Поздравления за нашите ученици, класирани на първи мяста в състезания, олимпиади и конкурси и вписани в Почетната книга на Община Габрово.

Участие в проектни дейности. Учениците от нашето училище участват в много национални и международни проекти и инициативи.

Денят на таланта “ДЕЦА, РОДЕНИ ЗА СЦЕНА” е предизвикателство към даровитите деца в нашето училище! Изпълненията на участниците предизвикаха бурните аплодисменти на публиката, щастливи усмивки и погледи, пълни с възхищение, които даряват младите ни таланти с увереност и сила! Благодарност на всички участници и техните ръководители!

Нашите ученици участват и печелят първи места в различни спортни прояви в Габрово, региона и страната.

Учениците от нашето училище участват в клубове по кариерно ориентиране с цел  подпомагане на бъдещата им реализация.

На добър час на всички ученици и учители през новата учебна година!

Всеки празник е важен, забавен и различен. Учениците са артистични маскирани и изпълнени с радост.