БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Неофит Рилски е български монах, учител и художник. Роден е през 1793 г. в гр. Банско. Светското му име е Никола Поппетров Бенин.

  Неофит Рилски работи като учител на различни места в България. Васил Априлов го избира за пръв уредник на първото Габровско взаимно училище и е изпратен в Букурещ да изучи взаимоучителния метод. Преподава известно време в Габрово и същевременно прави първия успешен превод на Новия завет на новобългарски език. Учителства в Стара Загора, Габрово, Копривщица и Казанлък. Приема покана за учител по славянски езици в богословското училище на Халки и преподава от 1848 до 1852 г. От 1860 до 1864 г. е игумен на Рилския манастир.

  • През 1835 г. издава „Болгарска граматика“ и „Таблици взаимоучителни“
  • През 1836 г. създава първия български глобус.
  • През 1837 г. излиза от печат „Краснописание“.
  • През 1852 г. отпечатва „Словар греко-славянский“
  • През 1875 г. издава „Словар на българския език, изтълкуван от църковно-славянски и гръцки език“.

  Животът на Неофит Рилски е тясно свързан с българското училище. Той осъзнава необходимостта от строеж на училища и издаване на учебници. В Габровското училище стават ръководни редица негови дидактични принципи: да се цени личността на ученика, да има еднакво отношение към децата от различните социални слоеве, да се свързват изучаваните знания с нуждите на живота.

  Скромността, любовта към науката, сърдечността към хората правят Неофит Рилски един от най-големите просветители по време на Възраждането. 

Неофит Рилски умира на 4 януари 1881 г. в Рилския манастир.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски