Открит STEM урок по Човекът и природата на клуб „Дигитални науки“

Открит STEM урок по Човекът и природата на клуб „Дигитални науки“ изнесе г-жа Татяна Борисова, старши учител ЦОУД в ОУ „Неофит Рилски“-Габрово. На открития урок присъстваха г-жа Мариета Въткова, Старши експерт ОСО от РУО, Габрово, ученици и колеги от Иновативно основно учлище „ Христо Ботев“гр. Бургас, ОУ „ Георги Караславов“ гр. Първомай, обл. Пловдив и СУ „Васил Левкси“ гр. Кула.

Урокът е обобщение на теоретични знания за опазване на околната среда.

Целта беше затвърждаване и обогатяване на знанията за основните замърсители на природата и начините за опазване. Учениците изработиха роботи от LEGO® Education SPIKE Prime Set, които служат за разделно събиране на отпадъци. В урока бъдещите петокласници демонстрираха знания по Програмиране и Роботика, тъй като те вече втора година участват в клуб „Дигитални науки“. В края на урока те представиха проектите си и направиха демонстрация. От следващата учебна година петокласниците ще изучават Програмиране като избираем учебен час и Роботика като факултативна подготовка. Урокът беше част от програмата по НП“ Иновации в действие“.

Побликация в Facebook

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски