В училището работят висококвалифицирани преподаватели,
които обичат децата и своята професия.

Списък на учителите

РЪКОВОДСТВО

Мая Стоянова Колева Директор
• Инженер – педагог – еколог
• Педагогика на трудово-политехническото обучение и изобразително изкуство-І ПКС
• Управление на образованието
e-mail: maya.koleva@neofitrilski.com
Татяна Веселинова Петрова Заместник – директор УД – І ПКС

НУП
e-mail: tatyana.petrova@neofitrilski.com

 

УЧИТЕЛИ

Анатолий Христов Антов главен учител V – VII клас – I ПКС

учител по история и цивилизации и география и икономика
e-mail: anatoliy.antov@neofitrilski.com

Вера Атанасова Драшкова старши учител I – IV клас – ІI ПКС
e-mail: vera.drashkova@neofitrilski.com
Виолета Бойнова Бойнова старши учител I-IV клас – V ПКС
e-mail: violeta.boynova@neofitrilski.com
Габриела Николаева Косева учител ЦОУД в I- IV клас

e-mail: gabriela.koseva@neofitrilski.com

Гергана Атанасова Борисова старши учител ЦОУД в I- IV клас – III ПКС
e-mail: gergana.borisova@neofitrilski.com
Глория Михайлова Станкова учител ЦОУД в  V клас – IV ПКС
e-mail: gloria.stankova@neofitrilski.com
Даринка Дончева Генева старши учител I- IV клас – І ПКС
e-mail: darinka.geneva@neofitrilski.com
Дарина Рускова Ганчева-Маринова учител по математика и физика – IV ПКС

e-mail: darina.gancheva-marinova@neofitrilski.com

Детелина Атанасова Димитрова учител по английски език – IV ПКС
e-mail: detelina.dimitrova@neofitrilski.com
Детелина Генчева Христова старши учител I- IV клас– II ПКС
e-mail: detelina.hristova@neofitrilski.com
Диана Колева Куева старши учител I- IV клас– ІІ ПКС
e-mail: diana.kueva@neofitrilski.com
Дияна Димова Симеонова старши учител I- IV клас – V ПКС
e-mail: diyana.simeonova@neofitrilski.com
Оля Цветанова Христова учител ЦОУД в I – IVклас
e-mail: olya.hristova@neofitrilski.com
Елена Василева Назърова старши учител по музика – IV ПКС
e-mail: elena.nazarova@neofitrilski.com
Емона Тодорова Георгиева учител  по БЕЛ

e-mail: emona.georgieva@neofitrilski.com

Ивалена Веселинова Парашкевова учител по БЕЛ – V ПКС
e-mail: ivalena.parashkevova@neofitrilski.com
Ивалина Ангелова Николова старши учител по ЧП, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – IV пкс
e-mail: ivalina.nikolova@neofitrilski.com
Ивелина Георгиева Илиева учител по английски език I- IV, VI клас – IV пкс
e-mail: ivelina.ilieva@neofitrilski.com
Ивелина  Иванова Георгиева старши учител по математика – V пкс

e-mail: ivelina.georgieva@neofitrilski.com

Илза Борисова Атанасова старши учител I-IV клас – І пкс
e-mail: ilza.atanasova@neofitrilski.com
Илиана Петкова Петкова старши учител I-IV клас – IV пкс
e-mail: iliana.petkova@neofitrilski.com
Кирилка Първанова Торлашка-Маркова старши учител технологии и предприемачество – I пкс
e-mail: kirilka.torlashka@neofitrilski.com
Мария Добринова Стоева старши учител по математика и информационни технологии – IV ПКС
e-mail: mariyastoeva@neofitrilski.com
Марияна Пенчева Ангелова учител ЦОУД в I- IV клас – V ПКС

e-mail: mariyana.angelova@neofitrilski.com

Мая Йотова Стайкова старши учител I-IV клас – IV ПКС
e-mail: maya.staykova@neofitrilski.com
Павел Анатолиев Антов учител ЦОУД в VI клас
e-mail: pavel.antov@neofitrilski.com
Павел Василев Църов учител пo изобразително изкуство – V ПКС
e-mail: pavel.tsarov@neofitrilski.com
Павлина Петрова Пенкова учител ЦОУД, I- IV клас
e-mail: pavlina.penkova@neofitrilski.com
Грета Минчева Петрова учител ЦОУД, I- IV клас
e-mail: greta.petrova@neofitrilski.com
Йоана Станиславова Петрова учител ЦОУД в I- IV клас – V ПКС
e-mail: yoana.stoykova@neofitrilski.com
Румяна Василева Вълева старши учител  I- IV клас – II ПКС
e-mail: rumyana.valeva@neofitrilski.com
Руска Петкова Колева старши учител I-IV клас – V ПКС
e-mail: ruska.koleva@neofitrilski.com
Светла Борисова Христова старши учител ЦОУД в I- IV клас – IV ПКС
e-mail: svetla.hristova@neofitrilski.com
Светла Вълова Пашова старши учител по физическо възпитание и спорт – II ПКС
e-mail: svetla.pashova@neofitrilski.com
Светлана Христова Савова старши учител  ЦОУД в I- IV клас – V ПКС
e-mail: svetlana.savova@neofitrilski.com
Свилен Николов Бояджиев учител по физическо възпитание и спорт
e-mail: svilen.boyadzhiev@neofitrilski.com
Станислав   Петров  Георгиев ръководител направление ИКТ

e-mail: stanislav.georgiev@neofitrilski.com

Татяна Ненчева Пеева старши учител ЦОУД в I- IVклас – IV ПКС
e-mail: tatyana.peeva@neofitrilski.com
Татяна Христова Станева-Борисова учител ЦОУД в I- IV клас – IV ПКС

e-mail: tatyana.staneva-borisova@neofitrilski.com

Татяна Тодорова Катевска учител ЦОУД в VI клас – IV ПКС
e-mail: tatyana.katevska@neofitrilski.com
Цветомир Христов Хаджииванов старши учител ЦОУД в V клас – III ПКС
e-mail: tsvetomir.hadzhiivanov@neofitrilski.com
Ралица Иванова Бъчварова педагогически съветник, психология
e-mail: ralitsa.bachvarova@neofitrilski.com
Маринела Петрова Костова ресурсен учител
e-mail: marinela.kostova@neofitrilski.com
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски