Мая Стоянова Колева

  • Директор
  • Инженер – педагог-еколог
  • Педагогика на трудово – политехническото обучение и изобразително изкуство – І пкс
  • Управление на образованието

koleva.st.maya@gmail.com

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски