На вниманието на седмокласниците и техните родители!

Задължителни изпити при Национално външно оценяване в VII клас са учебните предмети Български език и литература  и Математика. Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване в 7 клас за учебната 2020/2021 г. Ви информираме, че е необходимо, желаещите да полагат НВО по чужд език – английски език  да подадат Заявление по образец от 15.02. до 19.02.2021 г. в канцеларията на ОУ „Неофит Рилски“. Канцеларията работи от 8,00 ч. до 16,30 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »