ПЪРВИ УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК – ПИСАН ОТ НЕОФИТ РИЛСКИ

1. Да дохождат ката ден в училището в уреченото време, сутринта и по обяд благочинно и тихо.

2. Да влизат в училището имеющи ръцете и лицата си чисти, коси счесани, нокти изсечени, опасани, подвързани добре. Никогаж нямат прощение да дохождат боси или с немиени нозе или съдрани и оплескани дрехи.

3. Когато бива предаването, да не правят метеж, па да съхраняват най- голямото колкото е възможно мълчание и благочиние.

4. Да не закачат никогаж, никъде съучениците си, нито да се карат, но да имат всегда любов помежду си като братя.

5. Да не попържат / псуват / никого, нето да говорят думи непотребни и неподобни. 

6. Да не дерат книгите, да не трошат таблите или кондилите.

7. Да не земат чужда вещ никогаж, нито от ония, що са школски или що нахождат се в школата или са на другиго някого. 

8. Да говорят всякога и всегда истината. 

9. Да са добри, сиреч да се обхождат / да се приносат / с кротост и любов с сичките человеци, да не струват зло никому, нито да повреждат животните. 

10. Да слушат родителите си, да почитат тях и сичките по-големите. 

11. Да се не присмиват никуму, а най вече на болните и сакатите. 

12. Да нямат судружество су зли, сиреч йосми деца.

13. Да ходят тихо и благочинно по путищата.

14. Да дохождат в църква во уречените дни, да стоят в нея с тихост, с благочиние и с благоговение, да слушат с внимание и умиление божествената литургия и чтението на свещените писания.

15. Да са сякъде и сегда паметни, мудри и прилежателни. Да се покуряват на показователите и да сохраняват / да пазят / правилата на училището.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски