Проект № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000099503  „Стъпка напред в образованието“ участие

Шест преподаватели от ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово участваха мобилност по проект № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000099503 “СТЪПКА НАПРЕД В ОБРАЗОВАНИЕТО” за периода от 7 до 21 май 2023 г. в Барселона, Испания.

Това бе една прекрасна възможност за среща с колеги от Испания, обмяна на опит с тях, възприемане на идеи и добри практики по отношение на иновациите в училище, както и един по-задълбочен поглед към испанската образователна система.

Реализираните дейности по времето на мобилността бяха под формата на  презентации, дискусии и обмяна на опит, свързани с използването на дигитални инструменти в учебния процес, запознаване с учебните планове и организацията на образователния процес в училищата в Барселона.

Проведените дискусии и визити в училище „ТЕЙДЕ“ в Барселона, посещението на учебни часове и занятия  значително повишиха езиковите умения по английски език на преподавателите, както и междукултурните им компетенции в следствие на активната комуникация по време на практиката.

С благодарност към нашите любезни домакини и ЦРЧР за предоставената възможност за участие в мобилността.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия .

Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски