Информация относно осигуряване на учебния процес в ОУ “Неофит Рилски” за 26.11.2020 г.

Заповед за учениците от V до VІІ клас да провеждат присъствени учебни занятия

Comments are closed.