Открит урок на тема “Коледна песен ” – Интердисциплинарен урок по БЕЛ и Английски език в 5 клас

Една от главните цели на урока е да представи пред учениците как различните научни дисциплини се интегрират и допълват заедно. Занятието демонстрира и развива  необходимостта да се работи в екип, да се прилага усвоената  информация и умения.

Преподавателят по Музика започна урока с въведение в темата – “Коледна песен”. Беше акцентирано на песните с които посрещаме този светъл празник. Учениците чуха кратко инструментално изпълнение и разпознаха песента – „Deck the halls“.   

Учителят по английски език разказа историята на песента на английски език. Насочихме вниманието на децата към правилното произношение на думите, което е много важно при изпълнението на песните. Чрез задача за попълване на липсващи думи от песента, затвърдихме правилното произношение. Последва разпяване и изпълнение на песента на английски и български език с инструментален съпровод. 

След изпълнението бяха обсъдени чувствата и емоциите, които ни носят различните коледни песни- докато едни носят спокойствие и мир, други са жизнерадостни и енергични. Учениците посочиха песента Jingle Bells като една от най-обичаните коледни песни. Учителят по музика запозна учениците с историята на тази песен, а преподавателят по английски насочи вниманието на децата към образуването на множествено число на съществителните имена в английския език. Работейки с текста на песента, учениците трябваше да открият думите в множествено число и да ги произнесат правилно. Последва изпълнение на Jingle Bells в караоке вариант. Учениците правилно артикулираха текста и пресъздадоха жизнерадостния характер на песента.

Урокът завърши с пожелания към учениците на английски и български език по случай предстоящите празници!

Jingle bells- караоке

Джингъл белс текст.doc

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски