Уважаеми родители и класни ръководители на 5, 6 и 7 клас, необходимо е регистриране на всички ученици в електронния дневник на ШКОЛО, с цел участие в дистационно обучение за периода от 17 март до 27 март 2020г.
Там ще бъде качен и графика на часовете за посочения период.За учениците от първи до четвърти клас ще се получат указания от класните ръководители за всяка отделна паралелка.

Разчитаме на вашето съдействие за провеждане на качествено обучение.

Последни публикации