Дните от 27 до 31 януари 2020 г. са неучебни за учениците в област Габрово

Дните от 27 до 31 януари 2020 г. са неучебни за учениците в област Габрово по Предписание №ЗП-02-4/24.01.2020 г. за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на Регионалан здравна инспекция. Следва да се спазват хигиенни норми и ограничат посещения на обществени места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »