Постижения

НАШИТЕ УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ

Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието. Фактите говорят сами за себе си – успешно представяне в олимпиади, в математически състезания, конкурси за литературно творчество, детска рисунка…

Учениците от ОУ „Неофит Рилски“ печелят призови места в Националните литературни конкурси и техни творби често са на страниците на местния печат.

Ежегодно учениците ни се класират на призови места в общински, национални и международни математически състезания.

В трети клас се изучават компютърно моделиране със съвременни учебнотехнически  средства.

Обучението по английски език започва в I клас под формата на устен подготвителен курс. Това подпомага обучението във втори клас и намалява стреса у учениците при изучаването на чуждия език. Преподавателите по английски език са високо квалифицирани и с опит в работата с ученици на възраст 7 – 13 години.

В ОУ „Неофит Рилски“ изкуството е намерило своя дом. Децата от нашето училище рисуват красотата и хармонията около нас и училището им предлага отлични условия за това.
Часовете по изобразително изкуство са един необятен свят от фантазии и емоции. Те са любими на учениците, а теоритичните знания обогатяват тяхната култура и превръщат часовете по изобразително изкуство в истински празник.

ОУ „Неофит Рилски“ има много таланти!

Във вокалната група са събрани „гласовете“ на училището.
Те са участници в ежегодните празници на училището, коледните и новогодишните тържества и много други изяви в Габрово.

  • Учебни екскурзии
  • Зелени училища
  • Баскетбол, театър и народни танци
  • Спортът в училище „ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ“ е задължителна част от учебната програма. Богатата и разнообразна материална база – футболно игрище, баскетболно и волейболно игрище, самостоятелен физкултурен салон – спомага за ефективното провеждане на спортните занимания.Часовете по физическо възпитание включват:- Обща физическа подготовка- Плуване- Лечебна физкултура- Футбол- Волейбол- Баскетбол- Карате- Спортни танци

    – Аеробика

  • Училищен бюфет и стол с разнообразни закуски и топъл обяд, безплатни закуски за учениците от I до IV клас
  • Педагогически съветник с утвърден професионализъм и опит в обучението и възпитанието на деца
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски