ПРОЕКТ “LEARNING BY PLAYING”

Осем преподаватели от ОУ “Неофит Рилски”, гр. Габрово участваха в квалификационни курсове по проект “LEARNING BY PLAYING”, финансиран по Програма ЕРАЗЪМ + в гр. Барселос, Португалия за периода от 2 до 15 октомври 2019 г.
Реализираните дейности по времето на обучението бяха под формата на лекции, презентации, демонстрации, практически обучения, свързани с използването на дигитални инструменти и социални платформи. Проведените дискусии и визити на училища значително повишиха езиковите умения по английски език на преподавателите, както и междукултурните им компетенции в следствие на активната комуникация по време на практиката.
С благодарност към нашите любезни домакини и ЦРЧР за предоставената възможност за участие в мобилността.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия .
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »