Благотворителен Великденски базар в ОУ „Неофит Рилски“

Основно училище „Неофит Рилски“ гр. Габрово организира традиционния си Благотворителен великденски базар, който ще се проведе  на 23 април от 10 часа, като част от празника по случай Денят на таланта – „ДЕЦАТА СА ЖИВИТЕ ЦВЕТЯ НА ЗЕМЯТА”

С благодарност към  родителите от Училищното настоятелство, Обществения съвет към училището и  Кариерния център, както  и на  Ученическия съвет, с чието съдействие децата изработиха красиви великденски подаръци.

Средствата ще бъдат използвани за дофинансиране на спечелен  проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”  – „Център за дигитални създатели“ на стойност 218 000 лв., за който е  необходим е собствен принос.

Проектът включва:

Изграждане  на STEM център  за начален и прогимназиален етап, в който ще се провеждат  общообразователни занимания и извънкласни дейности, включващи дигиталните технологии. Ще насърчаваме интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда и работа със съвременна презентационна, аудио-визуална, 3D техника.

Центърът ще помогне за избор на реални професии, които децата могат да изберат  бъдещoто си  професионално развитие.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски