Информация относно осигуряване на учебния процес в ОУ “Неофит Рилски” от 12.04.2021г.

Отново на училище учениците от I  до IV и VII клас от 12.04.2021 г, понеделник

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://www.neofitrilski.com/testimonials/positive-impact/
0
Неофит Рилски