Информация относно осигуряване на учебния процес в ОУ “Неофит Рилски” от 12.04.2021г.

Отново на училище учениците от I  до IV и VII клас от 12.04.2021 г, понеделник

Comments are closed.