Идеен проект за текст за тържествена песен на училището

ОУ „Неофит Рилски“,  гр. Габрово

 се обръща към всички свои възпитаници във връзка с изработването на

 идеен проект за текст за тържествена песен на училището

I. ЦЕЛИ:

  • Провокиране на творческия потенциал, ученическия интерес към училището, в което учат, като се веземе предвид дейността на нашия патрон „Неофит Рилски“, желание за придобиване на знания и постижения в различни сфери на образованието, приятната атмосфера в училище.
  • Провокиране на творческото мислене на учениците, изява на личните им качества и отстояване на идеите, възпитаване на патриотизъм и родолюбиви нагласи у младите.

II. ИЗИСКВАНИЯ:

  • Учениците да посочат идеи в свободен текст относно:
  • По какво нашето училище се отличава от другите?
  • Идеите да бъдат обвързани с града, дейността на Неофит Рилски, настояще и бъдеще.

ІІІ. СРОКОВЕ

1. Краен срок за предаване на идейните проекти – 29  февруари 2024 г.

IIV клас на класните ръководители

VVII клас на преподавателите по български език и литература

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски