Ученици и персонал с проява на остри заразни заболявания не се допускат в уччилище

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед №РД09- 626 / 11.03.2020г. на Министъра на образованието и  заповед №РД-01- 122 / 11.03.2020г. на Министъра на здравеопазването Ви информираме, че болни ученици не могат да присъстват в учебни часове. При проявени признаци на неразположение у  учениците, същите се настаняват в медицинския кабинет и се уведомяват родителите, които трябва да вземат децата от училище.

В училището  не се допускат ученици и персонал с прояви на остри заразни заболявания. Не се допускат посещения на външни лица  и родители.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, в които участват деца, включително зелени училища и екскурзии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Последни публикации