Открит STEM урок по География и икономика и Технологии и предприемачество на тема „ Връзката на климата с населението в континентите Африка, Южна Америка, Северна Америка и Азия“

Открит STEM урок по География и икономика и Технологии и предприемачество на тема „ Връзката на климата с населението в континентите Африка, Южна Америка, Северна Америка и Азия“ се проведе в Шести „А“ клас на 28 .03.2024 г. Урокът е разработен от г-н Анатолий Антов, главен учител и преподавател по География и икономика в ОУ „Неофит Рилски“ и г-жа Кирилка Торлашка, старши учител по Технологии и предприемачество. На него присъстваха г-н Деян Дойнов, старши експерт по Обществени науки, Гражданско образование и Религия и учители по География и икономика от Област Габрово.

Целите на урока са свързани със създаване на умения за :

извличане информация от географски текстове и

изображения, сравнение и и анализ на статистически данни, разчитане и чертане на климатограми и хидрограми, опознаване на различните континенти, емблематични

забележителности и характерни особености на природата и местните традиции, бит, култура, бизнес и възможности за развитие.

Учениците имаха възможност да се запознаят с даден континент и да открият свободна ниша за предприемачески бизнес и строеж на къща, както и да опишат как би изглеждала една къща на конкретно място от изучаваните континенти съобразени с климатичните му особености.

Основен метод в урока беше обърната класна стая в GOOGLE CLASSROOM, както и ползване на съвременни интерактивни технологии подпомагащи ученето – уеб базирани образователни платформи, Дигитална раница, Мозаик 3Д, Мозабук, Уча се, You Tube.

Учениците представиха резултатите от групова работа по зададен проект за едномесечен период от време чрез презентации и изработени от тях макети.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски