На вниманието на седмокласниците и техните родители!

Задължителни изпити при Национално външно оценяване в VII клас са учебните предмети Български език и литература  и Математика.

Съгласно чл. 51, ал. 4 от НАРЕДБА 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на ученицте всеки ученик ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ може да положи изпит и по чужд език, изучаван в задъжителните учебни часове, чрез което се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности на съответния чужд език.

Резултатът от изпита по чужд език НЕ СЕ ВКЛЮЧВА като балообразуваща оценка при прием след VII клас в училищата в област Габрово.

  • Заявление за явяване по желание на изпит по чужд език в 7 клас се подава до 10.04.2020 г.
  • Заявлението ще намерите по-долу в текста.
  • Заявленията се подават дистанционно на еmail: ou_neofit.rilski.gb@abv.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »