всички области на културата за приобщаването на младите хора към изкуството. Във форума, който се проведе в Юнашкия салон участваха представители на културни институции от цялата страна. Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“ е инициирана от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) през 2013 с подписването на Декларацията за достъп на младите хора до култура.


Целта на Националната кампания за достъп на младите хора до култура е стимулиране на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора в културните процеси, насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура и утвърждаване на социалната мисия на българската култура.

Г-жа Колева сподели опит на конференцията „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА ФЕСТИВАЛИТЕ ПО ИЗКУСТВА” по отношение на работата с учениците  в училищните клубове за извънкласни дейности и по проекти, която съдейства за интелектуалното развитие на децата и поемане на отговорности. През изминалата уюебна година девет от тях са в областта на изобразителното и приложното изкуство, музиката, танците ,  дигиталното изкуство:

Клуб „ Фолклор и традиции“

Клуб за  Народни и характерни танци  „Дъга“

Клуб „ Латино танци“

Мажоретен състав

Клуб „ Пейте с нас“ – вокална група

Клуб „ДАР – детска арт работилница “

Клуб „ Цифрова магия“

Клуб „Традиции“

Всеки ученик получава шанс да заеме достойно място в училищната общност, в средата на своите връстници. Участието в разнообразни дейности, съобразно интересите си детето се изявява там, където се чувства най-способно. Ако има някакви затруднения в учебната дейност, те могат да бъдат компенсирани чрез изяви в други дейности в извънкласните занимания. По този начин всеки може да заслужи уважението на приятелите си, да придобие самочувствие. Иновативните форми на извънкласна дейност спомагат за привличане на родителите като партньори на училището при подготовката на представителните изяви. Мотивацията на учениците зависи от очакванията им за бъдещата им социална и личностна реализация, а подходяща форма за изява е Денят на таланта / хепанинг / под надслов „ДЕЦА, РОДЕНИ ЗА СЦЕНА“, който се е превърнал в традиция за  училището. Тази инициатива се провежда всяка учебна година през месец април и тя се е превърнала в своеобразен училищен празник.

                 Заключителният формат  дава възможност за изява на всички таланти , изгражда интерес и уважение към културата и традициите, развива умения за работа в екип и партньорство, с активното участие на педагогическата колегия и родителите.

Провеждането на целенасочени занимания с учениците в извънучебно време, организирани от училището цели да се осъществи многостранно възпитателно въздействие в свободното време на  децата и да осигури на разширяване на достъпа  до култура на младите хора. Това въздействие е свързано с придобитите знания по време на обучението, ето защо то е необходимо за развитието и възпитанието на личността. За постигане на тази цел въвеждането на новите образователни методики и технологии са част от  работата на учителите в училище.

          Модерното и съвременно училище трябва да  се превърне в място, където учениците, учителите и родителите се чувстват приети, подкрепени и се опират на споделени ценности. В такова училище учениците ще търсят баланс между конкурентност и сътрудничество и ще бъдат водени от принципа, че всички трябва да успяват. Предназначението му не е просто учителите да предадат знания на децата, а да е място за взаимно учене, за търсене на информация и за сформиране на екипи по интереси. Място, на което всеки ще уважава правата на другите, ще получава и ще дава подкрепа.  Децата трябва да имат условия както да учат, така и  да творят, да имат алтернатива да се развиват в сферата, в която са най-добри.

            Училището трябва да подтиква към креативност, да дава сигурност и подкрепа. Да няма граница между учебен процес и извънкласни и извънучилищни дейности, а основната ни дейност се превръща  в търсене на таланти и способности у всички деца и  развиването им.

  Те трябва да имат избор, обучението им да бъде повече индивидуализирано.

            Давайки повече възможности на учениците чрез извънкласните и извънучилищни дейности и достъпа до изкуство  училището  става по-модерно, по-практично, по-забавно и оптимизиращо времето на децата !

Вашият коментар

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски