Важно съобщение

Уважаеми родители и класни ръководители на 5, 6 и 7 клас, необходимо е регистриране на всички ученици в електронния дневник на ШКОЛО, с цел участие в дистационно обучение за периода от 17 март до 27 март 2020г.
Там ще бъде качен и графика на часовете за посочения период.За учениците от първи до четвърти клас ще се получат указания от класните ръководители за всяка отделна паралелка.

Разчитаме на вашето съдействие за провеждане на качествено обучение.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски