Информация относно осигуряване на учебния процес в ОУ “Неофит Рилски” за 26.11.2020 г.

Уведомяваме Ви, че поради нарастващия брой отсъстващи ученици с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, съсредоточени в  IIб, IVв и Vб клас директорът на ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово взе решение за преминаване на паралелката към обучение от разстояние в електронна среда.

Издадени са заповеди от Директора:

за периода от 19.11. до 29.11.2020 г. учениците от II б клас;

за периода от 23.11. до 27.11.2020 г. учениците от IV в клас;

за периода от 24.11. до 2.12.2020 г. учениците от V б клас;

да се обучават в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams.

Графикът на часовете и седмичното разписание не се променят.

Учениците от останалите класове се обучават присъствено.

Отсъстващите учители са 21,7 % и е осигурено заместването им.

Отсъстващите ученици са 9,7 %.

Comments are closed.