ПРОЕКТ „LEARNING BY PLAYING“

Осем преподаватели от ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово участваха в квалификационни курсове по проект „LEARNING BY PLAYING“, финансиран по Програма ЕРАЗЪМ + в гр. Барселос, Португалия за периода от 2 до 15 октомври 2019 г.
Реализираните дейности по времето на обучението бяха под формата на лекции, презентации, демонстрации, практически обучения, свързани с използването на дигитални инструменти и социални платформи. Проведените дискусии и визити на училища значително повишиха езиковите умения по английски език на преподавателите, както и междукултурните им компетенции в следствие на активната комуникация по време на практиката.
С благодарност към нашите любезни домакини и ЦРЧР за предоставената възможност за участие в мобилността.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия .
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Вашият коментар

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски