Денят на таланта “ДЕЦАТА CА ЦВЕТЯТА НА ЗЕМЯТА” е предизвикателство към даровитите деца в нашето училище! Изпълненията на участниците предизвикаха бурните аплодисменти на публиката, щастливи усмивки и погледи, пълни с възхищение, които даряват младите ни таланти с увереност и сила! Благодарност на всички участници и техните ръководители!

Изложбата „ ЗЕМЯТА – НАШ ДОМ“ в галерия “Орловска 10” е по проект на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ на ОУ “Неофит Рилски” и ДГ „Слънце“ и ДГ „Радост“, с които сме партньори по проекта и през годината работихме опазване на природата и създаване на устойчива околна среда. Участници в изложбата са деца и ученици от трите учебни заведения.
Наши гости бяха г-н Георги Маринов, началник на РУО Габрово, г-жа Севдалина Ненкова, директор на Дирекция Образование и социални дейности към Община Габрово, експерти от РУО Габрово и Отдел Образование към Общината. На изложбата бяха връчени грамоти за участие на учениците от Клуб “Екология” с ръководител Мая Колева.

Коледни картички нарисувани от учениците от 5 клас.

Поздравления за нашите ученици, класирани на първи мяста в състезания, олимпиади и конкурси и вписани в Почетната книга на Община Габрово.

Участие в проектни дейности. Учениците от нашето училище участват в много национални и международни проекти и инициативи.

Нашите ученици участват и печелят първи места в различни спортни прояви в Габрово, региона и страната.

Учениците от нашето училище участват в клубове по кариерно ориентиране с цел  подпомагане на бъдещата им реализация.

На добър час на всички ученици и учители през новата учебна година!

Всеки празник е важен, забавен и различен. Учениците са артистични маскирани и изпълнени с радост.