НАШИТЕ УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието. Фактите говорят сами за себе си – успешно представяне в олимпиади, в математически състезания, конкурси за литературно творчество, детска рисунка…

Учениците от ОУ “Неофит Рилски” печелят призови места в Националните литературни конкурси и техни творби често са на страниците на местния печат.

Ежегодно учениците ни се класират на призови места в общински, национални и международни математически състезания.

В трети клас се изучават компютърно моделиране със съвременни учебнотехнически  средства.

Обучението по английски език започва в I клас под формата на устен подготвителен курс. Това подпомага обучението във втори клас и намалява стреса у учениците при изучаването на чуждия език. Преподавателите по английски език са високо квалифицирани и с опит в работата с ученици на възраст 7 – 13 години.

В ОУ “Неофит Рилски” изкуството е намерило своя дом. Децата от нашето училище рисуват красотата и хармонията около нас и училището им предлага отлични условия за това.
Часовете по изобразително изкуство са един необятен свят от фантазии и емоции. Те са любими на учениците, а теоритичните знания обогатяват тяхната култура и превръщат часовете по изобразително изкуство в истински празник.

ОУ “Неофит Рилски” има много таланти!

Във вокалната група са събрани “гласовете” на училището.
Те са участници в ежегодните празници на училището, коледните и новогодишните тържества и много други изяви в Габрово.

  • Учебни екскурзии
  • Зелени училища
  • Баскетбол, театър и народни танци
  • Спортът в училище “ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ” е задължителна част от учебната програма. Богатата и разнообразна материална база – футболно игрище, баскетболно и волейболно игрище, самостоятелен физкултурен салон – спомага за ефективното провеждане на спортните занимания.Часовете по физическо възпитание включват:- Обща физическа подготовка- Плуване- Лечебна физкултура- Футбол- Волейбол- Баскетбол- Карате- Спортни танци

    – Аеробика

  • Училищен бюфет и стол с разнообразни закуски и топъл обяд, безплатни закуски за учениците от I до IV клас
  • Педагогически съветник с утвърден професионализъм и опит в обучението и възпитанието на деца