Благотворителен коледен базар на 19 и 20 декември на площад „ Възраждане“

Основно училище „Неофит Рилски“ гр. Габрово организира традиционния си Благотворителен коледен базар, който ще се проведе  на 19 и 20 декември на площад „ Възраждане“, като част от Коледния и фермерски базар. 

С благодарност към  родителите от Училищното настоятелство, Обществения съвет към училището и  Кариерния център, както  и на  Ученическия съвет, с чието съдействие децата изработиха красиви коледни подаръци и картички.

Средствата ще бъдат използвани за дофинансиране на спечелен  проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”  – „Център за дигитални създатели“ на стойност 218 000 лв., за който е  необходим е собствен принос.

Проектът включва:

Изграждане  на STEM център  за начален и прогимназиален етап, в който ще се провеждат  общообразователни занимания и извънкласни дейности, включващи дигиталните технологии. Ще насърчаваме интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда и работа със съвременна презентационна, аудио-визуална, 3D техника.

Центърът ще помогне за избор на реални професии, които децата могат да изберат  бъдещoто си  професионално развитие.

Comments are closed.