Дните от 27 до 31 януари 2020 г. са неучебни за учениците в област Габрово

Дните от 27 до 31 януари 2020 г. са неучебни за учениците в област Габрово по Предписание №ЗП-02-4/24.01.2020 г. за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на Регионалан здравна инспекция. Следва да се спазват хигиенни норми и ограничат посещения на обществени места.

Вашият коментар

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски