Постижения

НАШИТЕ УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието. Фактите говорят сами за себе си – успешно представяне в олимпиади, в математически състезания, конкурси за литературно творчество, детска рисунка…

Учениците от ОУ „Неофит Рилски“ печелят призови места в Националните литературни конкурси и техни творби често са на страниците на местния печат.

Ежегодно учениците ни се класират на призови места в общински, национални и международни математически състезания.

Обучението по английски език започва в I клас под формата на устен подготвителен курс. Това подпомага обучението във втори клас и намалява стреса у учениците при изучаването на чуждия език. Преподавателите по английски език са високо квалифицирани и с опит в работата с ученици на възраст 7 – 13 години.

Познаването на възрастовите особености на психика, интелект и емоция обуславят подходящите методи на обучение и водят до отлични резултати (100% успеваемост на изпитите – външно оценяване в V клас).
За повишаване на мотивацията и насочване на обучението в по-практически аспект се използват разнообразни методи. Един от тях, който дава отлични резултати и осигурява възможност за изява на учениците, е разработването на проекти върху различни теми от учебниците както на хартиен, така и на магнитен носител (презентации). Това са част от разработените теми:

„How we make it“ – III клас
„Halloween“ – III клас
„Tell me a story“ – IV клас
„My monster“ – V клас
„My favorite recipe“ – V и VI клас
„Your Cookery Book“ – VI клас
„Teenage Magazine“ – VII клас
„Folk Festivals“ – VII клас
„The Solar System“ – VI клас
„A Rainbow of Friends“ – VI клас
„My family“ – II, V и VI клас
„Our Rubbish“ – VI клас
„Timetable“ – V клас
„I am a designer“ – VI клас
„Christmas Card“ – V клас
„I’ve got my life“ – V клас

Най-добрите се изпращат в приятелски училища от други страни.

Компютърното обучение е част от задължителната учебна програма за децата от V – VII клас.
Изграден е модерен компютърен кабинет, в който учениците овладяват информационните технологии.

Освен с учебна цел, компютърния кабинет се използва и като клуб, в който учениците играят, рисуват, получават информация, разработват презентации.

В ОУ „Неофит Рилски“ изкуството е намерило своя дом. Децата от нашето училище рисуват красотата и хармонията около нас и училището им предлага отлични условия за това.
Часовете по изобразително изкуство са един необятен свят от фантазии и емоции. Те са любими на учениците, а теоритичните знания обогатяват тяхната култура и превръщат часовете по изобразително изкуство в истински празник.

Преподаването на различни видове жанрове и техники дава възможност на децата от ОУ „Неофит Рилски“ да се докоснат до изкуството, да развият своето въображение и да превърнат мечтите си в реалност. Училището е украсено с 50 детски творби.
Нашите деца обичат да създават красота, затова успехите ни са толкова много:

Най-емоционалните постижения на нашите ученици са в областта на спорта.

ОУ „Неофит Рилски“ има много таланти!

Във вокалната група са събрани „гласовете“ на училището.
Те са участници в ежегодните празници на училището, коледните и новогодишните тържества и много други изяви в Габрово.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски