На вниманието на седмокласниците и техните родители!

Задължителни изпити при Национално външно оценяване в VII клас са учебните предмети Български език и литература  и Математика. Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване в 7 клас за учебната 2020/2021 г. Ви информираме, че е необходимо, желаещите да полагат НВО по чужд език – английски език  да подадат Заявление по образец от 15.02. до 19.02.2021 г. в канцеларията на ОУ „Неофит Рилски“. Канцеларията работи от 8,00 ч. до 16,30 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://www.neofitrilski.com/testimonials/positive-impact/
0
Неофит Рилски