В училището работят висококвалифицирани преподаватели,
които обичат децата и своята професия.

Списък на учителите

Ръководство

Мая Стоянова Колева • Директор
• Инженер – педагог – еколог
• Педагогика на трудово-политехническото обучение и изобразително изкуство-І пкс
• Управление на образованието
e-mail: koleva.st.maya@gmail.com
Татяна Веселинова Петрова • Заместник – директор УД – І пкс
e-mail: tancheto_64@abv.bg

Учители

Анатолий Христов Антов • Главен учител V – VII клас – III пкс
e-mail: antovi@abv.bg
Вера Атанасова Драшкова • Старши учител ЦОУД, I- IV клас – ІII пкс
e-mail: veroniq2002@mail.bg
Виолета Бойнова Бойнова • Старши учител I-IV клас
e-mail: kytra59@abv.bg
Габриела Николаева Косева • Ресурсен учител
e-mail: gabiiikoseva89@gmail.com
Гергана Атанасова Борисова • Учител ЦОУД, I- IV клас – V пкс
e-mail: gery.gab@abv.bg
Глория Михайлова Станкова • Учител ЦОУД, V клас – V пкс
e-mail: gloria_2005@abv.bg
Даринка Дончева Генева • Старши учител I-IV клас – І пкс
e-mail: darina_geneva@abv.bg
Детелина Атанасова Димитрова • Учител по английски език – V пкс
e-mail: dimitrova_bg@mail.bg
Детелина Генчева Христова • Учител I- IV клас – IV пкс
e-mail: dida_gb2000@abv.bg
Диана Колева Куева • Старши учител I-IV клас – ІІ пкс
e-mail: didaKK@abv.bg
Дияна Димова Симеонова • Старши учител I-IV клас – V пкс
e-mail: dida1710@mail.bg
Доско Пейчев Иванов • Старши учител ЦОУД, I- IVклас – V пкс
e-mail: doskoivanov@abv.bg
Елена Василева Назърова • Старши учител по музика – V пкс
e-mail: apripal@abv.bg
Ивалена Веселинова  Парашкевова • Учител БЕЛ
e-mail: ivalena.vp@gmail.com
Ивалина Ангелова Николова • Старши учител по биология и химия – V пкс
e-mail: angelova_45@abv.bg
Ивелина Георгиева Илиева • Учител по английски език I- IV, VI клас – V пкс
e-mail: iwa_g@abv.bg
Илза Борисова Атанасова • Старши учител I-IV клас – І пкс
e-mail: ilza_atanasova@abv.bg
Илиана Петкова Петкова • Старши учител I-IV клас – IV пкс
e-mail: Ili5@abv.bg
Катя Тотева Топалова • Старши учител ЦОУД, I- IV клас – V пкс
e-mail: katia_t@abv.bg
инж. Кирилка Първанова Торлашка-Маркова • Старши учител по технологии и предприемачество – II пкс
e-mail: torlashka@abv.bg
Красимира Колева Дончева • Старши учител по математика и физика – ІІ пкс
e-mail: doncheva56@abv.bg
Мария Добринова Стоева • Старши учител по математика и информационни технологии – IV пкс
e-mail: MariyaStoeva@neofitrilski.com
Мая Йотова Стайкова • Старши учител I-IV клас – IV пкс
e-mail: mikova_67@abv.bg
Николина Христова Георгиева • Старши учител по математика – V пкс
e-mail: nina_hg@abv.bg
Павел Василев Църов • Учител по изобразително изкуство – V пкс
e-mail: carovpavel@gmail.com
Пенка Василева Пешева • Старши учител ЦОУД, I- IV клас
e-mail: pepa.bobi@abv.bg
Диана Костадинова Христова • Учител ЦОУД
e-mail: dianahristova@mail.bg
Петя Тодорова Тошкова • Педагогически съветник, педагогика – І пкс
e-mail: impressed@abv.bg
Роза Стоянова Керемедчиева • Старши учител I- IV клас – IV пкс
e-mail: roza_etar@mail.bg
Румен Илчев Радичков • Старши учител по български език и литература – II пкс
e-mail: rumen.radichkov@abv.bg
Румяна Василева Вълева • Старши учител I- IV клас – III пкс
e-mail: rumiana_valeva@abv.bg
Руска Петкова Колева • Старши учител I-IV клас – V пкс
e-mail: kolevarosi_pe@mail.bg
Светла Борисова Христова • Старши учител ЦОУД, I- IV клас – V пкс
e-mail: strelec_73@abv.bg
Светла Вълова Пашова • Учител по физическо възпитание и спорт – IV пкс
e-mail: svetla_pashova@abv.bg
Светлана Христова Савова • Старши учител ЦОУД, I- IV клас – V пкс
e-mail: savova1svetlana@gmail.com
Свилен Николов Бояджиев • Учител по физическо възпитание и спорт
e-mail: svilenivankagabrovo@abv.bg
Татяна Ненчева Пеева • Старши учител ЦОУД, I- IVклас – IV пкс
e-mail: peeva.tatyana@abv.bg
Татяна Тодорова Катевска • Учител ЦОУД, V и VI клас – IV пкс
e-mail: tatyana.katevska@abv.bg
Цветана Иванова Христова • Старши учител ЦОУД, I- IV клас
e-mail: cvetana25@abv.bg
Цветомир Христов Хаджииванов • Учител ЦОУД, VI клас – V пкс
e-mail: cvetomirhadzhiivanov@gmail.com
Янка Стайнова Тотева • Старши учител I-IV клас – V пкс
e-mail: toteva18@abv.bg
Последни публикации