Ученици и персонал с проява на остри заразни заболявания не се допускат в уччилище

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед №РД09- 626 / 11.03.2020г. на Министъра на образованието и  заповед №РД-01- 122 / 11.03.2020г. на Министъра на здравеопазването Ви информираме, че болни ученици не могат да присъстват в учебни часове. При проявени признаци на неразположение у  учениците, същите се настаняват в медицинския кабинет и се уведомяват родителите, които трябва да вземат децата от училище.

В училището  не се допускат ученици и персонал с прояви на остри заразни заболявания. Не се допускат посещения на външни лица  и родители.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, в които участват деца, включително зелени училища и екскурзии.

Вашият коментар

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски